Tomášek Jiří

Nástroj pro sloučené hydromechanické tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264078

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bauer Milan, Tomášek Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: hlubokých, nástroj, sloučené, výtažků, hydromechanické, tažení

Text:

...bývá operace taüe~ aťzwágcbem ąyrabít nelze. Při hvŤrcnccaníckém tažení oistup 0 ovených vjtažä V näsírcjĺch známtrh 1 rv neba VĺT 5vedené nevýhcñg â 39 âmího stavu techniky do znsčné u . Clušv že ňezí teloskepícky usçořáê ý první a druh tažník je suvně5 nlubgzjgh vga žgů gggle vŕnálezu, jehož poístata spočívá V tom,3~ . f - - . caou na vnltrní sgzcni QTVĽLAO unhu a na vnlttažníku - - ě a tvar pouzdra odpovídá vn 1 Lřníroz~,n i z v....

Nástroj pro tváření dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262911

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomášek Jiří, Kubíček František

MPK: B21D 9/04

Značky: nástroj, součástí, dutých, tváření

Text:

...2. Dutina A je před tvářením zaplněna tvářecí kapalinou 5. Nástroj pro tváření dále obsahuje dvattvářecí trny Q, které jsou uspořádúny svými čely proti soběa jsou pohyblivé v sxiálním smřru vůči duté součástí l. Tvá~ řecí trny Q dosedají osazeníň 1 na dutou součást l, e tím V utěsňují její vnitřní prostor. Uvnitř jednoho tvářecího trnu Q je ušpořádán píst § pro vyrovnání objemu tvářecí kapaliny Ž, 3 252 supřičemž čelo pístu Q je při...

Zařízení k provádění hlubokého tažení součástí bez příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strašák Tomáš, Tomášek Jiří

MPK: B21D 22/21

Značky: hlubokého, tažení, provádění, zařízení, príruby, součástí

Text:

...tažením a nárys a obr. 2 představuje řeznástrojem po ukončení tažení a před rozevřením nástroje a vyjmutím výtažku a v náryse.Horní část nástroje pro hydromechanické tažení sestává z tažníku l, který prochází přidržovačem g a je uchycen na neznázorněném beranu lísu. Spodní část nástroje sestává z tažné komory 3, horní okraj tažné komory 3 je uzpůsoben pro založení plechového přístřihu 5. Tažná komora Ä, jejíž zaoblená tažná hrana g přechází v...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232014

Dátum: 01.04.1987

Autori: Voda Karel, Smrček Václav, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/20

Značky: provádění, tažení, způsobu, hlubokých, způsob, hydromechanického, zařízení, tohoto, výtažků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře prostřednictvím vzájemně různě spolupůsobících teleskopických průtažníků, kde se nejprve plechový přístřih prostým tažením vtáhne teleskopickými průtažníky do tlakové komory, až dno vzniklého výtažku utěsní kapalnou náplň ve spodku tlakové komory, načež se dále působí na dno vzniklého výtažku jen vnitřním průtažníkem za spolupůsobení kapalné náplně, až se výtažek z prostého...

Způsob utěsňování pažnic úvodních kolon ve vrtu a pažnice k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233996

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tomášek Jiří, Lanča Lubomír, Pastrňák Jaroslav

MPK: E21B 43/10

Značky: tohoto, úvodních, kolon, pažnice, utěsňování, způsobu, pažnic, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsňování pažnic úvodních kolon ve vrtu, zejména vrtů degazačních, zajišťovacích a odvodňovacích. Podstatou tohoto způsobu je využití rychletuhnoucího těsniva, které se vpraví v ampulkách až na čelbu vrtu zasunováním pažrnic úvodní kolony a touto se i ampule rozdrtí. Rychletuhnoucí těsnivo se protlačí do prostoru mezi stěnou vrtu a povrchem paž nic úvodní kolony, kde se ponechá ztuhnout.

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227486

Dátum: 15.04.1986

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: kalibrace, přírub, způsob, hlubokých, výtažků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalibrace přírub hlubokých výtažků, u nichž po tažných operacích vznikají na přírubě v důsledku plošné anisotropie plechu cípy, vyznačený tím, že se silovým působením na mezikružní oblast příruby, vymezenou vnitřním průměrem výtažku a nejmenším průměrem příruby mezi jejími cípy, příruby postupně zkalibruje do požadovaného tvaru.

Zařízení pro tažení výtažků bez příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224368

Dátum: 01.12.1985

Autori: Voda Karel, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: tažení, zařízení, výtažků, príruby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tažení výtažků bez příruby, zahrnující průtažnici s posuvným tělesem a přidržovač přístřihu, spolupracující s průtažníkem lisu, vyznačené tím, že na posuvném tělese (6) je vytvořeno kruhově ostří (5), tvořící okraj tažné hrany (4) průtažnice (3), přičemž kruhové ostří (5), je uspořádáno proti střižně hraně (7) na zahloubení (8), vytvořeném v přidržovači (2).

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnitřním prostoru polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228017

Dátum: 01.12.1985

Autori: Špaček Jindřich, Tomášek Jiří, Kosek Jiří

Značky: tváření, prostoru, nástroj, součástí, kapalinou, polotovarů, působící, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro tváření součástí kapalinou, působící ve vnítřním prostoru polotovaru řeší zejména výrobu tvarovek. Podstatou vynálezu, který využívá dvou pracovních trnů, příčemž alespoň jeden je opatřen otvorem pro přívod pracovní kapaliny a na každém pracovním trnu je upravena funkční část tak, že její průměr je menší, maximálně je roven vnitřnímu průměru tvářené součásti je, že funkční část se směrem k čelu tvářecího trnu dále zmenšuje a jeji...

Zařízení pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226861

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kosek Jiří, Hlaváček Ivan, Danihelka Jiří, Tomášek Jiří, Strašák Tomáš

Značky: tvářením, výrobu, tvarovek, elastickém, zařízení, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí vyznačené tím, že sestává alespoň ze čtyř přímočarých hydromotorů, radiálního (1), axiálního levého (2), axiálního pravého (3) a spodního přidržovacího (4) upevněných v rámu (5) lisu tak, že totožná osa radiálního (1) a spodního přidržovacího (4) přímočarého hydromotoru je kolmá na totožnou osu axiálních přímočarých hydromotorů (2, 3), ke kterým jsou rychloupínači (16, 17) upevněny...

Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221732

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tomášek Jiří, Pecháček Stanislav

Značky: kapalinou, tváření, polotovarů, nástroje, trubkových, tvarovek, tvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem. Podstatou vynálezu je, že čelo tvářecího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha směrem k ose tvářecího trnu vnější komole kuželovitá...

Nástroj pro tváření tvarovek kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221631

Dátum: 15.05.1985

Autori: Strašák Tomáš, Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: nástroj, tvarovek, kapalinou, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tváření tvarovek kapalinou, zejména tvarovek typu T z trubkových polotovarů, tvořeného alespoň dvěma díly, v nichž je podélná válcová dutina tvořená podélnou válcovou plochou, přičemž alespoň v jednom dílu je dutina pro odbočku. Podstatou vynálezu je, že proti dutině pro odbočku je podélná válcová plocha opatřena povlovným vydutím.

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226265

Dátum: 15.04.1985

Autori: Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: stěnou, způsob, tlakově, provádění, způsobu, komoře, dvojitou, zařízení, tohoto, výtažků, tažení, hydromechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tažení výtažků s dvojitou stěnou v tlakové komoře pro hydromechanické tažení, plněné alespoň z části kapalnou náplní, kde proti vnitřnímu prostoru tlakové komory je uspořádán nejméně jeden průtažník plechového přístřihu založeného na horním okraji tlakové komory, vyznačený tím, že plechový přístřih se prostým tažením vtáhne průtažníkem do tlakové komory až dno vzniklého výtažku dosedne na druhý plechový přístřih těsnící kapalnou náplň ve...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků se ztenčenou stěnou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226264

Dátum: 15.04.1985

Autori: Špaček Jindřich, Tomášek Jiří

Značky: tohoto, tažení, výtažků, způsobu, způsob, hlubokých, provádění, ztenčenou, hydromechanického, stěnou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků se ztenčenou stěnou v tlakové komoře s odstupňovanými průřezy vnitřního prostoru plněné alespoň z části kapalnou náplni s proti jejímuž vnitřnímu prostoru je uspořádán nejméně jeden průtažník plechového přístřihu, založeno na horním okraji tlakové komory, vyznačený tím, že plechový přístřih se prostým tažením vtáhne průtažníkem do prostoru tlakové komory až dno vniklého výtažku utěsní kapalnou...

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214153

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kosek Jiří, Peňáz Václav, Hrdina Jan, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Novotný Josef

Značky: hydromechanické, zapojení, tažení, hydraulického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení plechových výlisků zejména pro tažení s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře v níž je kluzně a tlakotěsně uloženo ponorné těleso, jehož horní okraj spolu se založeným plechovým přístřihem je zatěžován přidržovačem, který v průběhu hydromechanického tažení ustupuje spolu s ponorným tělesem zpět, přičemž tlak kapaliny v tlakové komoře podporuje přitom činnost hlavního válce...

Způsob hydromechanického tažení s přehrnováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218256

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tomášek Jiří, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Hrdina Jan, Peňáz Václav, Novotný Josef

Značky: hydromechanického, tažení, způsob, přehrnováním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s přehrnováním a s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih nejprve tlakem kapaliny z tlakové komory vtáhne do dutiny přidržovače před čelo průtažníků, načež se na dno předtažného plechového přístřihu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj předtažného plechového přístřihu tak dlouho, až se před tažný plechový přístřih přehrne hluboce do...

Způsob hydromechanického tažení s konstantním objemem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217325

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kosek Jiří, Novotný Josef, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Peňáz Václav, Hrdina Jan

Značky: konstantním, objemem, tažení, hydromechanického, způsob, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se snižuje energetická náročnost hydraulického lisu a stavební výška tlakové komory při dosažení stejných nebo hlubších výlisků, přičemž způsob je proveden tak, že na přidržovaný plechový přístřih pro výlisek se působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj plechového přístřihu tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny plechový...

Způsob a zařízení k dočasnému zajištění stropu a boků díla při ražbě důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 214279

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dombrovský Zdeněk, Pavlas Milan, Tomášek Jiří, Zamarski Bohumil, Bartusek Jindřich, Kozubek Petr, Ivan Lubomír, Mrázek Miroslav, Kristl Rudolf

Značky: způsob, zařízení, ražbě, zajištění, boků, dočasnému, důlních, stropů, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob k dočasnému zajištění stropu a boků díla při ražbě důních děl razicím strojem, vyznačený tím, že se souběžně během ražení razicím strojem postaví mezi dva poslední kloubové rámy prozatímní výztuže směrem od čelby důlního díla definitivní komplet ocelové výztuže, načež se popuštěním a působením hmotnosti horního segmentu zasunou boční segmenty posledního kloubového rámu prozatímní výztuže, tento se obloží definitivním pažením a po...

Způsob hydromechanického tažení s předtažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215684

Dátum: 15.03.1984

Autori: Tomášek Jiří, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Novotný Josef, Peňáz Václav, Hrdina Jan

Značky: způsob, hydromechanického, předtažením, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s předtažením a s konstantním objevem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih za pomoci matice vyhořené o přidržovači předtáhne přes vnější okraj tlakové komory, načež se na dno předtaženého dílu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá předtažený díl tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny vtáhne zpětně předtažený díl do tlakové komory na konečný tvar podle...