Tracey Daniel

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Banerjee Subhashis, Myles Angela, Derbyshire Elaine, Veldman Geertruida, Widom Angela, Warne Nicholas, Sakorafas Paul, Friedrich Stuart, Smith Stephen, Labkovsky Boris, White Michael, Du Fou Sarah, Duncan Alexander, Carmen Sara, Roguska Michael, Elvin John, Venturini Amy, Kaymakcalan Zehra, Salfeld Jochen, Paskind Michael, Holtet Thor Las, Tracey Daniel

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, A61P 43/00...

Značky: ktorý, obsahom, izolovaná, viažuca, ľudská, il-12, buňka, nukleová, použitie, hostiteľská, spôsoby, kódujú, kyselina, vektor, ĺudský, rekombinantný, farmaceutická, protilátka, produkcie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...