Thoene Heinrich

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18035

Dátum: 31.01.2011

Autori: Scheidegger Roger, Thoene Heinrich, Priesner Andreas, Hirschmanner Martin, Ebner Helmut

MPK: F27B 3/22, C21C 5/46, C21C 7/072...

Značky: páliacej, dýzy, držiak, manipulačným, pridržiavanie, zariadením

Text:

...nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém...

Valec na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6984

Dátum: 02.10.2006

Autori: Wimmer Franz, Thoene Heinrich, Watzinger Josef, Shan Guoxin, Poeppl Johann

MPK: B21B 39/00, C21D 9/00, B22D 11/128...

Značky: pásu, vedenie, válec

Text:

...vzhľadom na os otáčania valca od stredu valca k obvodu valca na vedenie pásu, pričom kvapalina je rozvádzaná prostredníctvom prstencovitých. vedení, umiestenýchV blízkosti plochy telesa valca, prostredníctvom kanálov nachladiacu tekutinu, vyrovnaných rovnobežne s osou valca,pričom tekutina. je analogicky opäť zhromažďovaná a navrátená do stredu. Na uľahčenie výroby systému na rozvádzanie chladiacej tekutiny a prstencovitých vedení, ako aj...