Tmé Miroslav

Zařízení na upevnění kamenů k tělesům u zásuvkových souborů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258084

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tmé Miroslav, Matulová Jindřiška

MPK: H01R 13/432

Značky: zařízení, tělesům, upevnění, kamenů, zásuvkových, souboru

Text:

...Tě 1 esoł je zhotoveno z izolační plastické hmoty. Z dosedací plochy g~vybihąji směrem k ústi těląsa ł žsbra 1 pevné spojená se stěnouvtělesa g. Žehra 1 jsou zakončensrozteč žeber 3 a upevňovacích jazýčků 1 činí 60 °. Na boku ústí těleso 1 je vytvořena klíčová árážka 5 ve dně těleea ł otvor Q pro přívod neznázorněného kabelu. Vybrání 1, ą v těleee L eloúií k uchycení neznázorněného víka pomocí neznázorněné eňůry provlečená otvorom 2 /obr. 4,...

Zařízení s tuhým plynotvorným hasivem ke zhášení elektrického oblouku u elektrického zásuvkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 236329

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kozáčik Ján, Poupera Milan, Tmé Miroslav

MPK: A62C 3/16

Značky: zásuvkového, oblouků, elektrického, plynotvorným, hasivem, tuhým, zhášení, systému, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je jednoduchým zařízením s tuhým plynotvorným hasivem docílit zkrácení doby hoření elektrického oblouku na minimum a prodloužit životnost zásuvkového systému. Uvedeného cíle se dosáhne vložkou s tuhého plynotvorného hasiva, uspořádanou kolem lamelové části fázové kontaktní dutinky na stěně otvoru kamene. Směrem k ústí otvoru přesahuje vložka ústí fázové kontaktní dutinky o vzdálenost, rovnající se alespoň jednomu průměru ústí...

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Husárik Rudolf, Kunovský Jioí, Pástor Oliver, Tmé Miroslav

MPK: C10M 161/00

Značky: mazacieho, filmu, prilnavosťou, velkou, mazací, kovom

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Nožový držák pro řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245287

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tmé Miroslav, Mekina Milan

MPK: A01F 29/04

Značky: řezačky, držák, nožový

Text:

...Kameň łaOTLD uomeaepma-eax m Human qacrw aaąçmmoñ nTyJnm. Ipn 3 mm nou B pedyJíbTlaTe swan/a iauełlüw Bepxneñ n Kameň Iłacwuo H 0 menepmąrena ILOCTOnHHO saacar no Bceñ cnoeü mne u .Konan maTeJmao euLe pad uoMepmmBaeTcH aamumm MexuLy Bepxueü nHnxmeu qacrbo dałLIdMHOM Bryan. 11.11. ycTaI-zoazcn nota nameJIbHMTeJIH r. Jçormsopemyuąeñ uJIaCTIlHe upenycmowpexu, nan maaecrnu, ycwąuoeuqnue BIAHTH Ha Hoxenepxawene.Izzaoöpereuze pamnAaTpuBaeTcH...

Závitotvorný šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 227297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šťasný Karel, Merčák Jan, Tmé Miroslav

Značky: závitotvorný, šroub

Zhrnutie / Anotácia:

Závitotvorný šroub se závitem s ostrým vrcholovým úhelm, vytvořeným na dříku, na jehož konci je vytvořen prostředek k vy vození krouticího momentu při šroubování a na druhém konci náběh šroubu, dále se čtyřúhelníkovým průřezem závitové drážky, vyznačený tím, že dno (7) závitové drážky (6) se příčně svažuje k náběhu (5) šroubu a je odkloněno od pláště (8) dříku (1) alespoň o 4°.

Způsob odporového přivařování elektrických kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219214

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tmé Miroslav

Značky: přivařování, odporového, elektrických, kontaktů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednoduchým způsobem odporové přivařování elektrických kontaktů obsahujících stříbro, se svářecí podložkou, z níž vystupují bradavky, na poniklovaný držák ze železa, mědi nebo měď obsahujících slitin pomocí svářecích elektrod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jako svářecích elektrod se použije sintrované směsi 80 % hmotnostních prášku wolframu a 20 % hmotnostních prášku mědi.

Zásuvkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 216967

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tmé Miroslav, Baltazárovič Jozef, Matulová Jindra, Poupera Milan

Značky: zásuvkový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížit počet dílců ve výrobě zásuvkového systému, zjednodušit jeho montáž, snížit pracnost a zvýšit jistotu nezaměnitelnosti. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí zásuvkového systému s dvěma do sebe zasunovatelnými jednotkami, tj, se zásuvkou, v jejímž pouzdře je rozebíratelně upevněn kámen s dutinkovými kontakty a s vidlicí, v jejímž pouzdře je rozebíratelně upevněn další kámen s kolíkovými kontakty a s klíčovou drážkou v...

Rozebíratelné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227435

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tmé Miroslav

Značky: spojení, rozebíratelné

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelné spojení dílce nebo dílců z plastické hmoty, dřeva a podobně, se základní částí z plastické hmoty, dřeva a podobně, pomocí závitotvorného šroubu zašroubovaného do upevňovacího otvoru v základní části, vyznačené tím, že na dílci, přiloženém k základní části, je vytvořena boční drážka (12,18,35), která s boční drážkou (19,36,37), vytvořenou alespoň na jednom dalším dílci, přiloženém k základní části, případně s boční drážkou (9),...