Tocháček Jiří

Stabilizovaný polypropylén a kopolyméry propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278600

Dátum: 05.11.1997

Autori: Tocháček Jiří, Sedlář Jiří, Ottis Jiří, Pác Jiří

MPK: C08L 23/10, C08K 5/524, C08K 5/526...

Značky: stabilizovaný, kopolymery, polypropylén, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén a kopolyméry propylénu a etylénu s nízkou žltosťou a nízkym obsahom sivých granúl sa získajú vtedy, ak stabilizačná synergická zmes fenolických a fosfitových stabilizátorov obsahuje 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze do 7 % a 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze nad 7 %. Hydrolyzovateľnosť fosfitov sa meria stykom fosfitov so vzdušnou vlhkosťou.

Biodegradovateľný polyolefín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278146

Dátum: 17.06.1992

Autori: Sedlář Jiří, Šula Karel, Pác Jiří, Pospíšil Ladislav, Tocháček Jiří

MPK: C08K 9/04, C08K 5/11, C08K 3/26...

Značky: biodegradovateľný, polyolefin

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefín, ktorý je degradovateľný pomocou pôdnych baktérií, je zložený z polypropylénu alebo polyetylénu alebo kopolyméru propylén-etylén s obsahom etylénu od 0,5 do 38 % hmotn. alebo kopolyméru etylénu s alfa-olefínmi s počtom uhlíkov od C4 do C12 s obsahom v rozmedzí 0,3 až 15 % hmotn. a z 0,5 až 30% hmotn. minerálneho plniva s veľkosťou častíc do 25 mikrom, 0,1 až 5% hmotn. lipidov rastlinného alebo syntetického pôvodu s jednou alebo...

N-alkylimidy kyselin 2-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl) propanamido/alkylendikarboxylových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265080

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pác Jiří, Tocháček Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C07C 119/06

Značky: výroby, jejich, kyselin, n-alkylimidy, způsob

Text:

...hladinou termooxidačnich produktů. Zejména posledni z uvedených vlastnosti je velmi důležitá, protože stabilizátor, který nemá schopnost pohybu v rámci polymerni matrice silně pozbývá své stabilizačni účinnosti. N-alkylimidy kyselín 2-3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamid§ 7 alkylendikarboxylových Jsou vesměs pevné látky s poměrně ostrým bodem táni,rozpustné v ethanolu, toluenu a za horka i v hexanu.Jejich příprava vychází z reakce...

Estery kyselin Epsylon-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido/alkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264355

Dátum: 12.07.1989

Autor: Tocháček Jiří

MPK: C07C 103/84

Značky: estery, kyselin

Text:

...způsobů výroby je použití halogenidu vá záno na takový typ fenylpropionových kyselín, které mají dostatečně sterické stiněni svého fenolického hydroxylu. To je totiž zárukou, že nebude docházet k esterifíkační reakci halogenidu s fenolem další molekuly. což by silně komplikovalo syntézu a v některých případech by ji zcela znemožnilo. Vlastní reakce s halogenidem je nejčastějipouhým smísením obou komponent. za stálého michání při la~ boratorni...

Dialkylamidy kyselin 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido alkylen dikarboxylových a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261729

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 103/49

Značky: dikarboxylových, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido, přípravy, jejich, způsob, dialkylamidy, kyselin, alkylen

Text:

...umožňuje setrvávat v polymerni matrici dlouhodobě, 1 přes nepřiznivé vlivy okolniho prostředí, v němž se může polymer během své aplikace nacházet. Mají silně potlačenou těkavost a jsou relativně velmi odolné vůči extrakci jak polárnimi (vodný roztok datergen Á tú, kyselina octová), tak nepolárnimi rozpouštědly (n-heptan).Ke schopnosti satrvat v matrici dále přispivá i dostatočné rozpustnost v polymeru. ASloučeniny obecného vzorce I Jsou pevné...

N´,N´,-bis (3(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl propiono)-thiodialkylkano dihydrazidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258789

Dátum: 16.09.1988

Autor: Tocháček Jiří

MPK: C07C 149/273

Značky: přípravy, 3(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl, jejich, n´,n´,-bis, způsob, propiono)-thiodialkylkano, dihydrazidy

Text:

...polymeru, protože díky své molekulové hmotnosti maji částečně potlačenou tekavost i rozpustnost V nepolárnich uhlovodioich. Jsou nerozpustné ve vodě a hexanu, rozpoušti se dobře V toluenu nebo acetonu.Způsob přípravy lze volit podle povahy kyseliny dialkylhydroxyfenylpropionové. Pro kyseliny které tvoří snadno haloqenid obecného vzorce (C), lze použit kterýkoliv z uvedených způsobů, u kyselín, u nichž by halogen mohl reagovat s fenolickou...

Polyamidy 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen dikarboxylových kyselin s alkylendiaminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pác Jiří, Sedlář Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C09K 15/08, C08G 69/26

Značky: polyamidy, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen, jejich, způsob, kyselin, výroby, alkylendiaminy, dikarboxylových

Text:

...fáze je pak opět rozpuštěna v chloroformu a srážena hexanem. Reakce V tavenině je vhodná pro nižší hodnoty n, reakce V rozpouštědle vede k hodnotám vyšším. Reakce v tavenině je vhodná prodosažení relativně nízkomolekulárních produktů, tj. hodnoty n se u produktů pohybují v rozmezíReakce ve vysokovroucim rozpouštědle je výhodnějši zejména pro dosažení vyšší molekulové hmotnosti, zde se E pohybuje do l 5 do 50. Volbou podmínek je proto určena...

Stabilizovaný polyolefin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255662

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pác Jiří, Tocháček Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/13, C08L 23/00

Značky: polyolefin, stabilizovaný

Text:

...nemá jeho přítomnost vliv na světelnou stabilitu. V případě aplikací vzorkú poâléhajícím povětrnostním vlivům je tedy nutné použít i stabilizátor světelný, např. typu benzofenonového, triazolového nebo stericky bráněného aminu, zabezpečující odolnost polymeru proti nežádoucím složkám UV záření. Kyseliny a jejich soli obecného vzorce I se světelnými stabilizátory nereagují. Pŕítomnost světelných stabilizátorů proto neomezuje možnosti...

Kyseliny dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, jejich soli a způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250990

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tocháček Jiří, Sedlář Jiří, Pác Jiří

MPK: C07C 103/84

Značky: způsob, jejich, kyseliny, dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, přípravy

Text:

...sodného nebo draselného se zahřívá pod zpětným chladičem až do rozpuštění 1 až 3 hod. Po ochlazení se upraví pH roztoku na hodnotu cca 9 a produkt opět vysráží vodným roztokem príslušné kovové soli. vynález osvětlí následující příklady ( v příkladech jsou hmotnosti).246 q kyseliny 3-(3,5-ditBu-4-hydroxyfenyl)propionové (II) bylo V autoklávu zahříváno se 100 g E -kaprolaktamu při 250 OC po dobu 5 hodin. Vzniklá kyselina...