Trněný Jaromír

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Konečný Dušan, Souček Ivan, Mandík Ladislav, Sochor Jiří, Trněný Jaromír, Šarfická Ildikó, Bučko Miloš, Kadaňka Jaroslav, Zajačik Anton, Tuba Ivan, Tatranský Ivan, Vyoral Leopold, Pavlíček Jiří

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: kuménu, produktov, kvality, spôsob, polymerizačnej, oxidácie, alfa-metylstyrenu, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Jan, Grmela Vladimír, Horák Zdeněk, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Rosík Ladislav, Kovařík Jan

MPK: C08L 51/04

Značky: bázi, houževnatostí, sníženou, zvýšenou, houževnatého, hořlavostí, polystyrenu, směs

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Dušan, Grmela Vladimír, Konečná Věra, Sedláček Jiří, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Rozehnal Ivan

MPK: C08L 55/02

Značky: hořlavostí, sníženou, směs, zvýšenou, polymerů, bázi, houževnatostí

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Horák Zdeněk, Závodská Věra, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Marášek Josef, Zach Jiří, Karásek Břetislav, Sochor Jiří, Krofta Karel, Vyroubal Čestmír

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: výroby, suspenzí, radiálovou, způsob, polystyrenu, polymeraci, samozhášivého, zpěňovatelného

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Způsob výroby alkylesterů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264404

Dátum: 14.08.1989

Autori: Konečný Dušan, Klátil Miroslav, Trněný Jaromír, Švarc Josef, Závodský Pavel, Grmela Vladimír, Konečná Věra, Souček Ivan, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír

MPK: C07C 149/20

Značky: výroby, způsob, kyseliny, alkylesterů, beta-alkylmerkaptopropionové

Text:

...reakčních složek je z hlediska nároků na doěištování produktu obvykle výhodné volit co nejblíže stechiometrickému.Výhodou postupu podle vynálezu je zejména vysoká reakční rychlost, nízká náklady na katalyzátor, nízká spotřeba vedlejších surovín a nízky obsah zhytkového merkaptanu V produktu,který pro některé aplikace může být použit bez dalšího dočištování nebo po málo nákladném V dočištění (např. po extrakci vodou). Postup je zvlášč...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Závodská Věra, Zach Jiří, Závodský Pavel, Konečný Dušan, Dušek Stanislav, Trněný Jaromír, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Švarc Josef

MPK: C08F 279/04, C08F 55/02

Značky: emulzně, způsob, roubovaných, polymeraci, suspenzní, výroby, polystyrenových, plastů

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Trněný Jaromír, Kuník Karel, Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Souček Viktor, Petrů Vladimír

MPK: C08C 1/15

Značky: koagulace, syntetického, způsob, kaučuku, latexu

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236331

Dátum: 01.01.1988

Autori: Trněný Jaromír, Petrů Vladimír, Mačka Miroslav, Večerka František, Ordelt Stanislav

MPK: C08L 25/04, C08L 55/02, C08K 5/10...

Značky: hmoty, bázi, polyvinylaromatické, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty řeší zlepšení pevnostních reologických a vzhledových vlastností. Polymerní směs na bázi polyvinylaromatické hmoty obsahuje jako vnitřní mazivo kombinaci izobutylesterů mastných kyselin Cl4, C16 a C18 se stuženými živočišnými tuky.

Polymerní modifikační přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237275

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lapčík Svatopluk, Grmela Vladimír, Maláč Jiří, Trněný Jaromír

MPK: C08L 55/02, C08L 27/06

Značky: modifikační, přísady, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zlepšení vlastností se do PVC směsí často přidavají polymerní modifikační přísady. Reologické vlastnosti terpolymerů ABS se obvykle značně liší od reologických vlastností PVC, což působí potíže při zpracování jejich směsí. Je známo, že použití práškových typů ABS zpracování PVC směsí usnadňuje. Práškové typy ABS však poměrně snadno vybuchují. Dosud vyráběné granuláty ABS se v PVC směsech obtížně rozpracovávají i při použití delších časů a...

Způsob přípravy polymerní směsi na bázi ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 229794

Dátum: 01.05.1986

Autori: Trněný Jaromír, Grmela Vladimír, Prokopec Ladislav, Petrů Vladimír

MPK: C08L 55/02

Značky: přípravy, směsi, způsob, polymerní, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerní směsi na bázi ABS se zvýšenou houževnatostí, vyznačený tím, že se k ABS pryskyřici vzaté ve formě latexu přidá butadienstyrenový nebo butadienakrylonitrilový kopolymer, rovněž ve formě latexu v množství 2 až 20, s výhodou 3 až 10 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů ABS, směs se homogenizuje po dobu 5 až 20 minut a teprve pak se podrobí koagulaci.

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlíček Jiří, Vyoral Leopold, Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Prokopec Ladislav, Konečná Věra, Trněný Jaromír

Značky: latexu, pryskyřic, izolace, roubovaných, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexů, obsahujících alkylarylsulfonátové emulgátory koagulací působením elektrolytu, vyznačující se tím, že se před koagulací k latexu přidá sloučenina obecného vzorce RYX nebo R1OCOCH(S03X)CH2COOR2, kde R je alifatiký alkyl nebo alkenyl a 8 až 20C atomy, R1 a R2 jsou alifatické alkyly se 4 až 12 C atomy, přičemž celkový počet C atomů v alkylech R1 a R2 je 8 až 24, X je Li, Na, K, NH4...

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227841

Dátum: 15.04.1986

Autori: Trněný Jaromír, Konečná Věra, Čihák Pavel, Prokopec Ladislav, Bittner Stanislav, Konečný Dušan, Petrů Vladimír

Značky: polymerů, výroby, způsob, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic emulzní polymerací za přítomnosti alkylsulfonátových, alkylsulfátových, nebo alkylarylsulfonátových emulgátorů, vyznačený tím, že se do reakční směsi nebo v průběhu dalších technologických operací před izolací polymeru dávkuje 0,05 až 2 hmot. % sodné nebo draselné soli karboxylové kyseliny s 8 až 20 uhlíkovými atomy v molekule na celkové množství dávkované monomerní směsi a elastomeru.

Polymerní směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 228771

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mačka Miroslav, Večerka František, Trněný Jaromír

MPK: C08L 55/02, C08K 5/10

Značky: polymerů, směs, bázi, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu reologických vlastností polymeru ABS přídavkem směsi izobutylesterů mastných kyselin C14, C16 a C18 jako vnitřního mazadla. Získaná polymerní směs vykazuje velmi dobrá zpracovatelské vlastnosti a dobrou úroveň tepelných a pevnostních charakteristik. Připravený materiál vyhovuje požadavkům zdravotní nezávadnosti.

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222740

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Čihák Pavel, Konečná Věra, Pleska Alexander

Značky: výroby, roubovaných, způsob, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřice se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi fragmenty persulfátu, vázanými ve sklovité polymerní fázi.

Válcový reaktor s dispergačním míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221369

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hudcová Vlasta, Fořt Ivan, Konečný Dušan, Vlček Jiří, Trněný Jaromír, Sochor Jiří, Vyoral Leopold

Značky: válcový, míchadlem, reaktor, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem válcového reaktoru s dispergačním míchadlem pro stripování těkavých monomerů z latexu vodní párou, případně inertním plynem je zlepšení ekonomických parametrů výroby, úspory tlakové páry a snížení spotřeby elektrické energie. Podle vynálezu činí poměr výšky k průměru reaktoru 0,5 až 0,7, poměr průměru dispergačního míchadla k průměru reaktoru 0,4 až 0,45, poměr výšky dispergačního míchadla nade dnem reaktoru k průměru dispergačního...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Konečný Dušan, Trněný Jaromír, Bittner Stanislav, Konečná Věra, Čihák Pavel, Petrů Vladimír, Vyoral Leopold, Sochor Jiří

Značky: výroby, způsob, pryskyřic, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Způsob výroby polymeru typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219440

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pavlíček Jiří, Čihák Pavel, Prokopec Ladislav, Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Švarc Josef, Konečná Věra

Značky: způsob, polymerů, pryskyřic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymeru emulzní polymerací dinylových monomerů za přítomnosti elastomerního latexu, při němž se za účelem zvýšení výsledného lesku polymeru dávkuje 30 až 65 % elastomerního latexu na začátku polymerace a zbývajících 70 až 35 % elastomerního latexu po zpolymerování 30 až 70 % monomeru.

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 221621

Dátum: 15.05.1985

Autori: Trněný Jaromír, Novák Ladislav, Plaček Milan, Matejeková Viera Rndr, Marášek Josef, Pavlíček Jiří

Značky: polymerů, směs, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polymerů ABS se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahující produkty oxietylace elkylfenolů s různým počtem naadovaných molekul etylenoxidu. Produkty oxietylace se používají v množství 0,05 až 5 hmot. dílů na 100 hmot. dílů polymeru. Optimální účinek se dosahuje při použití produktů oxietylace s 3 až 10 molekulami etylenoxidu.

Zařízení pro koagulaci latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226288

Dátum: 15.04.1985

Autori: Svoboda František, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Sochor Jiří

Značky: zařízení, koagulaci, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro koagulaci latexů soustavou nejméně dvou tlakových reaktorů, opatřených míchadly, vyznačené tím, že se skládá z koagulačního reaktoru (1) nejméně jednoho zracího reaktoru (2) opatřených míchadly (3), přičemž koagulační reaktor (1) je opatřen přívodem (4) tlakového plynu a ve zracím reaktoru (2) je umístěna odvodní trubka (9), ponořená ústím (10) pod hladinu (8) disperze koagulátu tak, že ústí (10) je posunuto na obvodu zracího...

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217211

Dátum: 15.03.1985

Autori: Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Večerka František, Konečná Věra, Trněný Jaromír

Značky: způsob, kopolymerů, výroby, roubovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi funkčními skupinami v elastomerní a sklovité fázi.

Způsob výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stablitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216028

Dátum: 01.09.1984

Autori: Petrů Vladimír, Rosík Ladislav, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Konečná Věra, Trněný Jaromír

Značky: barevnou, zvýšenou, akrylonitrilových, způsob, výroby, polymerů, stablitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stabilitou. Ke zvýšení barevné stability polymery se používá dienofil, např. mano- a dialkylmaleáty, a redukční činidlo, např. tetrametylthiurem disulfid apod. Vynález se může využít ve výrobě akrylnitrilových polymerů.

Synergická směs pro zlepšení barevné stability akrylonitrilových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214344

Dátum: 01.06.1984

Autori: Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Pavlíček Jiří, Konečná Věra

Značky: stability, barevné, zlepšení, akrylonitrilových, polymerů, směs, synergická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synergické směsi pro zvýšení barevné stability akrylonitrilových polymerů. Synergická směs obsahuje dienofil a redukční činidlo. Výhodou synergické směsi podle vynálezu je snížení celkového obsahu stabilních složek v polymeru a zlepšení stabilního systému. Vynález může být využit ve výrobě akrylonitrilových polymerů.