Tompkin Wayne Robert

Viacvrstvé teleso s mikrošošovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7346

Dátum: 23.06.2007

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert, Hansen Achim

MPK: B29D 11/00, B42D 15/00, B42D 15/10...

Značky: těleso, viacvrstvé, mikrošošovkami

Text:

...nie je pre nevyzbrojené ľudské oko za normálnychpodmienok viditeľný a vytvára sa vyššie uvedený efekt.Týmto spôsobom je poskytovaný výrazný a prekvapujúcí bezpečnostný znak, ktorý nie je možné vôbec napodobiť alebo ktorý je možnéPritom je tiež možné, že sú prvá vrstva, v ktorej je vytvarovaný väčší počet míkrošošovíek, a druhá vrstva, ktorá vykazuje väčší počet oblastí mikroobrazu, vzájomne oddeliteľné a sú uvádzané do zákrytu najprv pri...

Spôsob výroby viacvrstvového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17256

Dátum: 09.02.2006

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert, Staub René

MPK: B44C 1/14, G03H 1/00, G03H 1/02...

Značky: výroby, viacvrstvového, tělesa, spôsob

Text:

...presnej osvetľovacej masky pre výrobný proces a za druhé vytvára na konci výrobného procesu vysoko presne umiestnenú funkčná vrstvu, napnklad vrstvu OVD, alebo vodivé dráhy, alebo ñmkčné vrstvy elektrického konštrukčného prvku, napriklad konštrukčného prvku vo forme organického polovodiča.0014 Ďalej je pomocou vynálezu možné získať štruktúrované vrstvy s veľmi vysokým rozlíšením. Dosiahnuteľná registrácia a rozlíšenie je asi o faktor 100...

Spôsob výroby viacvrstvového telesa a viacvrstvé teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4657

Dátum: 09.02.2006

Autori: Schilling Andreas, Staub René, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: viacvrstvového, tělesa, spôsob, výroby, viacvrstvé, těleso

Text:

...prvou vrstvou, pričom V prvej zóne replikačnej vrstvy je vytvarovaná difrakčná prvá reliéfna štruktúra s pomerom hĺbky k šírke jednotlivých štruktúrnych prvkov 0,3, a v druhej zóne replikačnej vrstvy nie je prvá reliéfna Štruktúra vytvarovaná V replikačnej vrstve, a parciálne usporiadanie prvej vrstvy prvou reliéfnou štruktúrou je definované tak, že je odstránená prvá vrstva V prvej zóne, nie0011 Princíp vynálezu je založený na zistení, že...

Pokovený bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6985

Dátum: 29.08.2005

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: prvok, pokovený, bezpečnostný

Text:

...K 3 forme telesa z viacvrstvej fólie, 11 ktorého je do vrstvy replikačného laku telesa z fólie s viac vrstvami V prvej oblasti bezpečnostného prvku vymodelovaná prvá reliéfna štruktúra, a na vrstvu replikačného laku V prvej oblasti bezpečnostného prvku a V susednej oblasti bezpečnostného prvku je nanesená vrstva kovu s konštantnou plošnou hustotou vzhľadom k rovine, definovanej vrstvou replikačného laku, takže prvá reliéfna štruktúra je...

Opticky variabilný prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 825

Dátum: 07.11.2003

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: variabilný, prvok, použitie, opticky

Text:

...možnosť,zvýšiť atraktivitu príslušného opticky variabilneho prvkutým, že sa docielia určite farebne efekty.vynález je založený na úlohe, navrhnúť opticky variabilný prvok, ktorý je možné ľahko« vyrobiť najrôznejšimi spôsobmi známymi pre výrobu opticky účinných štruktúr, má dosiaľ neznáme efekty pre pozorovateľa a naviac poskytuje dizajnérovi množstvo možností obmienTáto úloha je pri vyššie uvedenom opticky variabilnom prvku riešená tým, že...

Bezpečnostný prvok s makroštruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5251

Dátum: 03.04.2003

Autori: Schilling Andreas, Staub René, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/00

Značky: prvok, makroštruktúrami, bezpečnostný

Text:

...l bezpečnostný prvok na dokumente.obr. 2 priečny rez vrstveným kompozitom, obr. 3 odraz na makroštruktúre, obr. 4 rozptyl na makroštruktúrach, obr. 5 aditivne superponovanie makroštruktúry s difrakčnou štruktúrou, obr. 6 dve makroštruktúry jedného bezpečnostného prvku V priečnom reze aobr. 7 bezpečnostný prvok pod rôznymi uhlami naklonenial makroštruktúru M, ktorá sa rozkladá v oblasti vzoru 4. Bezpečnostný prvok 2 je usporiadaný V...

Difrakčný bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5963

Dátum: 02.11.2002

Autori: Staub René, Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/00

Značky: difrakčný, bezpečnostný, prvok

Text:

...spôsobujú nereprodukovateľne anizotropné spôsobové kroky takú zmenu difrakčnej mriežky. U inej formy uskutočnenia je difrakčnámriežka superponovaná s makrodrsnosťou pre moduláciu hĺbkyštruktúry. Biele svetlo dopadajúce na difrakčnú mriežku sa pod uhlom odrazu ohýba a odráža, pričom vzniká interferenčne zafarbenie s farebnou sýtosťou, závislé na priestorovej frekvencii difrakčnej mriežky, pričom podiel odrazeného bieleho svetla v...

Bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 78

Dátum: 04.09.2002

Autori: Staub René, Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: prvok, bezpečnostný

Text:

...napriklad podľa spisov EP O 105 099 Al, EP O 330 738 Al, EP O 375 833 A 1 atď.). Tieto bezpečnostné prvky majú vzor alebo obrazec, ktorý sa mení v závislosti na podmienkach pozorovania. Pre neoprávnene osoby sú tieto bezpečnostné prvky napodobiteľné len sozvýšeným úsilím. Bohužiaľ sú znázornené na farebnejkópií dokumentu jedného zo vzorov, respektíve obrazca bezpečnostného prvku, ktorý je na originále viditeľný za určitej podmienky...