Trejtnar Jan

Zapojení dvoustupňového filtračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260228

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 25/00

Značky: dvoustupňového, zapojení, zařízení, filtračního

Text:

...horní výstup do horního prostoru, přičemž odplyněnífiltračního zařízení je ze středního prostoru provedeno střednímodplyňovacím potrubím a z horního prostoru horním odplyňou vacím potrubím.Kromě přínosů vynálezu uvedených před podstatou vynálezu systém zapojení umožňuje dále vyponštění vody z kteréhokoliv prostoru do odpadu, nezávislé praní každé filtrační vrstvy,sőriové praní filtračních vrstev, odplynování obou prostorů nad filtračními...

Výbojová elektroda ozonizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259482

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C01B 13/11

Značky: výbojová, ozonizátoru, elektroda

Text:

...trubky l, dielektrické trubky g, ocelové trubky Q a uzavíracích dílů 1. vnější trubka l tvoří plášt výbojové elektrody a je na obou koncích opatřena vnějším závitem. Dielektrická trubka g je opatřená na vnitřním povrchu vodivou vrstvou 1. Uzavírací díl 1 na straně přívodního potrubí 2 vzduchu nebo kyslíku je válcového tvaru s kruhovým vybráním ll s otvorem pro vysokonapěčovou průchodku gg, mezikruhovým vybráním lg a vnitřním závitem a válcovým...

Jednostupňový filtrační reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258867

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 23/10

Značky: filtrační, reaktor, jednostupňový

Text:

...dnem 3 připojeno mezídnoígs.fi 1 ttačními tryskami gj Had nezídnem gje centricky umístěndutý reŠŽni.vá 1 eo głpřeeahujíct v horní části filtrační náplňg uloženou na mezidnu §§Reakčni ýálec 3 je v horní části ą opatřen sběrným ž 1 abemg V ňorním dnu änje oentricky umístěn.uzavírací vá 1 ecAgsotvoryggůkterý je spodním čelem zaústěndo sběrného žlabu głp K hornímu dnu Š je připojeno odplýšovacípotrubí łłov 1 ádané odplyňovacím ventilem ggg...

Porézní, mechanicky a chemicky stálé materiály tvořené biomakromolekulami a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242624

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pochylý František, Haeecký Miloš, Trejtnar Jan, Zetek Miroslav, Rotrekl Miroslav

MPK: C12N 11/12

Značky: tvorené, způsob, stálé, materiály, jejich, mechanicky, chemicky, porézní, přípravy, biomakromolekulami

Text:

...tis. Rozpouštidlo je možno odstranit, přitom materiál reversibilně zmenłi svůj objem.Příprava materiálů aodle vynálezu soočivá v tom, že se makrooorézni sférickà celuloza, zbotnalá ve vodě nebo v oufrujicim roztoku /objem oorů 90 Z, obsah vody 85 Z, 5,5 g/g suchého nosiče/.ořivede do rovnováhy s roztokom biomakromolekul při teolotě 0 až 40 °C. Přitom difunduji biomakromolekuly do oorézniho nosiče. Potom se celuloza-obsahující biomakromolekuly...

Zařízení pro biologickou úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256446

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trejtnar Jan, Dřímal Jiří, Janča Jan

MPK: C02F 1/32

Značky: zařízení, úpravu, biologickou

Text:

...přípojeny ke štěrbiue a celý tento vzduchový system jena obou koncích připojen vzduchotěeně přes válcové příruby ke germicídní rtutové výbojce. Jedna elektroda germicidní rtutovévýbojky je připojena na jeden konec sekundárñího vínutí vysokoćnapětového napájecího transformátoru, jehož druhý konec je uzemněn. Vývod sekundárního vínutí vysokého napětí, spojený přesVtlumívku nebo přes odpor s druhou elektrodou germicídní rtuto vé výbojky, je...

Odplyňovací reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254649

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 1/20, B01D 19/00

Značky: reaktor, odplyňovací

Text:

...lg, norného válce ll, odplyňovaoího ventilu ll, otvorů lg a sběrného potrubí lg. Plášt l s horním dnem 3 a spodním dnem Q tvoří vertikální nádobu. V ní je centrioky ke spodnímu dnu Ä pevně připojen střední válec A tvořící reakční prostor g. .Odplyñovací prostor ll tvoří norný válec ll opatřený otvory lg, centrioky pevně připojenýk hornímu dnu g zasahující spodním čelem do přepadového žlabu 53. Přepadový žlab je pevně připojen ke střednímu...

Spôsob výroby vláken z taveniny izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245843

Dátum: 15.12.1987

Autori: Egrt František, Trejtnar Jan, Morozov Alexadd Alexejevie, Krema Radko, Mikula Jaroslav, Odnokoz Vladimir Petrovie

MPK: D01F 6/06

Značky: vláken, polypropylénu, výroby, spôsob, izotaktického, taveniny

Text:

...min a teploty zvlákňovania v rozsahu 215 až 275 °C konštantné v celom procese tavenia. Nedlžené vlákna sa pripravili pri navíjacej rýchlosti 452 m/min jednotková jemnost vláken bola 65 až 70 dtex. Vlákna sa za tepla vydĺžili na 1 3,0. Dĺžitelnost vláken sa posudzovala počtom pretrhnutých kapilár na 50 m vlákna, čo odpovedá hodnotám označeným PPK V tabulkách 1, 2 a 3. Všetky nedĺženě vlákna pripravené z uvedeného typu polypropylénového...

Zařízení pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251813

Dátum: 13.08.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 1/78

Značky: zařízení, úpravu

Text:

...a odplyňovací reakční nádrž jsou propojeny propojovací potrubím, do něho jsou zaústěny před kombinovanýn reaktorem přítokově potrubí koegulentd, přítok ohemikdlií a ddvkovaoí potrubí ozónu, a před odplyňovecí reakční nádrží ddvkovací potrubí ozőnu a přítel chemikálií a obbokovým potrubím a do injektorovýoh suěěovačů je rozvedeno tlakove cirkulační potrubí.zapojení úpravný podle vyndlezu umoiňuje kombinovanou komplexní úpravu vody. číst...

Uspořádání monoblokové mobilní úpravny vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251024

Dátum: 11.06.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 9/00

Značky: uspořádání, mobilní, monoblokové, úpravny

Text:

...a technologicky propojená nezakreslenými potrubími a armaturami pomocná zařízeníia to odvlhčovače vzduchu a ozonizátor a dále kanálové dmychadlo, dávkovací čerpadlo a nádrže chemických roztoků, přičemž ozonizátor a nádrže chemických roztoků jsou propojeny nezakreslenými technologickými potrubími, armaturami a směšovači s prvním filtračním reaktorem,druhým filtračním reaktorem a odplyñovací nádrží Výhody úpravny vody podle vynálezu lze...

Zařízení na rozptylování plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250728

Dátum: 14.05.1987

Autori: Trejtnar Jan, Vykopal Alois

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, zařízení, kapalině, rozptylování

Text:

...a na své obvodové válcové ploše zatmelena tmelemoŘešení podle vynálezu umožňuje použít rozptylové des~ ky i S podstatné větší tolerancí rovinnosti stykové plochy,konstrukce je jednoduchá, přináší úsporu nerezového materi- álu a vestavěnou plynulou regulací lze seřĺdit stejnoměrný průtok plynu pro jednotlivé směšovací hlavice, které budou v paralelním provoze. Regulace dále umožňuje využití rozpty lových desek s nestejnoměrnou kvalitou...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248311

Dátum: 12.02.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04

Značky: zařízení, směšování, kapalin, plynů

Text:

...optimální provozní podmínky z hlediska hydraulických poměrů, z hlediska energetického i z hlediska účinnosti přisá~ tí a dokonalého směäování pylnu akapa 1 íny. Zařízení je rovněž možné využít při mísení kapalin, případně par a kapalin.Na pŕiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladnéprovedení zařízení podle vynálezu.Zařízení sestává ze vstupního dílu ł. středního dílu g a tělesa §s kuželovou částí §,na níž navazuje válcová část 1 a...

Zařízení pro samonasávání a dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seichter Pavel, Šamal Oldřich, Trejtnar Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: zařízení, samonasávání, plynů, dispergaci, kapalině

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu slouží pro dispergaci plynu v kapalině, zejména u vodohospodářských zařízení. Zařízení sestává z nádoby, ve které je umístěna samonasávací jednotka, která se skládá z pohonu a míchadla tvořeného dutým kotoučem s dutými lopatkami. Míchadlo je obklopeno narážkovou klecí a usměrňovací vestavbou a současně na sací hrdlo míchadla je přivedena sací trubka plynu. U zařízení podle vynálezu se dosáhne intenzivního přívodu plynu a...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229231

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04, C02F 1/72, B01F 5/00...

Značky: plynů, kapalin, směšování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na směšování kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že střední díl vytvořený z válce, kuželovitého rozšíření a trubky s přírubou je válcem nasunut na válcové zakončení vstupního dílu a trubkou na výstupní trubku výstupní části opatřenou připojovací přírubou a šikmo uloženými. podélně tvarovanými přepážkami na vnitřním povrchu, přičemž...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229230

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 1/72, B01F 3/04, B01F 5/00...

Značky: zařízení, plynů, kapalin, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke směšovaní kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že válec (3) středního dílu s přívodem (9) opatřený přírubou (10) a vestavbou tvořenou dvěma protilehlými komolými kužely (4, 5) uchycenými základnami na jeho vnitřním povrchu je jedním koncem nasunut na válcové části (1) vstupního dílu opatřené redukcí (2) a druhým koncem na trubce...

Zařízení pro výrobu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225899

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trejtnar Jan

Značky: ozonu, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu ozónu tvořené uzavřenou nádobou s vnitřní vestavbou přepážek, v níž je uložena nejméně jedna složená výbojová elektroda se dvěma výbojovými prostory, vyznačené tím, že v nádobě (21) uzavřené prvním dnem (21a) a druhým dnem (21b) jsou na vnitřní kovové elektrodě (1) s jedním uzavřeným koncem, upevněné otevřeným koncem ve druhé přepážce (11) nádoby (21), centricky uloženy dielektrická elektroda (2) opatřená na vnitřním povrchu...

Zařízení na výrobu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225898

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trejtnar Jan

Značky: ozonu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu ozónu tvořené uzavřenou nádobou s vnitřní vestavbou přepážek, v níž je uložena nejméně jedna složená výbojová elektroda s třemi výbojovými prostory, vyznačené tím, že v nádobě (21) uzavřené prvním dnem (21a) a druhým dnem (21b) jsou na vnitřní kovové elektrodě (1) s jedním uzavřeným koncem, upevněné otevřeným koncem ve druhé přepážce (23), centricky uloženy střední vysokonapěťová elektroda (2) zhotovená z dielektrického...

Zařízení na výrobu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225897

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trejtnar Jan

Značky: výrobu, zařízení, ozonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu ozónu tvořené uzavřenou nádobou s vnitřní vestavbou přepážek, v níž je uložena nejméně jedna složená výbojová elektroda se dvěma výbojovými prostory, vyznačené tím, že v nádobě (21) uzavřené prvním dnem (21a) a druhým dnem (21b), jsou na vnitřní kovové elektrodě (1) s jedním uzavřeným koncem, upevněné otevřeným koncem ve druhé přepážce (11), centricky uloženy střední elektroda (2) zhotovená z dielektrického materiálu opatřená...

Zařízení na výrobu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225896

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trejtnar Jan

Značky: výrobu, zařízení, ozonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu ozónu tvořené uzavřenou nádobou s vnitřní vestavbou přepážek, v níž je uložena nejméně jedna složená výbojová elektroda s dvěma výbojovými prostory, vyznačené tím, že v nádobě (21) uzavřené prvním dnem (21a) a druhým dnem (21b) jsou na vnitřní kovové elektrodě (1) s jedním uzavřeným koncem, upevněné otevřeným koncem ve druhé přepážce (11), centricky uloženy střední dielektrická elektroda (2), v jejíž vnitřní části je...

Výbojová elektroda pro ozonizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214365

Dátum: 01.06.1984

Autor: Trejtnar Jan

Značky: elektroda, ozonizátor, výbojová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu lze využít při výrobě ozónu, zejména pro úpravu vod. Vynález řeší vytvoření válcové výbojové elektrody na výrobu ozónu ze vzduchu nebo kyslíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější elektroda je tvořena dielektrickou trubkou opatřenou na vnějším povrchu kovovou fólií, uchycenou objímkami a přívodem vysokého napětí a vnitřní elektroda z nerezové trubky opatřená vstupem kyslíku nebo vzduchu a výstupem ozónu centricky uložena pomocí...