Tlučhoř Zdeněk

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Szabó Josef

MPK: C01F 7/46

Značky: korundu, rafinace, keramických, technológie, materiálů, plazmové, bílého, nástřikových, výrobu, způsob

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szabo Jozef, Zvěřina Karel, Schnackel Jay, Tlučhoř Zdeněk, Rhoads Dean, Kroupa Petr

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: plazmatu, provádění, plynných, způsobu, zařízení, práškových, tuhých, tohoto, způsob, proudu, látek, kapalných, zpracování

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Elektricky vodivá ochranná vrstva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249161

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kasík Pavel, Tlučhoř Zdeněk, Neufuss Karel, Macku Aleš, Forejt Antonín

MPK: H05B 7/06

Značky: její, elektricky, výroby, ochranná, vodivá, způsob, vrstva

Text:

...až 1,2 mm.Dále je řoďsĺäďou vynálezu způsob výroby elektricky vodivé ochranné vratvy, který spočivá v tom, že se do plemene plazmového hořáku, s výhodou hořáku s vodní stabilizaci, přivádi 1 až40 hmot. strueky, zejména strusky z elektrických obloukových peci o granulometrii 0,02 až 0,160 mm a 60 až 99 hmot.hliniku o granulometrii 0,08 až 0,18 mm.hsloženi strusky z elektrických obloukových peci se obvykle pohybuje v těchto mezich kysličnik...

Nástřikový materiál pro žárové a plazmové nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Macku Aleš, Forejt Antonín, Neufuss Karel

MPK: C04B 41/45

Značky: žárově, nástřikový, materiál, nanášení, plazmové

Text:

...nebo martinských pecí obsahuje struska souhrnně 17 až 50 hmot. kysličníku vápenatěho, io až 35 hmot. kysličníku křemičitého, 1 až 14 hmot. kysličníku manganatého, 2 až 12 S hmot. kysličníku hlinitého, 4 až 17 hmot. kysličníku hořečnatého, O,až 30 8 hmot, kysličníku železnatého, 0 až 6 hmot. kysličníku chrmitého, O až 2 hmot. kysličníku fosforečného.Struska může někdy obsahovat 1 další prvky nebo jejich sloučeniny, jako je například...

Nástřikový materiál pro plazmové nanášení ochranných vrstev na keramické, kovové a uhlíkové podkladové materiály, zejména grafitové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 247792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Macku Aleš, Kasík Pavel, Forejt Antonín, Neufuss Karel, Tlučhoř Zdeněk

MPK: C23C 4/10

Značky: materiál, kovové, keramické, plazmové, materiály, zejména, grafitové, nanášení, nástřikový, ochranných, vrstev, uhlíkové, podkladové, elektrody

Text:

...a vytvoři se kulový tvar částic.Nastždkový materiál podle vynälezu se snadno plazmové nenáäi na podkladové materiály a tvoří ochranné vrstvy, které mají dobrou přilnavost k podložce. natrhají se a neodlupuji ani při dalším skladování výrobků, zejména elektrod, opatřoných touto vrstvou, ani při teplotách nad 800 °C při cyklickém ohřevu a ochlezováni.Vratvy vyrobené z náetřikového materiálu podle vynálezu Jsou dobře elektricky vodivc jak za...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Polidor Jaromír, Szabó Josef

MPK: H05H 1/26

Značky: stabilizační, zařízení, plasmového, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221076

Dátum: 15.01.1986

Autori: Rajský Antonín, Jakeš Jan, Tlučhoř Zdeněk, Bárdoš Ladislav, Malec Václav, Musil Jindřich

Značky: kovových, způsob, vytváření, dielektrických, tenkých, vrstev, fóliích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích, přičemž vytvářené tenké vrstvy jsou kovové, dielektrické, polovodivé, magnetické a supravodivé, vyznačený tím, že pevný terč, tvořící katodu magnetronového rozprašovacího systému, se rozprašuje v plazmatu vytvořeném v inertním plynu nebo ve směsi inertního a reaktivního plynu při tlaku v rozsahu 102 Pa až 102 Pa rozprášené částice pevného terče kondenzují a deponují se...