Topor Karol

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

MPK: F04B 1/20

Značky: bloků, axiálneho, valcov, piestikov, mechanizmus, ovládania, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na...

Zariadenie na synchronizáciu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Plevan Jozef, Topor Karol

MPK: F04B 1/12, F03C 2/00, F04B 1/24...

Značky: synchronizáciu, otáčok, zariadenie

Text:

...Protiľahlé časti povrchov guliek, vyčnievajúcich z plochého segmentu, môžu zase presne zapadať do im zodpovedajúcich pologuľových jamiek v kruhovej prírube bloku valcov. Tieto obojstranne pologuľove jarnky svojimi celkovými geometrickými parametrami zodpovedajú záberovým pomerom pri styku s guľkarni v plochom segmente. Medzi Výstupný hriadeľ a kruhovú prírubu bloku valcov je výhodne vložený plochý opomý krúžok, zamedzujúci vibráciám...

Skúšobné zariadenie tesniacich prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270149

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petřík Miroslav, Topor Karol

MPK: G01M 3/02

Značky: tesniacich, skúšobné, prvkov, zariadenie

Text:

...druhe teenenia 3 plynnoho aědia tak že evojou teeniaoou plochou ea opierajú o valcovo časti axiúlneho pieeta g poeuvne uložanoho v puzdre 3. Jeden koniec axiilneho pieeta Q je zeeunutý do prvej akunuleünej koaory g e druhý koniec axialneho pieata g je aeunutý do druhej akunulaönej koeory Z ktori je obdobne ako aj prva akunulačna komora Q pevna epojend e teleeoa 3 a v ktorej je uniaatnený doraz 3. Prvú nedzikruhovi pracovne plocha 2...

Pružina palce kartáčového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240267

Dátum: 15.06.1987

Autor: Topor Karol

MPK: H01R 39/42

Značky: palce, kartáčového, držáku, pružina

Text:

...podle tohoto vynálezu je-její tnvalá pružicí schopnost i pri extremních teplotách a ja-k při malých, tak i při velkých radiálnich vibracích kartáče.Na vý-kresu je na obr. 1 naznačen príklad provedení pružiny pa-Ice kartáčoveho držáku podle tohoto vynálezu, na obr. 2 je zo 240207brazeno umístění pružiny palce kartáčového držálku. v nepracnvní poloze přítlačného zařízení a na obr. 3 je znázorněna pružina palice kmrltäčovêłiu ďržáku při...

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239172

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrášová Kornélia, Topor Karol, Hudcovský Ján

MPK: F01C 9/00

Značky: pohybom, kývavým, zariadenie, brzdenie, piesta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje v hydromotore s kývavým pohybom brzdenie piesta v dobehových krajných polohách, vytvoreného v závislosti na riešení zariadenia pre brzdenie piesta s kývavým pohybom. Zariadenie pozostáva z tlmiaceho segmentu, ktorým je zo strany segmentu opatrený piest hydromotora. Tlmiaci segment je umiestnený tak, že medzi jeho obvodovou valcovou plochou a telesom je vytvorená prietoková medzera. Na obvodovej...

Mechanickohydraulický polohový servomechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 221677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Galba Vladimír, Topor Karol

Značky: mechanickohydraulický, servomechanizmus, polohový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá riešením usporiadania mechanickohydraulického polohového servomechanizmu vhodného napríklad pre ovládanie polohy výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka. Mechanickohydraulický polohový servomechanizmus s válcovým posúvačom otočne a posuvne uloženým vo valcovom otvore telesa a s otočným pohonom, má valcový posúvač spojený cez mechanický menič rotačno-posuvného pohybu a spojku s otočným pohonom a pomocou spätnej...

Rozvod tlakovej kvapaliny k tesneniu hydromotora s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223098

Dátum: 15.03.1986

Autori: Topor Karol, Hudcovský Ján

Značky: rozvod, tesneniu, kvapaliny, hydromotora, kývavým, pohybom, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod tlakovej kvapaliny pre zvýšenie účinku tesnenia hriadeľa s vekom a telesa s vekom u hydromotora s kývavým pohybom piesta. Podstata riešenia spočíva v tom, že v nepohyblivom segmente sú umiestnené dva spätné ventily, z ktorých jeden je napojený na prvý pracovný priestor a druhý na druhý pracovný priestor. Cez spätný ventil sa privádza tlaková kvapalina na nefunkčné plochy, tesnenie hriadeľa a tesnení telesa hydromotora.

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222099

Dátum: 15.07.1985

Autori: Topor Karol, Hudcovský Ján

Značky: zariadenie, pohybom, brzdenie, piesta, kývavým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom vyznačujúce sa tým, že pozostáva z tlmiaceho segmentu (1), ktorým je zo strany pracovného priestoru (8) opatrený piest (2) hydromotora a pričom medzi jeho obvodovou valcovou plochou (3) a telesom (10) je vytvorená prietoková medzera (11).