Tkáč Ivan

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Řehulek Ladislav, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/26

Značky: snímání, mechanizované, poloh, sekce, zařízení, koncových, výztuže, přesouvacího

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládací, ovládacího, zejména, hydraulického, mechanizované, důlní, pouzdro, obvodů, výztuže, modulu

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matula Jan, Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: obvodů, válce, přesouvacího, výztuže, ovládacího, důlní, impulsního, zapojení, mechanizované

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zapojení pro snímání polohy pístnice přesouvacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267518

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: snímání, pístnice, zapojení, polohy, přesouvacího, válce

Text:

...výztužo a. tratě porubovóho dopravniku. Na prvni Vedení. J tlakové pracovni kalmllny, připojonó k pistnicovému prostoru 29 přosouvacího válce l,je napojon parná tlnkowiý szrínzač ll nebo na druhó vedení ĺ 4 tlakové pracovni. lcapaliny,připojení k pistovómu prostoru EQ přesolxvaoíłxo válce l, je napojen druhý tlnkový .uimač . Připawxö může být na pxwmi vedení. 2 tlakové pracovní. lcapaliny .napojen prvni tlakový snímač 31 a na. druhé vedení. i...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stach Josef, Tkáč Ivan, Prokop Jiří, Černý Jaroslav, Barabosz Ondřej, Jakubec Miroslav, Bena Zdeněk

MPK: E21D 9/06

Značky: velkého, průřezu, zařízení, ražbu, podzemních

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef, Dzierža Emil, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/18

Značky: dopravníku, výztuže, mechanizované, válce, přesouvaího, ovládací, obvod, sekce

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sanetřík Zdeněk, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuže, ovládání, modul, ovládací, mechnizované, důlní, zejména, automatizované

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Zapojení rotačního řídicího ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263445

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Sanetřík Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/16, F16K 21/00

Značky: rotačního, ovládače, řídicího, zapojení

Text:

...poloh a, Q. K výstupu alespoň jedné z mezipoloh 33 může být připojen kohout lg, tvořený dvěma dvoucestnými dvoupolohovýmiRotační řídící ovládač 1 je spojený vícekanálovou hadicí g s ovládacím blokem Ž, k němuž jsou připoggny přímočaré hydrometory 5, 5, §, 1, §, 3 pro ovládání jednotlivých funkcí sekce mechanizované výztuže. Pístnioe přímoćarého hydromotoru Q stabilizaoe je spojene například s bočním plechem stabilizace mechanizované...

Hydraulické zapojení zařízení pro zkoušení rázových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262962

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlica Miloslav, Jedlička Jiří, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Lédl Lumír

MPK: G01M 3/28, E21D 23/16

Značky: rázových, hydraulické, ventilu, zařízení, zapojení, zkoušení

Text:

...k vstupnímu prostoru Qg ventilového rozváděče Q, k němuž je připojen i akumulátor 2 a přes druhý jednosměrný ventil lg i vysokotlaký prostor 1 multiplikátoru 1. Zdroj L tlakového média je konečně přes další polohu ovladače 1 a třetí jednosměrný ventil ll připojen k výtoku Q 1 ventilového rozváděče Q, který je opa- . třen spojkou lg k připojení zkoušeného rázového ventilu l , před níž je zapojen snímač li tlaku a uzavírací ventil LQ. Výše...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tkáč Ivan, Mochel Jiří, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Krumnikl Antonín, Novotný Stanislav, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: kombinované, výztuže, nízké, sloje, důlní, jednotka

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bena Zdeněk, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Černý Pavel, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, ventilu, tlakových, zkoušení

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Baránek František

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: dopravníku, důlního, zařízení, stroje, ovládání, polohy, nosníků, vodicího, dobývacího, kotvení

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Zapojení hydraulického obvodu pro ovládání razicího štítu nebo pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261309

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Ševčík Arnošt, Černý Jaroslav

MPK: E21D 19/04, E21D 9/06

Značky: ovládání, zapojení, obvodů, štítu, pološtítu, razicího, hydraulického

Text:

...sestává ze zdroje l tlakové kapaliny. z potrubí, z ovladačů 3, gg, gł, které jsou uspořádány do skupin 5, §, Q a ze spotřebíčů g, 39, 3 a dalších prvků. zdroj l tlakové kapaliny, jíž je emulze oleje ve vodě, je vytvořen z dvou agregátůlg, ll s různým pracovním tlakem. které mají společné vyrovnávací nádrže lg. Jeden z agregdtů,například lg, má dvě čerpadla. ovladače g, Žg, gl jsou s výhodou provedeny jako rotační vícepolohové rozvaděče s...

Rázový ventil diferenciálního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261308

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: ventil, diferenciálního, rázový

Text:

...komory. Druha číst vaku je uložena ve vybrání nástovce a alespoň na části čelní plochy nástavce. Kanálek v hlavici uzavíracího prvku je v alespoň 20 | své axialní délky opatłen roriířenín, jehož nojvětlí průměr je nejmáně l,75 nasobkem největšího průměru kandlku.Razový ventil difarenciilního typu podle vyntlezu má proti známým zařízením toho druhu vylší účinek. Umístěním plynového vaku do plynová komory je aníłen únik plynové náplně. Dale...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/04

Značky: mechanizované, výztuže, korekcí, jednotky, polohy, zařízení

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Thiemel Dieter, Bena Zdeněk

MPK: F16K 11/18

Značky: hydraulický, rozvaděč

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Ochranné zařízení pro důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236246

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Měřva Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26, E21D 15/44

Značky: zařízení, ochranné, důlní, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení pro důlní výztuž, zejména pro individuální hydraulické stojky. Účelem vynálezu je další zdokonalení ochranného zařízení podle Čsl. autorského osvědčení č. 228 216 a jeho aplikace u individuálních hydraulických stojek. Podstatou vynálezu je, že pouzdro (23) nástavce (22) rázového ventilu (2) je do dutiny (10) tělesa (l) dotlačováno zátkou (24), mezi níž a pouzdrem (23) je sevřen opěrný prvek (250) pružiny (251) plnicího ventilu...

Čidlo tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254475

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav

MPK: G01L 7/16

Značky: čidlo, tlaku

Text:

...magnetu může být opatřen vodítkem.Hlavní výhodou čidla tlaku podle vynálezu je bezdotykový převod měřené neelektrické veličiny na elektrickou veličinu a minimální závislost funkce čidla na škodlivých vlivech prostředí, to je prachu, vlhkosti. teplotě a otřesech. Změnou prostředí pružiny a polohy kontaktů lze snadno nastavit hodnoty snímaného mezního tlaku. Použitím více kontaktů je možno snímat více mezních hcdnot tlaku. Další výhodou je i...

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zahel Jaromír, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Smutek Josef, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav

MPK: E21F 15/08, F16L 27/12

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bena Zdeněk, Janů Miloš, Breitenbacher Josef, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan

MPK: F16L 33/00, F16L 39/00

Značky: vícekanálovou, hadicí, koncovka

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238500

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/26

Značky: systém, ovládání, hydraulický, výztuže, impulzní, důlní, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže, sestávající ze sekcí, rozmístěných podél stěny porubu. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zejména hlavního ventilového bloku, zjednodušení rozvodu, snížení počtu těsněných míst a zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že hydraulický systém, sestávající ze spotřebičů a ovládacích bloků s moduly a řídicími ovládači má ovládací blok (2) vytvořen z kompaktní centrální...

Řídicí ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232548

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk

MPK: E21D 23/26

Značky: řídící, ovladač

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí ovládač, zejména pro ovládání důlních hydraulických zařízení. Účelem vynálezu je zlepšení funkčních vlastností a technologičnosti ovládače, snížení jeho hmotnosti a zmenšení rozměrů. Podstatou vynálezu je, že v dutinách 10 tělesa 1 ovladače jsou uložena řídicí pouzdra 2, sestávající každé z táhla 20 s dvojicí nehybných kuželek 21, 22 je s dvojicí pohyblivých kuželek 23, 24 odpružených pružinou 25. Vždy mezi jednou pohyblivou a jednou...

Ovládací modul pro hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sanetřík Zdeněk, Čajka Břetislav, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládací, hydraulický, modul, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího modulu pro hydraulický obvod, zejména důlní mechanizované výztuže účelem vynálezu je zjednodušení výroby součástí ovládacího modulu, zmenšení jeho rozměrů a zlepšení provozních vlastností. Podstatou vynálezu je, že v tělese (1) jsou uložena ovládací pouzdra (3) shodného provedení a přívody (8) řidicího tlaku jsou umístěny mimo hlavní část (101) tělesa (1), v níž jsou umístěny tlakové přívody (9) a odpad (10),...

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230698

Dátum: 01.06.1986

Autori: Tkáč Ivan, Čajka Břetislav, Hruška Karel

MPK: E21F 13/08

Značky: zapojení, přímočarého, hydromotoru, hydraulické, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru, zejména důlních přesouvacích válců. Účelem vynálezu je zlepšeni vlastností zapojení, odstraněn možnosti průniku média o vysokém tlaku do nízkotlakého obvodu a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Podstatou vynálezu je, že nízkotlaká větev (2) je pístovému prostoru (10) hydromotoru (l) připojena přes rozvaděč (5), první hydraulicky řízený jednosměrný ventil (6), jehož výstup (60) je připojen k...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lédl Lumír, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Budírský Stanislav, Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk

Značky: ochranu, zařízení, přetížení, dynamickému, prostoru, tlakovému, proti, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221302

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tkáč Ivan, Breuer Jaromír, Thiemel Dieter, Bena Zdeněk

Značky: usměrnění, výstřiku, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny z ventilu, zejména z pojistného ventilu s velkým průtokem. Účelem vynálezu je usměrnění výstřiku kapaliny z pojistného ventilu žádoucím směrem a tlumení zvukového efektu při otevření a činnosti ventilu. Podstatou vynálezu je pouzdro (3), soustředně nasunuté na těleso (20) ventilu. Vnitřní průměr pouzdra je nejméně o 10 % větší, než největší vnější průměr tělesa (20) ventilu. Na výstupu (32) je pouzdro (3)...

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225573

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hruška Karel, Tkáč Ivan

Značky: výztuže, zapojení, směrování, mechanizované, důlní, hydraulického, jednotky, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro směrování jednotky důlní mechanizované výztuže, sestávajícího z alespoň jednoho směrovacího hydromotoru, rozvodu a ovládacích prvků, vyznačené tím, že alespoň jeden směrovací hydromotor (6) je přes dvoucestný rozváděč (7) připojen k vedení (40), jímž je spojen hlavní pracovní pros tor (20) přesouvacího válce (2) s ovladačem (3) jednotky výztuže.

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225294

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Koudelka Karel, Lédl Lumír

Značky: hydraulického, výztuže, důlní, mechanizované, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže, vyznačené tím, že k magistrále k větvím (1,2) je připojen přes uzávěr (3) alespoň jeden obvod (4) pro ovládání jednotky výztuže, sestávající z alespoň jednoho rozvaděče (5) a z alespoň jedné hydraulické spojky (6), opatřené prvním hydraulickým zámkem (7), z přesouvacího válce (8) a z rozvodu (9), přičemž za uzávěr (3) alespoň jednoho obvodu (4) pro ovládání jednotky vvztuže je připojen...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav, Rohovský Milan, Dzierža Emil, Budírský Stanislav, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter, Bena Zdeněk, Koudelka Karel

Značky: prostoru, tlakovému, tlakového, proti, přetížení, ochranu, dynamickému, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Těsnicí pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 227084

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter, Breuer Jaromír

Značky: pouzdro, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí pouzdro s válcovou části a s průchozím otvorem pro hydraulický rozváděč,vyznačené tím, že je opatřeno pojištěním /13/ proti pootočení vůči unášeči /15/ a vybráním /7/, navazujícím na průchozí otvor /3/, které je provedeno na výstupní straně /6/.

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 222946

Dátum: 01.03.1984

Autori: Thiemel Dieter, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Koudelka Karel

Značky: hydraulický, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozváděč s otočným unášečem a se zpětným ventilem v přívodu tlakové kapaliny, určený zejména pro hydraulické obvody důlních zařízení. Účelem vynálezu je snížení ovládací síly a hmotnosti, zmenšení rozměrů rozváděče a výhodnější vedení kapaliny v něm. Podstatou vynálezu je, že ventilový blok (5) rozváděče má diferenciální zpětný ventil (50) v jehož dutině (51) uložený uzavírací prvek (52) a vnější uzavírací částí (52a) má první...

Uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215391

Dátum: 29.02.1984

Autori: Tkáč Ivan, Thiemel Dieter

Značky: uzavírací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího zařízení, zejména pro hydraulický obvod důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém konstrukčního a výrobního zjednodušení uzavíracího zařízení, zejména pro pracovní tlaky vyšší než 20 Mpa. Podstatou vynálezu je, že uzavírací zařízení je vytvořeno jednak z uzavíracích bloků jednotky, které jsou zapojeny mezi každou jednotku výztuže, tlakové potrubí a odpadní potrubí, jednak z alespoň jednoho uzávěru magistrály, který...