Tomeš Vladimír

Zařízení pro trvalé archivování informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 231750

Dátum: 15.07.1986

Autori: Havel Jan, Novák Mirko, Tomeš Vladimír, Přibyl Václav, Poupě Jiří

MPK: G11B 7/18

Značky: zařízení, trvale, informaci, archivování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Dosavadní zařízení využívají k uchovávání a archivování informací velkokapacitní disky nebo magnetické páskové jednotky. Pro trvalé uchovávaní informací s poměrně malou četností dotazů jsou takové nosiče informací neefektivní a nákladné. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že nosičem informace je fotografický transparentní rozměrově stálý materiál se zápisem v úrovních šedi uložený na...

Zařízení pro záznam a čtení informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229043

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomeš Vladimír

MPK: G11B 7/00

Značky: zařízení, informace, čtení, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru optiky a měření světla a je ho možno s výhodou využít zejména jako mikrodenzitometru při vyhodnocování opticky transparentních materiálů s informacemi zakódovanými v různých úrovních šedi. Nevýhodou dosavadních zařízení je relativně dlouhá doba ustavení nosiče informace do žádané polohy. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proti sobě jsou upraveny dva světelné zdroje, a to zdroj zapisovacího a měřícího...

Hlavice světelné tužky displeje počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220608

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tomeš Vladimír

Značky: světelné, displeje, tužky, hlavice, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítacích strojů. Dosavadní hlavice jsou konstruovány tak, že světlo vycházející ze zvoleného místa displeje počítače je sběrnou čočkou fokusováno na fotodetektor. Toto uspořádání neumožňuje přesně určit místo, na které je tužka zaměřena. Vynález řeší problém bezprostředního vizuálního sledování polohy bodu, na který je tužka displeje zamířena. Podstatou vynálezu je dvojice optických klínů zařazená do zorného pole sběrné...