Trčka Josef

Zariadenie na pohon dvojkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1415

Dátum: 05.03.1997

Autor: Trčka Josef

MPK: B23B 33/00

Značky: zariadenie, dvojkolesia, pohon

Text:

...kinematické pomery prenosu obvodovej sily z kladky na koleso zaistia kladky s kužeľovým povrchom a pripadúelemináciu nežiaducich vedľajších silových účinkov ďalej kladky3 s povrchom mierne vypuklého tvaru.Spoľahlovosť prenosu obvodovej sily s vylúčením preklzu ďalej kladky s povrchom opatreným výstupkami.Je výhodné, ked skrine sú oproti rámu usporiadané prestaviteľne do strany, čo eliminuje nežiaduce Silové pôsobenie vyvodené...

Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278585

Dátum: 08.06.1994

Autor: Trčka Josef

MPK: B23B 5/26

Značky: obrábací, podúrovňový, stroj, viacúčelový

Zhrnutie / Anotácia:

Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj je určený na sústruženie pojazdných profilov dvojkolies (8) koľajových vozidiel nevyviazaných alebo vyviazaných z podvozka. Na stojane (1) je oproti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov (2), ktoré sa dajú vzájomne k sebe priblížiť. Ich čeľuste (4) sú na vonkajšej ploche (41) prispôsobené na prichytenie obruče alebo monobloku dvojkolesia (8) za vnútorné osadenie. Na stojane (1) je...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 19/36

Značky: způsob, palivového, článků, jaderného, reaktoru, dělení, likvidaci

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrčka Jaroslav, Jelínek Eduard, Trčka Josef

MPK: G21C 3/02

Značky: článků, jaderného, způsob, reaktoru, dělení, palivového, trubky

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...