Thiriet Jean-louis

Zariadenie pre elektrické spojenie, pre vláknotvornú tryskovú časť zariadenia vydávajúceho vlákna, obzvlášť sklené nekonečné vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4373

Dátum: 15.01.2004

Autori: Thiriet Jean-louis, Flin Bertrand, Vincent Jean-françois, Renaudin Jean-pierre

MPK: H01R 11/11

Značky: nekonečné, vláknotvornú, vlákna, vydávajúceho, tryskovú, zariadenia, sklené, obzvlášť, spojenie, část, zariadenie, elektrické

Text:

...čeIustový člen, pripojený k elektrickej prípojnej svorke.0010 Zdokonalenia, aké boli navrhnuté v priebehu viacerých rokov, ako plošné zväčšenie dna vláknotvornej tryskovej časti, aby bolo k dispozícii viac otvorov pre vydávanie vlákien, systémy chladenia v úrovni dna vláknotvornej tryskovej časti, mechanické vystuženie vláknotvornej tryskovej časti, vyvolali jednak potrebu mat možnost postupne inštalovať v rovnakej polohe vytvárania...

Povrazec zo sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2350

Dátum: 23.04.2003

Autori: Guinet Marc, Thiriet Jean-louis, Juttet Pierre, Vanderlynden Jean-charles, Renaudin Jean-pierre

MPK: D02G 3/02

Značky: povrazec, sklenených, vlákien

Text:

...vlákien a počet vlákien vyjadruje zaokrúhlenými celými číslami. Na zjednodušenie sa počet otvorov v dne príslušného zariadenia, ako aj počet vlákien v povrazci vyjadruje číselným údajom zaokrúhleným na celé stovky (napríklad namiesto povrazca s 4024 vláknami sa hovorí o povrazci so 4000 vláknami). Zaokrúhlené číslo sa od presného údaja môže líšiť najviac o niekoľko desiatok.0008 Pokial ide o priemer vlákien, je to menovitá hodnota vyjadrená...