Tóth Ernest

Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250046

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tóth Ernest

MPK: F23L 13/00

Značky: klapkový, techniku, spalinovod, uzáver

Text:

...priereze priebežné liesty klapky, ktorých .pozdĺžna rovinnost je zabezpečená opernými držiakmi listu klapky pripevnenými o rám klapky tak, že list klapky pri ľulbovolnolm natočení na .prrednom ložiska listu ľklapky a na zadnom 1 ožisku listu rklatpky je držaný v rovinnej polohe proti pôs-obenlu sily wyvinutej prúdom vzdušniny vo vodiacom kanáli.Použitím predmetnej klapky sa docielivylepšenie prevád-zkyschopnosti klapiek,zjednoduší...