Tichý Vladimír

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Ravas Ľudovít, Tichý Vladimír, Stašík Peter, Kotlárik Bohumil

MPK: H02G 3/22, F16L 5/00

Značky: priechodka, spôsob, výroby, hermetická, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Luděk, Tichý Vladimír, Hrubý Augustin, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: odkoksování, trubek, výměníku, tepla, způsob, pyrolýzní

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Způsob zvýšení životnosti trub pyrolýzních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268446

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyklický Miloslav, Hrubý Augustin, Tůma Tanuš, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří

MPK: C23C 8/16

Značky: životnosti, zvýšení, pyrolyzních, způsob, pecí

Text:

...tom, že se na vnitřním povrchu trub vytvoří stabilní ochranná oxidická vrstva. vrstva vznikne ohřevem trub na 800 až 1 000 °C po dobu Z až 6 hodin. Během ohřevu se do trub davkuje vzduch nebo smés vodní páry a vzduchu, přičemž obsah vzduchu ve směsi je nejméně 20 Z. vytvořena oxidícká vrstva brání difuzi uhlíku do oceli.Výhoda řešení podle vynálezu spočíva zejména ve vysoké účinnosti vytvořené ochranné oxidické vrstvy proti nauhličení....

Způsob termického odkoksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262567

Dátum: 14.03.1989

Autori: Oháňka Vlastimil, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří, Bartoň Jan

MPK: C10G 9/16

Značky: termického, odkoksování, způsob

Text:

...je dvoustupñové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, pri které probíhala vlastni reakční perioda. V druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.Postup f- Linde má z hlediska praktického použití nevýhodu především v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi...

Vysokonapäťová káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261437

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tichý Vladimír, Řepka Jan

MPK: H02G 15/105

Značky: vysokonapäťová, káblová, spojka

Text:

...2 a elektrické tienenie spojovacej rúrky 2 jadier 1 kábla je vytvorené vylisovanými vodivými prstencami 4 z elastomérnej zmesi.,nastoknutými na izoláciu spojovacích žíl 3 kábla. Priestor niedzi vodivými prstenoaini 4 je vyplnený vodivou vrstvou 5 zo samospojitelnej .pásky a izolačné teleso i spojky kábla je vytvorené zo samospojitelnej izolačnej pásky v tvare valca s obojstranne kuželovitým ukončením.Na obrázku 2 je taktiež V reze...

Zařízení pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259405

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nájemník Jiří, Ružička Jaroslav, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Hrubý Augustin, Beneš Bedřich

MPK: C10G 9/00

Značky: zařízení, uhlovodíku, pyrolýzu

Text:

...plynu a topnéh.o oleje, případně vvjádřenou v energetických jednotkách, na pyrolýzu jednotky hmor ty SLIPIJVÍHY, respektive jednotku produktu. Teplo .půvoudně vložené na ohřátí a reakci suroviny se pomocí prací vody jako teploncsného média zrecirkulujea ještě jednou využije. jeho využití se promítne do snížení měrné spovtřehy topného plynu .na jednotkavé množství pyrolyzované suroviny, respektive vyrobené protlukce.Strojní uspořádání...

Zařízení pro výrobu syté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259343

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jankovec Jan, Hrubý Augustin, Dvořák Luděk, Navara Milan, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří, Tichý Vladimír, Psota Milan, Krupička Michal, Rychtrmoc Karel

MPK: F22B 31/02

Značky: zařízení, výrobu, syté, páry

Text:

...odstraňuje některé jejich nevýhody. Výhody navrhovaného zařízení lze shrnout do následujících bodů- dobré odloučení čisté syté páry od kapiček vody uvnitř vyvíječe páry,- k vylučování solí z vody nedochází na teplosměnných plochách, ale ve vyvíječi páry,který lze snadno odluhovat,- napájecí voda může být podstatně horší kvality, než je tomu u klasických systémů,k odpařování na výměnných plochách a k následnému zasolování,- odpadá...

Hořák pro trubkové pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257718

Dátum: 15.06.1988

Autori: Psota Milan, Hrubý Augustin, Rychtrmoc Karel, Dvořák Luděk, Jankovec Jan, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří

MPK: F23D 14/66, F23D 13/42

Značky: pyrolýzní, horák, trubkové

Text:

...při spalování k energetickým ztrátám. Uvedené nedostatky řeší hořák podle vynálezu. Hořák pro trubkové pyrolyzní pece, který je upraven ve dnu trubkové pece v samostatných hořákových skříních,vybavených kanály s requlačními žaluziemi pro přívod vzduchu je podle vynálezu konstruován tak, že boční vzduchové kanály 3 pro přívod vzduchu k hlavě hořáku g hořákové skříni A jsou opatřeny teplosměnnými registry 1 pro nepřímý ohřev vstupujícího...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: uhlovodíkových, prodloužení, cyklu, kapalných, způsob, surovin, provozního, pyrolýzy

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Rukavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 244305

Dátum: 15.11.1987

Autor: Tichý Vladimír

MPK: A41D 19/00

Značky: rukavica

Text:

...a nosiť rukavicu striedavo na pravej, alebo ľavej ruke, čím sa dosiahne stej 4nomerného opotrebovania oboch polovíc rukavice, čo má za následok výrazné predĺženie životnosti rukavice, pričom úprava z pravotočivej na ľavotočivú, alebo naopak trvá niekoľko málo sekúnd, ked potrebný palec sa zo zápästia odpoji sponkou a nepotrebný sa druhou sponkou zafixuje na zápästie.Na priloženom výkrese je znázornená rukavica, uspôsobená strihom podľa...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žarnovičan Juraj, Tichý Vladimír, Rovný Stanislav

MPK: H01R 11/00

Značky: vysokonapäťová, káblová, koncovka

Text:

...elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej...

Vysokonapäťový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226347

Dátum: 15.10.1985

Autori: Synak Dušan, Tichý Vladimír, Holčík Miroslav, Řepka Jan

Značky: vysokonapäťový, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokonapäťový kábel pozostávajúci z viacdrôtového lanovaného jadra s výtlačne lisovanou izoláciou z polymérnych materiálov e s vnútornou e vonkajšou polovodivou vrstvou, vyznačujúci sa tým, že medzi jadrom (1) a vnútornou polovodivou vrstvou (4) je vytvorená z kovovej pásky (2) vodotesná medzivrstva v tvare súvislej rúrky tesne obopínajúcej vonkajší obvod jadra (1) tak, že okreje kovovej pásky (2) sa pozitívne prekrývajú minimálne 2 mm e v...