Trávníček Bedřich

Stierací segment pro velkokapacitnú molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261803

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Trávníček Bedřich

MPK: B01D 1/22

Značky: odparku, segment, molekulovú, stierací, velkokapacitnú

Text:

...valca, a tak stieraci blok nemusí byt špeciálne tvarovo upravený voči odparnému .valcu. Rovnako z dôvodu velkého priemeru odparnêho valca je aj zakrivenie dvojice uplechov segmentu malé, preto môže byť stierací blok rovný. Konštrukcia stieracieho segmentu podľa vy-nálezu vylučuje možnost preteku kvapaliny ponad segment. Usporiadaniestieracích segmentov po skrutkovici -na povrchu odparného valca umožňuje výhodne použit sústavu...

Stierací segment pre molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261802

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trávníček Bedřich, Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: segment, stierací, odparku, molekulovú

Text:

...skrutkovice. Okrem toho zabezpečuje pri spôsobenie stieracieho bloku ,prípadným .neťrovnostiam odparnej plochy. Úchytky sú relativne krátke a preto môžu byť aj rovné,nemusia sledovat tvar skrutkovice, pretože na krátkom úseku sa zakrivenie prakticky neprejaví. S-tierací blok je uchytený v dvoch miestach, čo celku dodáva mechanickú IPGV nosť a obmedzuje možnosti deformácie, pri 4tom zaručuje vyrovnávanie prípadných odchýliek stierača od...

Odparný valec trojstupňovej krátkocestnej odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256181

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trávníček Bedřich, Šurman Štefan, Sofka Jozef, Pollák Štefan, Cvengroš Ján, Strojil Ladislav

MPK: B01D 1/30

Značky: krátkocestnej, trojstupňovej, odparný, válec, odparky

Text:

...stlpec umožňuje kontrolu teplovýmennej plochy odparného valca zo strany ohrevného média a odstránenie úsadov, ako .aj teplovýmennej plochy na vonkajšom povrchu ohrevných rúrowk, na ktorých môže dochádzat ku krawkoevaniu teplonosné-ho média v dosledku vysokého tepelného zaťaženia ich povrchu a k usadzovaniu živičnýoh produktov. Tieto .potom sú príčinou výrazného zhoršenie .prestupu tepla. vyberateľný o.hrevný stlpec tiež umožňuje opravu...

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227742

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trávníček Bedřich, Janák Štefan, Marianek Vojtech, Němeček Václav

Značky: váhadiel, tlmenie, zariadenie, nárazov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel pri nábehu na segmenty u kruhových rotačných váh, ktoré sa skladá zo stabilného valca, na ktorom sú uchytené vonkajšie a vnútorné segmenty, vyznačujúce sa tým, že v segmentoch (30 a 31) sú umiestené držiaky (32) zaistené skrutkou (34), v ktorých je uchytený hrot (33), pozostávajúci zo zahroteného pružinového dr(tu, ktorého priemer je 0,5 až 1 mm.

Dávkovacie zariadenie sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 227737

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marianek Vojtech, Němeček Václav, Trávníček Bedřich, Janák Štefan

Značky: telies, sifónových, zariadenie, podobných, bombičiek, šľahačkových, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dávkovanie sifónových bombičiek a im podobných telies do automatickej váhy. Vynálezom sa značne znižujú náklady na výrobu automatickej váhy a zvyšuje sa jej kapacita. Dávkovanie sa vykonáva tým sp(sobom, že vibrátor napĺňa bombičkami vodiacu trubku. Keď segment zdvihne pomocou kladky kyvadlo so zarážkou, uvoľní sa jedna bombička, ktorá sa pri páde zachytí na doraze a skĺzne po medzikruží nad prepadový otvor, pričom...

Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach

Načítavanie...

Číslo patentu: 226640

Dátum: 15.02.1986

Autori: Janák Štefan, Marianek Vojtech, Trávníček Bedřich, Němeček Václav

Značky: zariadenie, poľa, predmetov, hmotnosti, rotačných, vážených, nastavovanie, rozmedzia, kruhových, váhach, tolerančného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plniarní sifónových a šľahačkových bombičiek a výrobkov telies bombičiek. Zariadenie je určené na nastavovanie ľubovoľného tolerančného poľa hmotnosti vážených sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných predmetov na rotačných kruhových váhach. Vynálezom sa veľmi ľahko a rýchlo nastavuje žiadané tolerančné pole. Nastavovanie rozsahu tolerančného poľa sa vykonáva tým spôsobom, že sa najskôr na rotujúcich váhadlách pomocou...