Tietze Günter

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Göhler Peter, Tietze Günter, Scheidig Klaus, Lahr Jens, Schingnitz Manfred, Fröhlich Manfred, Güther Rolf, Kretschmer Horst

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: způsob, prachových, zařízení, spalování, palív, zplyňování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Göhler Peter, Tietze Günter, Walther Bernd, Schingnitz Manfred, Löblich Klaus, Gartner Berthold, Kretschmer Horst, Dittmann Paul, Fuhrmann Wolfgang

MPK: F22B 1/18

Značky: současné, obsahujícího, hnědého, výroby, způsob, uhlí, technologické, páry, surového, účely, sušení, topné

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob regulace kvantových toků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254104

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schingnitz Manfred, Kirsch Bernd, Schweigel Hans-joachim, Noack Jürgen, Tietze Günter, Kretschmer Horst, Werner Klaus

MPK: F23N 1/00

Značky: regulace, toků, způsob, kvantových

Text:

...gonuuecmneanoro nowoka npana usmennéwca wexyqaà Hn 0 TH 0 CTbvfç 4, onaxo cnona cwaőunnsnpyewcn npnuynnrennuo a pesynbwawe perynnpoaxu Konuqecraennoro nowoxa Kounencaunonuum raaoM.KoMneHcauuoHHuüras.nonmea nonaaawbca uepea Hacbmky 5 osupymmnü pesepsyap unH,npu nocvoxncrne V yp 0 BHn Hanonxenun 5 amen pe 9 epàyape,nocpencTnoMvnueüxoaoro nnŕarenn B non Knmqenumm mma, na KOTOp 0 P 0 qepes aqeüxoauü (honacrnoü) nnwarénb nocfynaewŕ...

Zařízení k výrobě bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245457

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tietze Günter, Kretschmer Horst, Beiermann Norbert, Sieber Bernd, Meškov Vladimír Ivanovie

MPK: C02F 11/04

Značky: bioplynu, výrobe, zařízení

Text:

...cwenean ncnwmaonama uomnocm. Ynpomwrca Koscmpyxuna. cnmzaewcz ncnannsoname nonommmennnoü aneprnn, yuensmammea aampavru na ammmamamm n panom. A IIo Mape aanodnocm npomsomrca ropmax none B peayamrare nponecca nepenántaams nonyqaercn nonwmmmumno ynoópemse, nomopoe no cpanxemn c ncxomzmn nponynrom uenme aarpasasew oxpyxammm open.Cornacao nsoópere sro noomaswcs mou, mo ornanaer ycmpoücmo um nepeuenmama n HBOÓXOJIEMEŘ mm Hero panxon aneprm,...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Tietze Günter, Göhler Peter, Schignitz Manfred, Schweigl Hans-joachim, Kretschmer Horst, Barchmann Lutz

Značky: tlakem, způsob, zplyňování, zařízení, provádění, práškového, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...