Toman Jaromír

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270366

Dátum: 13.06.1990

Autori: Toman Jaromír, Žaludová Iva

MPK: C07C 69/96

Značky: allylkarbonátů, výroby, bis-substituovaných, polyglykolů, způsob

Text:

...üaet z celkové núaady bieohlerourayenčanu glykolu a jeho zbytek Je vnaäen postupně epolu e alkelickým hydroxidea tak, aby biachlcronrovenčan glykolu byl neuatále v přebytku.-Teprve po dodavkoviní jeho oelĺ níeedy je davkován eaootný alkelický hydroxid vo anožatví zbyleo pro dokončení.raakca.výhody poetupu podle vyntlezu jeou núeledujíoíz Aktuální koncentrace biechloronravenčanu glykolu v reakční eałei je nízka a ia je oaezene aožnoat jeho...

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Toman Jaromír, Sádlo Luboš, Láska Jan, Fröhlich Aleš, Sopuch Tomáš, Vitáček Tomáš

MPK: C07C 127/17

Značky: přípravy, n´-dimethylmočovin, n-aryl-n´, derivátů, způsob

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 267515

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švehla Pavel, Aufart Jaroslav, Matoušová Alena, Toman Jaromír, Havránek Milan

MPK: C07D 277/74, C07C 155/08, C25D 3/38...

Značky: prísada, leskutvorná

Text:

...sírová s přísadou chloridových iontů. do 80 Ing/l.Leskuh-onzá přisadu se používá jednak pro nasazení galvanickó mědíci Liu/ně, Jednak pro Její údržbu podle vzhledu povlaku nebo prošlýoh ampérhodin. Přisada neni citliwí na předávkovúni. Vyloučená mčč je tažné, při aplikaci na. plošnýcl) spcjich uedochází. při. toplotü 260 OC po dobu 20 sekund k porušení. vrstvy. Hloubková účinnost v ofrvoreoh,je 90 až 100 při lurůmäru otvoru 0,8 mm a...

Dithioderiváty 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267501

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švehla Pavel, Toman Jaromír, Aufart Jaroslav, Matoušová Alena, Havránek Milan

MPK: C07D 513/04, C07D 277/74, C07C 155/08...

Značky: 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové, kyseliny, jejich, dithioderiváty, přípravy, způsob

Text:

...a xmclmruktorizovatohxó bčžnými matodnni.Jako Výchozí látky slouží buč totraajlqltlúuxwusulrid, dlnlkyldithiokarbnzxovú kyselina či Její soli, v připudö dinlłšylditłuioknrbnmové bquoliny rcnxci v oxidąčnim pro.gtřodi může totrmmyltłxiurmndinnufid Äntonnuąliâhlč vznlknt a ihned dále reagovat. De rivútouzn dithlořmx-bnnoŠró kyseliny Jo L Z-morkąptobonzthinzol, ktorý může umlofioky ronçoyat. Ronkco probíhâ v přitomnosti hydroxyloxýcłx iontú vo...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266746

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žmolil Přemysl, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/04

Značky: bis-substituovaných, výroby, způsob, allylkarbonátů, polyglykolů

Text:

...reakční komponenty mísí cirkulací mezi reakčním prostorem přes čerpací a případně chladící systém, přičemžroztok hydroxidu sodněho se přivádí přímo do sací části čerpacího systému.Podstata spočíva v tom, že běžně míchaná reakční směs natéká z kotle na sání odstředivého čerpadla, které kapalinu cirkuluje, případně přes další pomocnou chladicí plochu a do sání čerpadla je zároveň zaveden roztok hydroxidu sodného. Ten je na sání okamžitě...

Způsob čistění surového bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265362

Dátum: 13.10.1989

Autor: Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: surového, čištění, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, způsob

Text:

...v rozsahu 15 až 150 kPa a je i poměrně málo závislá na množství vodní páry, resp, při dosažení stavu, kdy jsou již těkavé látky odstraněny zvyšovaním množství páry stoupá obsah produktu v destilátu jen pomalu. S ohledem na zajištění maximálního styku vodní páry s monomerem, je odstraňovaní těkavýoh podílů prová děno v kontinuálně praoujicí protiproudé koloně, pára postupuje zdala, stripovaný monomer natéká shora, Nyní bylo s překvapením...

Způsob výroby bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263910

Dátum: 12.05.1989

Autori: Filáček Ladislav, Kotlán Josef, Žmolil Přemysl, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, výroby, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Text:

...množství vodné fáze v jednotlivých fázích doplñováním destilovanou vodou.Podstata spočíva V tom, že po reakci se reakční směs ředí vodnou iázi z extrakce,ke které může být přidáno malé množství přísady, komplexující přítomné ionty těžkých kovů, hlavně železa, např. citrónové,oxalové, Vinné kyseliny, nebo chelat-onů. jako vody pro extrakci se pak užívá vodná fáze ze stripoväní těkav.ých složek vodní parou. Dokonalou extrakci na protiproudé...

Způsob čištění surového bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263803

Dátum: 12.05.1989

Autori: Latinák Josef, Toman Jaromír, Žmolil Přemysl, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: čištění, surového, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, způsob

Text:

...však rozklad chlormzravenčanu velmi pomalý. S rostoucí bazicitou prostředí však již hydro-lyzuje i žádaný produkt. Při tom samostatný uhličitan sodný v koncentraci do 5 ještě hydrolýzu nezpťisobuje, v koncentrovaných roztocích pak již hydrolýza postupně narůstá. Pevný uhličitan sodný reaguje s chlormravenčanem poměrně pomalu a při ředění reakční směsi dochází rozpouštěcím a hydratačním teplom k místnímu překoncenttrování a přehřátí, s čímž je...

Způsob izolace přebytečného allylalkoholu při výrobě bis-allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262090

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žmolil Přemysl, Tomola Libor, Toman Jaromír

MPK: C07C 68/02

Značky: způsob, polyglykolů, izolace, allylalkoholu, výrobe, bis-allylkarbonátů, přebytečného

Text:

...5 i až 50 hmotn-ostních, s výhodou 15 až 25 hmot nostních, vztaženo na hmotnost azeotropnísměsi, získaný eillylalkohol se rektifikačně obsolutizuje, a přední podíl azeotropní směsi se p-odrobí ~opětnému vysolení. .vynález vychází z poznatku, že z azeotropni směsi s obsahom cca 28 0/0 vody lze část vody odstranit vysolením s uhličitanem dr.aselným, čímž obsah vody klesne na 5 až 10 procent. To jsou již hodnoty výrazně pod obsahem vody...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Toman Jaromír, Židlická Vira, Vála Lutz, Vlasák Ludvík, Židlický Zdenik, Pscheidt Jioí

MPK: H01L 21/428

Značky: vrstev, kontaktních, polovodičových, způsob, kovových, výroby, strukturách

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomola Libor, Čepický Miloš, Pscheid Jiří, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/66

Značky: způsob, dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu, čistote, výroby, vysoké

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dresler Jaromír, Sádlo Luboš, Jandík Josef, Holomucký Jioí, Pangl Antonín, Kozina Libor, Strhák František, Drtil Jan, Pscheidt Jioí, Toman Jaromír, Bílková Eva

MPK: C08J 5/18

Značky: fólií, polyethylenových, pásků, výroby, způsob

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sádlo Luboš, Pscheidt Jiří, Beštová Jana, Toman Jaromír

MPK: C07C 125/075

Značky: způsob, o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Způsob izolace ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224726

Dátum: 01.08.1985

Autori: Toman Jaromír, Pscheidt Jiří

Značky: ergosterolu, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace ergosterolu ze směsi sterolů získané získané z hydrolyzovaného droždí extrakcí organickým rozpouštědlem a buď přímým oddestilováním tohoto rozpouštědla, nebo krystalizací po částečném zahuštění z extraktu, nebo oddestilováním rozpouštědla z matečných louhů po této krystalizaci, vyznačující se tím, že se ke směsi sterolů přidá 2 až 20násobné množství alkoholu C4 až C5, s výhodou C4, nebo acetonu s voda, jejíž množství se pohybuje...

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216554

Dátum: 01.09.1984

Autori: Toman Jaromír, Socha Jaromír

Značky: výroby, 4-amino-4h-1,2,4-triazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu, vyznačující se tím, že směs formamidu a hydrazinu v molárním poměru 2:1 až 1:2, nejlépe však v poměru 1:1, se za přítomnosti silně kyselých ionexů, jako katalyzátorů reakce, zahřívá až na 220 °C, nejlépe však na 160 až 180 °C, za současného odstraňování reakcí uvolňovaného amoniaku i vody.

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači střídavě ze dvou protilehlých stran u strojů s otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217765

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Toman Jaromír

Značky: stran, protilehlých, stolem, strojů, manipulaci, upínací, střídavé, otočným, zapojení, výměnnými, kazetovými

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači, střídavě ze dvou protilehlých stran, u strojů s otočným stolem, které pracují v uzavřeném automatickém cyklu a jsou vybaveny automatickou výměnou obrobků předem upnutých na kazetových upínačích. Dvě protilehlá, střídavě využívaná upínací a odbavovací pracoviště jsou napojena na řídicí automatiku programově řízeného stroje. Řídicí automatika stroje je přes krokovací zařízení spojena s...

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214444

Dátum: 01.07.1984

Autori: Večeřa Miroslav, Socha Jaromír, Toman Jaromír

Značky: 4-amino-4h-1,2,4-triazolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 4-amino-4H-l,2,4-triazolu je založena na reakcí hydrazinu s formamidy vzroce I, kde R1 a R2 je vodík anebo alkyl až se čtyřmi uhlíky. Směs hydrazinu a formamidů v molárním poměru 2:1 až 1:2, nejlépe však v poměru 1:l, se za přítomnosti kyselých katalyzátorů zahřívá až na 250 °C, nejlépe však na teplotu 170 až 190 °C za současného odstraňování vody i uvolňovaného aminu nebo amoniaku. Odstraňování vody i aminu lze ovlivnit i změnou tlaku v...

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214537

Dátum: 28.02.1984

Autori: Toman Jaromír, Socha Jaromír, Večeřa Miroslav

Značky: způsob, 4-amino-4h-1,2,4-triazolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 4-amino-4H-1,2,4-triazolu je založena na reakci hydrazinu s formamidy obecného vzorce I, kde R1 a R2 značí vodík nebo alkyl až se čtyřmi uhlíky. Směs hydrazinu a formamidů vzorce I v molárním poměru 10 : 1 až 1 : 10, nejlépe však v poměru 1 : 1, je zahřívána až na 230°C, nejlépe však na teplotu 160 až 180°C, za současného odstraňování vody i uvolňovaného aminu nebo amoniaku. Odstraňování vody i aminu lze ovlivnit i změnou tlaku rozmezí...