Thiemel Dieter

Zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264436

Dátum: 14.08.1989

Autori: Thiemel Dieter, Krejčík Ladislav

MPK: B65G 53/56

Značky: výfuku, mechanizovaného, přírub, těsnicích, postřik, zakládacího, zařízení

Text:

...jsou dokonale utěsněny těsnicí příruby mechanizovaného výfuku.Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení podle vynálezu.Meohanizovaný výfuk lg zakládacího zařízení aestává z nehybné části łgł potrubí a z pohyblivé části jgg potrubí, která je ovládaná přímočarým hydromotorem l. Každá část 101,102 potrubí meohanizovaného výfuku lg je opatřena těsnieí...

Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257628

Dátum: 16.05.1988

Autori: Thiemel Dieter, Krejčík Ladislav

MPK: B65G 53/42, E21F 15/08

Značky: zařízení, čelní, potrubí, vypouštění, materiálů

Text:

...zařízení g podle vynálezu. Každé z těchto zařízení eestává z první částí g potrubí a z druhé části A potrubí, silového prvku §, dvojice konzol §, dvojice táhel 1, a z neznázorněného ovládacího zařízení, připojeného ke zdroji tlakového média.První část Ä potrubí je opatřena první vnější přírubou gg, kterou je pomocí spojky lg připojena k základkovému potrubí l. Dále je opatřena první vnitřní přírubou gł která je skloněna k ose vypouštěcího...

Nástroj pro ohýbání velkorozměrných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244271

Dátum: 11.05.1988

Autori: Formánek Jan, Thiemel Dieter, Suchánek Jaroslav

MPK: B21D 5/12

Značky: ohýbání, desek, nástroj, velkorozměrných

Text:

...délky válců dolní tvářecí části , kde délka tlačného dílu, doléhajícího na váleo horní tvářeoí části, je v rozmezí 0,2až 0,6 jeho délky, přičemž vnější-průměr válce je v rozmezí 1,5 až 3 násobku vnějšího průměru válců dolní tvářecí části.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že uchycením váloů v podpěrných díleoh se zmenšuje jejich průhyb a že dále lze použít větší tvářecí sílu, čímž je umožněnoeohýbat silnější desky při nižší tvářecí teplotě...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Thiemel Dieter, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Koudelka Karel

MPK: F16K 11/18

Značky: rozvaděč, hydraulický

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Ochranné zařízení pro důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236246

Dátum: 01.02.1988

Autori: Měřva Zdeněk, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter

MPK: E21D 15/44, E21D 23/26

Značky: ochranné, zařízení, důlní, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení pro důlní výztuž, zejména pro individuální hydraulické stojky. Účelem vynálezu je další zdokonalení ochranného zařízení podle Čsl. autorského osvědčení č. 228 216 a jeho aplikace u individuálních hydraulických stojek. Podstatou vynálezu je, že pouzdro (23) nástavce (22) rázového ventilu (2) je do dutiny (10) tělesa (l) dotlačováno zátkou (24), mezi níž a pouzdrem (23) je sevřen opěrný prvek (250) pružiny (251) plnicího ventilu...

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221302

Dátum: 15.01.1986

Autori: Thiemel Dieter, Bena Zdeněk, Breuer Jaromír, Tkáč Ivan

Značky: usměrnění, kapaliny, výstřiku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny z ventilu, zejména z pojistného ventilu s velkým průtokem. Účelem vynálezu je usměrnění výstřiku kapaliny z pojistného ventilu žádoucím směrem a tlumení zvukového efektu při otevření a činnosti ventilu. Podstatou vynálezu je pouzdro (3), soustředně nasunuté na těleso (20) ventilu. Vnitřní průměr pouzdra je nejméně o 10 % větší, než největší vnější průměr tělesa (20) ventilu. Na výstupu (32) je pouzdro (3)...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bena Zdeněk, Rohovský Milan, Tkáč Ivan, Budírský Stanislav, Lédl Lumír, Thiemel Dieter, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav

Značky: tlakovému, dynamickému, tlakového, ochranu, proti, přetížení, zařízení, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Těsnicí pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 227084

Dátum: 01.01.1985

Autori: Breuer Jaromír, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter, Bena Zdeněk

Značky: těsnicí, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí pouzdro s válcovou části a s průchozím otvorem pro hydraulický rozváděč,vyznačené tím, že je opatřeno pojištěním /13/ proti pootočení vůči unášeči /15/ a vybráním /7/, navazujícím na průchozí otvor /3/, které je provedeno na výstupní straně /6/.

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 222946

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Lédl Lumír

Značky: rozvaděč, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozváděč s otočným unášečem a se zpětným ventilem v přívodu tlakové kapaliny, určený zejména pro hydraulické obvody důlních zařízení. Účelem vynálezu je snížení ovládací síly a hmotnosti, zmenšení rozměrů rozváděče a výhodnější vedení kapaliny v něm. Podstatou vynálezu je, že ventilový blok (5) rozváděče má diferenciální zpětný ventil (50) v jehož dutině (51) uložený uzavírací prvek (52) a vnější uzavírací částí (52a) má první...

Uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215391

Dátum: 29.02.1984

Autori: Thiemel Dieter, Tkáč Ivan

Značky: zařízení, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího zařízení, zejména pro hydraulický obvod důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém konstrukčního a výrobního zjednodušení uzavíracího zařízení, zejména pro pracovní tlaky vyšší než 20 Mpa. Podstatou vynálezu je, že uzavírací zařízení je vytvořeno jednak z uzavíracích bloků jednotky, které jsou zapojeny mezi každou jednotku výztuže, tlakové potrubí a odpadní potrubí, jednak z alespoň jednoho uzávěru magistrály, který...