Tošev Christo

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dimov Stanislav, Georgijev Čavdar, Šeljagin Vladimir, Paton Boris, Tošev Christo, Mladenov Georgij, Nazarenko Olek, Kajdalov Anatolij, Pastušenko Jurij, Gančev Simenon, Bojadžiev Rumen, Bondarev Anatolij

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, elektrónovým, svařování, zařízení, paprskem, řízení, agregátu

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...