Tietze Günter

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scheidig Klaus, Schingnitz Manfred, Kretschmer Horst, Güther Rolf, Göhler Peter, Lahr Jens, Tietze Günter, Fröhlich Manfred

MPK: C10J 3/50, C21B 5/00

Značky: způsob, zařízení, zplyňování, prachových, palív, spalování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Göhler Peter, Fuhrmann Wolfgang, Tietze Günter, Dittmann Paul, Gartner Berthold, Schingnitz Manfred, Kretschmer Horst, Walther Bernd, Löblich Klaus

MPK: F22B 1/18

Značky: obsahujícího, účely, způsob, surového, páry, výroby, technologické, topné, sušení, hnědého, uhlí, současné

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Způsob regulace kvantových toků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254104

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kretschmer Horst, Noack Jürgen, Schweigel Hans-joachim, Kirsch Bernd, Tietze Günter, Werner Klaus, Schingnitz Manfred

MPK: F23N 1/00

Značky: toků, kvantových, regulace, způsob

Text:

...gonuuecmneanoro nowoka npana usmennéwca wexyqaà Hn 0 TH 0 CTbvfç 4, onaxo cnona cwaőunnsnpyewcn npnuynnrennuo a pesynbwawe perynnpoaxu Konuqecraennoro nowoxa Kounencaunonuum raaoM.KoMneHcauuoHHuüras.nonmea nonaaawbca uepea Hacbmky 5 osupymmnü pesepsyap unH,npu nocvoxncrne V yp 0 BHn Hanonxenun 5 amen pe 9 epàyape,nocpencTnoMvnueüxoaoro nnŕarenn B non Knmqenumm mma, na KOTOp 0 P 0 qepes aqeüxoauü (honacrnoü) nnwarénb nocfynaewŕ...

Zařízení k výrobě bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245457

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tietze Günter, Kretschmer Horst, Meškov Vladimír Ivanovie, Sieber Bernd, Beiermann Norbert

MPK: C02F 11/04

Značky: bioplynu, zařízení, výrobe

Text:

...cwenean ncnwmaonama uomnocm. Ynpomwrca Koscmpyxuna. cnmzaewcz ncnannsoname nonommmennnoü aneprnn, yuensmammea aampavru na ammmamamm n panom. A IIo Mape aanodnocm npomsomrca ropmax none B peayamrare nponecca nepenántaams nonyqaercn nonwmmmumno ynoópemse, nomopoe no cpanxemn c ncxomzmn nponynrom uenme aarpasasew oxpyxammm open.Cornacao nsoópere sro noomaswcs mou, mo ornanaer ycmpoücmo um nepeuenmama n HBOÓXOJIEMEŘ mm Hero panxon aneprm,...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Kretschmer Horst, Göhler Peter, Schweigl Hans-joachim, Tietze Günter, Barchmann Lutz, Schignitz Manfred

Značky: zplyňování, práškového, zařízení, provádění, tlakem, způsob, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...