Trischler Ferenc

Spôsob prípravy substituovaného derivátu alylamínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286804

Dátum: 06.05.2009

Autori: Demeter Mária, Varga Katalin, Terdy László, Domány György, Trischler Ferenc, Laukó Anna, Bod Péter, Fekecs Éva, Szabóné Komlósi György

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00

Značky: alylamínu, substituovaného, solí, spôsob, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (E)-N-metyl-N-(1-naftylmetyl)-6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl-1-amínu všeobecného vzorca (I) a jeho adičných solí s kyselinou, kde chlór-derivát vzorca (IIIb) obsahujúci E a Z izoméry v pomere 3,3 - 3,4 : 1 získaný reakciou sekundárneho alkoholu vzorca (IV) s chlorovodíkovou kyselinou, potom reaguje so sekundárnym amínom vzorca (II) v rozpúšťadle typu alifatického ketónu v prítomnosti bázy a voliteľne tiež jodidu ako...

Soli desloratadínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285715

Dátum: 01.06.2007

Autori: Lévai Sándor, Petényi Endréné, Fodor Tamás, Fischer János, Trischler Ferenc

MPK: A61K 31/445, C07D 401/00

Značky: přípravky, obsahom, farmaceutické, desloratadínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je desloratadín hemisulfát všeobecného vzorca (I), kde X znamená hydrogensulfátovú skupinu a n je 2. Ďalej je opísaný spôsob prípravy solí desloratadínu všeobecného vzorca (II), kde X znamená kyslý zvyšok s hodnotou pK < 3,5, ako aj nových antialergických kompozícií obsahujúcich desloratadín hemisulfát.

Spôsob výroby ondasetrónu a karbazolónové deriváty ako medziprodukty na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281243

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bod Péter, Harsányi Kálmán, Mersich Éva, Szabó Györgyi, Trischler Ferenc, Horváth Erika, Fekecs Éva, Csehi Attila, Hegedüs Béla

MPK: C07D 209/88, C07D 209/96, C07D 403/06...

Značky: deriváty, ondasetrónu, spôsob, výrobu, karbazolónové, výroby, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Karbazolónové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (V), v ktorom R znamená hydroxyskupinu alebo 2-metyl-1H-imidazol-1-ylovú skupinu, B znamená skupinu všeobecného vzorca (VI), v ktorom R1 je atóm vodíka, metyl alebo etyl alebo A a B spoločne tvoria skupinu všeobecného vzorca (VII), v ktorom R2 je metyl alebo etyl alebo skupinu vzorca (VIII), ktoré sú medziproduktmi na výrobu ondansetrónu vzorca (II) spôsobom...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Csongor Ágainé Eva, Bogsch Erik, Trischler Ferenc, Bod Péter, Hersányi Kálmán

MPK: C07D 277/18, C07D 277/48

Značky: způsob, 2-guanidinothiazolu, výroby, deriváty

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Keve Tibor, Gazdag Mária, Bogsch Erik, Kovács Lajos, Trischler Ferenc, Szepesi Gábor, Stefkó Béla, Kassai Anna, Megyeri Gábor

MPK: C07D 457/04

Značky: 2-brom-alfa-ergo, derivátů, způsob, kryptinu, přípravy

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Keve Tibor, Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Galambos János, Kovács Lajos, Bogsch Erik

MPK: A61K 31/48

Značky: 2-brom-alfa-ergokryptinu, způsob, přípravy

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stefkó Béla, Kassai Anna, Pálosi Eva, Groó Dóra, Szombathelyi Zsolt, Kiss Béla, Trischler Ferenc, Megyeri Gábor, Kárpáti Egon, Lapis Erzsébet, Galambos János, Laszlovszky István, Keve Tibor, Szporny László, Bogsch Erik

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, nových, částečně, derivátů, přípravy, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stefkó Béla, Kárpáti Egon, Trischler Ferenc, Lapis Erzsébet, Szombathelyi Zsolt, Kiss Béla, Kassai Anna, Laszlovsky István, Szporny László, Pálosi Eva, Groó Dóra, Bogsch Erik, Megyeri Gábor, Galambos János, Keve Tibor

MPK: C07D 457/02

Značky: 2-halogennicergolinu, nových, částečně, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...