Tomášek Václav

Způsob výroby stabilního přípravku s obsahem chlordiazepoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267602

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sajvera Jiří, Hermová Helena, Tomášek Václav

MPK: A61K 31/55

Značky: způsob, chlordiazepoxidu, přípravků, stabilního, výroby, obsahem

Text:

...Tak výrazná závislost biologické dostupnosti na složení tablety nebyla dosud u žád né jiné účinné látky pozorována. lNa základě výsledků tohoto studia byl vypracován způsob výroby stabilního prípravku s obsahem chlordiazepoxidu, zejména ve formě tvarovaných výliskú, určených pro perorální aplikaci, 5 optimální biologickou dostupnosti účinné látky, podle vynálezu.Jeho podstata spoćívá v tom, že se nejprve z homogenizované směsi substance...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Waitzmann Rudolf, Štirba Ladislav, Tomášek Václav, Mahelka Svatoslav, Kožiálová Helena, Jasonik Jan, Palík František, Král Pavel, Matijíeek Jan

MPK: C08F 36/06

Značky: butadienu, způsob, homopolyméry, frakcí, kopolymery, polymerace, bifunkční, selektivní, živé

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob výroby 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256431

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomášek Václav, Marek Miroslav, Sajvera Jiří, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Šmídek Josef, Čapek Karel, Kostkan Jan, Grossmann Vojtěch, Maternová Miluše

MPK: C07D 241/08

Značky: způsob, 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu, výroby

Text:

...ky, mající relativní permítivitu 30-109, s teplotou varu 100 až200 °C, jako je například 1,2-propylenglykol, 1,3-propyleng 1 ykol, glycerol, nebo směsi uvedených rozpouštědel s vodou, při teplotě 80 až 200 °C. Tímto postupem se připraví látka vzorce I v čistém stàvu a izoluje se filtrací. Další výhodou výroby látky vzorce I podle vynálezu je nízká technická náročnost na zařízení a poměrně malá pracnogt.Vynález je bliže osvětlen na...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomášek Václav, Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

MPK: G21K 1/10

Značky: kolimovaného, vysílač, svazků, ionizujícího, záření

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: sklad, lékařské, stíněný, uzavřené, zářiče, účely, zejména

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Zařízení k pájení drobných kovových dílů, zejména bižuterních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253763

Dátum: 17.12.1987

Autor: Tomášek Václav

MPK: B23K 3/00

Značky: zejména, zařízení, dílů, pájení, kovových, drobných, bižuterních, výrobků

Text:

...gg s druhou čelistí il,opatřeného pružným upínacím elementem 53, např. pružinou. Na pinole gg je radiálně připojen kolik gg, který jednak unáší ústrojí lg pájecího přítlaku, jednak jeho prostřednictvím vracípružný element gg čepu Q pínolu gg do výchoai polohy. Za účelem snížení třecího odporu azvýšení citlivosti pájecího přĺtlaku je výhodné konstruovat uložení pinoly §§ s valívým pouz drem.K ovládání ramena gg čelisti 3 upínače ve stanici...

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

Značky: otevřených, uzavřených, zářiču, prepravu, transportní

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...