Tóth Imrich

Plavidlo na prepravu cestných dvojstopových motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3348

Dátum: 06.11.2002

Autori: Tóth Imrich, Andel Juraj, Švajda Vladimír, Szalay Róbert, Zvrškovec Alexander František

MPK: B63B 35/00

Značky: cestných, motorových, vozidiel, prepravu, plavidlo, dvojstopových

Text:

...motorového vozidla prenáša na rotačnávalce spojené s propulzným orgánom cez prevodový systém, ktorý môže byť mechanický,hydraulický alebo elektrický. Táto koncepcia pohonu plavidla na prepravu motorových vozidiel umožní maximálne zjednodušiť konštrukciu plavidla, v dôsledku čoho sa znížia náklady na výrobu takýchto plavidiel pri súčasnom znížení nákladov na prevádzku a údržbu takýchto plavidiel.Prehľad obrázkov na výkresochi Na...

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274066

Dátum: 11.04.1991

Autori: Kočický Jozef, Tóth Imrich

MPK: B27G 13/12, B27G 13/02

Značky: frézovací, nástroj

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271959

Dátum: 13.12.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271720

Dátum: 14.11.1990

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271504

Dátum: 12.10.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Diagnostické zariadenie upínacej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270510

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 25/06, B23Q 17/20

Značky: zariadenie, upínacej, diagnostické, zostavy

Text:

...v závislosti na zmene predom stanovených teplôt v exponovaných miestach styku prvkov upínača. Upínacia zostava sa uplatní hlavne v automatizovaných výrobach k diagnostika jej správnej činnosti, resp. pri určovaní zmien vlastnosti upínacej zostavy pri modelovaní prevádzkových podmienok v laboratórnych podmienkach.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad usporiadania diagnostického zariadenia upí nacej zostavy podľa vynálezu, kde na obr. je...

Čelusť skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270190

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, skľučovadlá

Text:

...vložiek sa diätanćná vložky možu spojit v kompaktný celok, čo je výhodné pri automatickej menipuláoii a nimi.Na pripojenom výkreee je znázornený priklad riešenie upinacej čeĺuete ekĺuoovadlapodla vynálezu, kde ne obr. l je znázornený bočný pohlad na beĺuef v zoradenom stave pre upnutie a na obr. 2 čiastočný raz rovinou I - I z obr. 1 LČeĺusf igg pozostáva zo základnáho teleea lg, upinaoej vložky gg a dištančnej vložky gg. Medzi dotláćacim...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270110

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...obr. 2 jedne e podle obr. 1 vieo. Do tohto vybranie je zoeunutá eaeteve pruznýeh lamiel ggłg ueporiedenýoh v eeere pohybovej osi g ned sebou, pričom ich prierez tvori v podetete profil známeho čelného Upireloveho zevitu 33 kotúče łłg e zapadá doň.Poloner krivoeti 5 leniel 1333 v nezeřeženoe stave je volený v,rozoedzi nejneněieho r ein e nejväčlieho r mex poloneru krivooti čelného łpirblověho závitu lg kotúče 319 e výhodou ich eritnetiokého...

Membránové skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270092

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/32

Značky: membránové, skľučovadlo

Text:

...čelnej dosky ll 1 l membránového telesa 110 rediálne se premieetňuje. Obdobne sa premiestňuje i závažie 130, ktoré sa svojou-zadnou bočnou plochou l 32 unáše zadným bočným vedením imaní radiálneho vybrenia 142 zadného vodiaceho telesa 140 a svojimi prednými výstupkami gso zadnou špirálou 112 membránového telesa go. Je výhodné, ked stúpanie S 1 prednej špirály 112 a § 2 zadnej špirály 112 sú rovnaké, čím sa zabezpečí súčasné e rovnaké...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: skľučovadlá, najmä, tlakových, ochranné, zariadenie, rotujúcich, valcov

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Ofukovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269014

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 11/10

Značky: ofukovacie, zariadenie

Text:

...odfukovanie trlesok respektive chladiacej kvapaliny smerom od upínacieho zariadenia pri obrábani. U upinacich systémov s radiálne prestaviteľnými axiálnymi dorazmi umiestnenými na spoločnom nosiči sa zjednotením ich lôžok s lbžkami ofukovacích trysiek každé kodované lôžko nosiča může využiť raz na umiestnenie axiálneho dorazu a raz na umiestnenie ofukovanich trysiek. Naviac tlakový vzduch môže byt privedený i na odkladacie miesto nosiča...

Spôsob upínania predmetov čelným unášačom a čelný unášač na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267758

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 33/00

Značky: uskutočnenie, predmetov, spôsobu, unášačom, upínania, čelný, čelným, tohoto, spôsob, unášač

Text:

...pracovných komôr môže bytuzavretá i nàmyni meozivložkami /piestikmi/ o které sa unàšacieł glass vedené axialne po suvne v teleso 110 opierajú. V priklade podla obr. 3 a obr. 4 je vyrovnavaeia komora 122 tvorená uzavretou dutinou telesa 120. uvedene komory 122, 123 ako i prepojovacie kanály 124resp. prepojovaci otvor 717 sú naplnené tlakovým mědiom napriklad olejom.Blokovanie zariadenie 113 je tvorené uzavieracim vent 1 Lom 111, v priklade...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267919

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...telesa igg deleného zvonku prerušovacou plochou llg, röznobežnou so známym klopným vedením lži, na kompenzačné teleso igg a nosné teleso ljg spojených kĺbom lâg, ktorý v príkladoch je pružný. V známom vodíacom vybraní lłg základného telesa igg je svojím odpovedajúcim klopným čeľusťovým vedením gig radiálne vedená čeľusť ggg. Ďeľusť ggg je prostredníctvom svojho záberového prostriedku ggg znázorneného na obr. l ako známe vybranie, na obr....

Zariadenie na meranie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265756

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 15/00

Značky: zariadenie, upínacích, meranie, skľučovadiel

Text:

...spojovacích vedení ggg cez známe zberná krúžky ggg, ktorých jedna časť je spojená s vretenom otáčacieho zariadenia ggg napríklad obrábacieho stroja a druhá je nepohyblivá. Spojovacie vedenie ggg je radiálne axiálne usporiadané v kryte ggl, ktorý ho chráni proti poškodeniu pri manipulácii a je na teleso ggł uchytený známym spôsobom napríklad skrutkami ggg. Kryt § 91 umožňuje bezpečné sústredenie všetkých spojovacích vedení § 33 do...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265519

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/06

Značky: sústava, upínacia, stavebnicová

Text:

...komplikovanej skladby jednotlivýchNa pripojených výkresoch je znázornený na obr. 1 príklad telesného vytvorenia stavebnicovej upinacej sústavy podľa vynálezu v čiastočnom bočnom pohľade Š upnutým predmetom a na obr. 2 je schematicky znázornený príklad cyklu tvorby prvkov stavebnicovej upfnacejStavebnicová upinacia sústava ggg v príklade podľa vynálezu pozostáva zo spoločného polotovaru 110 amorfného materiálu lgg. Podľa...

Zariadenie na meranie upínacích síl skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265514

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich, Gyurkovics Gustáv

MPK: B23B 31/10

Značky: meranie, skľučovadiel, upínacích, zariadenie

Text:

...v skľučovadle a jeho prepojenie so známym vyhodnocovacim zariade nim.Zariadenie gg na meranie upinacich sil Eu skľučovadiel gg pozostáva zo základného telesa ł a z deformačných telies gg. Základné teleso 3 má V sebe vytvorených n radiálnych vedeníÉ podľa počtu čeľusti gl meraných sklučovadiel gg, v ktorých je s vôlou Q posuvne uložených n deformačných telies Q tvoriacich jednu sadu gg. Proti samovoľnému vypadnutiu sú deformačné telesá łł...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Práznovský Mikuláš

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacích, stavebnicových, media, sústav, rozvod, pracovného

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Zariadenie na pretáčanie čelustí sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265322

Dátum: 13.10.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadiel, čelustí, zariadenie, pretáčanie

Text:

...ktorý podľa obr. 1, 2, 3 je realizovaný ako pohyblivý vretenik dvojvretenového sustruhu. Môže však byt realizovaný i konikom, suportom, pripadne manipulátorom technologického pracoviska schopného vyvodzovat axiálnu silu v smere šípky g rovnobežnej s osou g rotácie pracovného skľučovadla łlg. zariadenie dalej pozostáva 2 blokovacieho telesa lgl vloženého mezdi čeľuste łłł, z dotláčacíeho prostriedku łgg a z nástroja łgg neznázorneného...

Zariadenie na ovplyvnenie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265309

Dátum: 13.10.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23Q 15/00

Značky: ovplyvnenie, upínacích, zariadenie, skľučovadiel

Text:

...sa poloha silového mechanizmu ggg oproti kľudovému stavu zmení a to v smere jeho pohybu pri upínaní. V dôsledku toho sa pri znižovaní otáčok samosvorného silového mechanizmu igg zvyšuje upínacia sila hysterézy Funh, ktorá sa môže zosnímat s niektorým zo známych dynamometrov o tuhosti rovnej tuhosti obrobku ggg. Je to dôležité z toho dôvodu, aby charakter vzrastu upínacej sily hysterézy Funh odpovedal charakteru vzrastu tejto sily pri upnutom...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264993

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...realizovaný ako ozubený pastorok uložený súoso v telese llg a poháňanýnapr. neznázorneným rotačným hydromotorom, a je známym sposobom V zábere s pohonným členom 131. Na prednom čele 132 pohonneho člena lgł je priečne na pohybovú os Q základnej čeľustełgg prevedený rozširujúci sa výstupok łgg napr. prierezu rybiny prípadne písmena T. zo strany pôsobenia upínacej sily Eu, v znázornených príkladoch bližšie k neznázornenej osi rotácie skľučovadla...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264955

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicová, upínacia, sústava

Text:

...upinacej sústavy a upnutého predmetu, na obr. 2 je čiastočný rez dvoch prvkov stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 3 iný priklad zostavy tvorenej z prvkov stavebnícqvej upinacejStavebnicová upínacia sústava łgg pozostáva zo známych prvkov łłg ako upinacia doska łłł, úpínka łlg, podpera łłg, skrutka łłi, prípojka łłá a podobne av príklade podľa obr. 1 a 3 i z upnutého predmetu łgg. sústava pórov łłgg v jednotlivých prvkov łłg...

Technologické pracovisko pre tyčové polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264844

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/152

Značky: tyčové, technologické, polotovary, pracovisko

Text:

...ggg. V každom z nich je posuvne uložený istiaci kolík Aäł, ktorého dostredivý koniec i§łLł je uspôsobený pre záber s upínacím prvkom 440 a obvodový koniec g§Lg je uspôsobený pre záher s uchytávacím prvkom głg manipulačného zariadenia ggg. Istiaci kolík gžł je v radiálnom otvore ggg zabezpečený proti vypadnutiu blokovacím kolíkom ggg.Pokiaľ odkladacie miesto ggg upínacích prvkov § 30 je vytvorene podľa prikladu na obr. 2 výmena upínacieho...

Prestavovacie zariadenie axiálnej polohy šnýkadla u posuvových mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264817

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: mechanizmov, polohy, zariadenie, posuvových, axiálnej, šnýkadla, prestavovacie

Text:

...1 je realizované u šmýkadla ggg, ktoré ovláda základné čeluste lg silového sklučovadla. Prestavovacie zariadenie łłg pozostáva zo spojovaciet prvku łłł napríklad skrutky a z blokovacieho prvku łłä. Spojovací prvok lll je umiestnený v dutine łgł šmýkadla jpg, uzavretej závitovým krúžkom 393, ktorý má na sebe otvor lgá, cez ktorý je spojovací prvok łłł presunutý svojim závitom łłg. Je výhodné, ked axialna vô 1 ał 1v dutine 33 je väčšia ako...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, skľučovadlá, upínacia

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Spôsob výroby špirály sklučovadla a špirála sklučovadla vytvorená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264812

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: spôsob, spôsobom, špirály, vytvorená, výroby, špirála, týmto, skľučovadlá

Text:

...špirály sklučovsdiel je nasledovnýNosný profil 2 pružného materialu a dlžky odpovedajúcej dlžke nosnej špirály llg špirály lg sa zvihie tak, aby medzi závitmi nosnej špirály łlgbola vzdialenosť radiálneho stúpa nia 3. Rovnaká vzdialenost medzi závltmi nosnej špirály lłg o hrúbke bl sa dosiahne napríkladpomocou vymedzovacej špirály lip o hrúbke 52, ktoré sa spoločne, ale axiálne presadene o oso vé presadenie Ä súčasne zvinú. Hrúbky 31, hl...

Rýchlovýmenná čelusť sústružnickeho viacčelusťového sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264709

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Práznovský Mikuláš

MPK: B23B 31/12

Značky: rýchlovýmenná, sústružnickeho, skľučovadlá, viacčelusťového, čeľusť

Text:

...čeľusti llg vytvorená sústava vybraní łgg a na rýchlovýmennej čeľusti łgg sústava výstupkov ggg. Je výhodné, ked táto sústava je tvorená jednoducho vyrobiteľnými valcovými plochami kruhového prierezu. Vtedy výstupky łgg môžu byť realizované ako známe valcové koliky s výhodou pružné,čím je umožnené ich ľahké prispôsobenie pri nasúvaní do vybraní ggg, ktoré preto môžu byť menej ak presné ako V rozstupoch tak i v qeometrickom tvare....

Antiventilačný kryt pre upínače rotujúcich súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264163

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/08

Značky: upínače, rotujúcich, antiventilačný, súčastí

Text:

...môže znížiť Výkon pohonu skúšobných zariadení na daeštrukčné skúšky.V ďalšom sapomocou týchto krytov zníži prúdenia vzduchu V oľkuolí skľučovadla a roznášanie triesok do priestoru nárazom do vystupujúcich častí.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady usporiadania antiventilačnéhokrytu podľa vynálezu, kde .na obr. 1 je príklad antiventilačného krytu vv osovom rezea v použití na skľučovadle. Na obr. 2 je ďalší príklad telesného vytvorenia...

Rotujúce upínacie zariadenie, najmä sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262639

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: upínacie, rotujúce, zariadenie, najmä, skľučovadlo

Text:

...parametrov upínacích zariadení. zvýši sa bezpečnost fixovaním predpätého stavu, upnutia, čo umožní znížiť spotrebu energiena upínanie pri obrábaní. Naviac sa lahko môže ovplyvniť i miesto spolupôsobenia upinacieho zariadenia s upínaným predmetom, respektíve so strojom.Na pripojenom výkrese sú znázornené príklady rotujúceho upínacieho zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v podobe sklučovadla v čiastočnom reze na stroji. Na obr. 2 je...

Sklučovadlo s elimináciou odstredivých síl čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260790

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, skľučovadlo, odstředivých, elimináciou

Text:

...čelustí podľa vynálezu je znazornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený priklad prevedenia sklučovodla v čelnom pohľadečiastočnc-m reze a na obr. 2 je priklad iného usporiadania sklučovaxdla v priečnom reze.Sklučovadlo ll s elimináciou odstredivých sil čeľusti pozostáva z telesa 11, upinacieho mechanizmu 12 usporiadaného známym spôsobom v teleso 11 .a spojovacieho prvku 20 tvaru prstence, ktorý je nasunutý na teleso 11. Medzi...

Samostrediace sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260775

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, samostrediace

Text:

...jednostranný bočný kiin, čelna spirála, tangenciálna tyč a pod. vyvolá pri upnuti obrobku určitú zlo-žku sily pôsobiacej d-o bočnéh-o vedenia čeľusti, avšak tieto sily sú nepostačujúce a tieto riešenia neumožňujú bočné spevnenie delených čeľustí.Uvedené nevýhody zmierňuje samostredia 4ce skľučovadlo podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že upinacia plocha všetkých čeľustí je .voči osi ich bočného vedenia v telese skľučovadla...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259244

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...priestoru gł,ktorý posuvne uzatvára šmýkadlo lg utesnené tesnenim łg voči telesu lg, sústavou mazacich kanálov gg a jednosmerných ventilov 33.V tomto usporiadaní funguje šmýkadlo 3 ako piest, ktorým sa pri silovom zdvihu vytvára v mazacom priestore gł pretlak a pri opačnom pohybe šmýkadla 1 podtlak, ktorým sa otvorí jednosmerný ventil 35 a prepoji sa mazací priestor gł s atmosférou, pričom sa prisaje vzduch do mazacieho priestoru 35...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259228

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tóth Imrich, Csemez Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/02

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...tiehlo dolná 1243 je v zábere s klinovým šmýkadlom dolným jgg a klinové ämýksdlo horná 124 b je v zábere s klinovým šmýkadlom horným § 33, známym spôsobom.Klinové imýkadlo dolné ggg je spojené s niektorým zo známych spôsobov s dolným ovládacím telesom ggg, napríklad s piestom s klinové šmýkadlo horné łgg je spojené obdobne s horným ovládscim telesom ggg, napriklad s valcom, ovládacej jednotky ggg, napriklad priamočiareho hydromotora.Dolné...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10, B23Q 11/12

Značky: utahovací, válec, dvojčinný

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Zařízení pro stanovení rozměru rotujícího brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246389

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eliášek Jaroslav, Marek Petr, Tóth Imrich, Matijka Zdenik

MPK: G01B 17/00

Značky: zařízení, rotujícího, kotouče, stanovení, brusného, rozměrů

Text:

...pro stanovení rozměru brusného kotouče. Jedná se o zvýšení citlivosti2 246 389 Vynález a jeho účinky jsou blíže vyevětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který ynázorňuje zařízení pro stanovení rozměru rotujícícho brusného kotouče podle vynálezu.Rotující bruený kotouč g je upevněn ve vřetenu Ž, které je připojeno k elektromotoru g. Brusný kotouč i je umístěn mezi dvojicí etalonů l a Ž, které jsou upevněny na...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 253903

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Nagy Zoltán, Szegheo Mikuláš

MPK: B23Q 3/152

Značky: upínací, systém

Text:

...pero 223 prestavavacieho prvku 220. Blokovacie teleso 320 je otočne uložené na prestavovacom hriadeli 330, ktorý na svojom prednom konci je prispôsobený niektorým zo známych s ôsobov pre pohon kuželového prevodov ho súkolia 250 zabezpečujúceho otáčanie prestavovacích prvkov 220 čeľustí 240. V tomto prípade radiálnych skrutiek, uložených napríklad v základných čelustiach skľučovadia otočné. Blokovacie teleso 320 je opatrené čelným unášacím...