Teufel Eberhard

Vysokovýkonný cigaretový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285134

Dátum: 12.06.2006

Autori: Sackers Emmerich, Maurer Günter, Teufel Eberhard

MPK: A24D 3/00

Značky: cigaretový, vysokovýkonný, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je cigaretový filter so schopnosťou mechanickej dezintegrácie, na báze vlákien, respektíve plynulých vlákien z esterov celulózy, pričom a) pomer S - hmotnosť vlákna, respektíve hmotnosť plynulého vlákna/pevnosť v ťahu, vztiahnuté na titer plynulého vlákna, je vyšší ako 0,7, pričom hodnota S sa vypočíta zo vzorca: S =(mA/deltaP7,8) / dpf [10 m/daPA], kde mA znamená hmotnosť vlákna [g], deltaP pevnosť v ťahu [daPA] a dpf titer plynulého...

Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých povrazcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282520

Dátum: 09.09.2002

Autori: Greiner Christoph, Leutner Thomas, Teufel Eberhard

MPK: A24D 3/04, A24D 3/02

Značky: vláknitých, zariadenie, povrazcov, spôsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe súčasnej výroby najmenej jedného vláknitého povrazca sa zo zásobníka (7) odťahuje najmenej jeden vláknitý pás, ktorý sa privádza na spracovanie, pri ktorom sa vláknitý pás, okrem iného, podrobuje dĺženiu a objemovej úprave. Najmenej jeden spracovaný vláknitý pás sa potom formovacím ústrojenstvom (3) zhrnie do vláknitého povrazca alebo do vláknitých povrazcov (27.1, 27.2), ktoré sa nakoniec vybavia obalovým materiálom (23) na...

Cigareta s filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282028

Dátum: 21.08.2001

Autori: Teufel Eberhard, Willmund Rolf, Sexauer Wolfgang

MPK: A24D 3/10, A24D 3/14

Značky: výroby, spôsob, cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrom, ktorej filter obsahuje vláknitý filtračný materiál, aditívum s antimutagénnym pôsobením na cigaretový dym, v množstve nižšom ako 15 % hmotn., vzťahujúc na hmotnosť vláken vo filtri, a pri vyfajčení rovnakej cigarety s filtrom, ktorý však neobsahuje žiadne aditívum a nie je ventilovaný, má retenciu nikotínu RN v %, vyhovujúcu vzorcu: RN >= 100 . (1 - D), v ktorom: D = exp(A . B + C), kde A = 21 mm pre filtre dĺžky 25 mm,...