Tesař Václav

Útková podávací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266050

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: jednotka, trysková, podávací, útková

Text:

...jednotka sestává, kresleny nad sebou, ve skutečném smontovaném stavu by byly lamely spolu pevně spojeny. tomuodpovídá 1 mnohem menší celkový výškový rozměr jednotky ve smontovaném stavu. V daném příkladu provedení jde o jednotku sloužicí k tkaní se záměncu útku s dvoubarevnou záměnou. Jsou proto v jednotce umístěny celkem čtyři bloky lamel, a to první blok lg, druhý blok gg, třetí blok gg a čtvrtý blok AQ. Vždy dva bloky jsou určeny k tkaní...

Způsob přípravy útku k prohozu na bezčlunkovém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266047

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: způsob, způsobu, tkalcovském, prohozu, tohoto, zařízení, útku, bezčlunkovém, provádění, přípravy, stavu

Text:

...nit snímá z odvíjecího válce A. Nit dopadá na dopadovou desku É v místech, hh se projevuje podtlakový účinek v trubici zásobníku §. Tento podtlak vtahuje nit dovnitř, kde se vytváří smyčka łá. Po dobu prohozu je odtah útku i podávaci tryskou Ag rychlejší než přívod z odvíjecího válce 1 a smyčka łâ V zásobníku Ž se zkracuje. Naopakpo dobu mezi jednotlivými prohozy délka smyčky łâ v zásobníku § narüstá. Podtlak je vyvozenpři výtoku vzduchu z...

Způsob ovládání výtoku ze štafetových trysek bezčlunkového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265961

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smolka Pavel, Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, ovládání, způsob, výtoku, trysek, bezčlunkového, způsobu, tkalcovského, štafetových, tohoto, provádění, stavu

Text:

...prekročí-li hodnota časového integráluó úroveň horní záběrné hodnoty/ČP.V horní části obr. 1 v příkladě provedení zařízení podle vynálezu je schematicky naznače 265961 4na dráha útku l. v levé části útek l přichází snímačem 23, uprostřed odtahovou tryskou lg,která jej odtahuje z odměřovacího ústrojí, zde nekresleného, a podává jej do aktivního prehozního kanálu vpravo, kde jeho pohyb zajišťuje soustava štafetových trysek łgg. Na obr. 1 jsouz...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Topinka Petr, Tesař Václav

MPK: A21B 1/26

Značky: horkého, plynů, výrobků, prostoru, přívod, opracování, potravinářských, tepelně, pracovního

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Výměník tepla s fluidickým ústrojím k intenzifikaci přestupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262367

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tesař Václav

MPK: F28D 7/08, F28D 13/00

Značky: ústrojím, intenzifikaci, přestupu, výměník, tepla, fluidickým

Text:

...jak je také obvyklé, tekutina protékala. Podobně na druhé straně jsou konce jednotlivých větví trubky ggł upevněny, 262367 4trubkou ggł sestávající z paralelních, vedle sebe uspořádaných větví, ktoré zde jsou protékány postupně. To znamená, že jednotlivé paralelní větve jsou na koncích propojeny chyby o lB 0 °a propojeny tak v jeden celek. Ani to není nějsk výjimečně s konec konců není nějak podstatné pro popisovaný vynález, neboč...

Fluidický řídicí ventil pro přeplňovací turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262069

Dátum: 10.02.1989

Autori: Takáts Michal, Kliment Vladimír, Tesař Václav

MPK: B60K 13/00

Značky: přeplňovací, ventil, řídící, fluidický, turbodmychadla

Text:

...při průchodu elekn-íckeho prordu, jednak proto, že těleso elektrického řídicího ventilku 3 d je montováno na trubicí 100, kterou protékají výfukové plyny o značné teplote. S ohledem na omezení konduktlvního přenosu tepla z trubice till je upevnění k ní takové, aby se Jytvořily na obr. 1 patrncâ izolační vzduchové mezery, nicméně jisté teplo se přesto přenáší kontaktními plochami kovových součástek.Na obr. 3 je naznačíeno uspořádání z...

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/27

Značky: odtahová, míchaní, stavy, tryska, tkalcovské, útku, zajišťující, centrální, bezčlunkové, podávací

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...

Způsob vytváření plošné textilie účinky proudící tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259917

Dátum: 15.11.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 23/00, D04H 3/05

Značky: způsob, plošné, zařízení, účinky, tekutiny, tohoto, textilie, proudící, provádění, vytváření, způsobu

Text:

...kde po jedné straně ústí smyčkového kanálu má oddělovací lamela příraznou hranu, a dále pak je V soustavě lamel za smyčkovým kanálem směrem k osnovnímu válu uspořádáno zátal hové ústrojí, rovněž napojené na zdroj tekutiny prostřednictvím svrchní zátahové dutinyve svrchní lamele, dále pak je nad odtahovou rovinou umístěna proti čelu textilie směřujícípokládací tryska, také napojená na zdroj tekutiny, jejíž ústí je skloněno způsobem, že směr...

Odměřovací ústrojí pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258188

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/36

Značky: tkalcovské, odměřovací, ústrojí, stavy, bezčlunkové

Text:

...33 tkU desku a sice v detailu jedné části této desky. Tato nakreslená část se na desce V neměnné podobě několikrát opakuje. Následující obrázky se týkají jiných alternativních provedení. Obr. 3 ukazuje obdobný detail desky jako na obr. 2, ale tentokrát v provedení s řízenými brzdičkami. Tato alternativa nabízí možnost ekonomičtějšího provozu se zmenšenouspotřebou tlakové tekutiny. Také uspořádání přívodu tekutiny k tryskám podle obr. 4 s...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: během, stavu, nitě, prohozu, časového, útkové, tkalcovském, fluidický, průběhu, rychlostí, bezčlunkovém, snímač

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Fluidní snímač rychlosti zanášení útku pro diagnostický systém bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255249

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: rychlostí, bezčlunkového, zanášení, stavu, systém, útku, diagnostický, snímač, tkalcovského, fluidní

Text:

...současně s ostatními dutinami snímače v keramické destíčce.. Snímač je tedy V obou případech uspořádán sandwichovým způsobem, naskládáním z několika destiček majících stejný půdorysný tvar. Krycí destičky mohou být provedeny z kovu majípředevším úkol chránit na obrázcích nakreslené základní destičky lg z keramického materiálupřed mechanickým poškozením, například při náhodném pádu nářadí při montáži a podobně. Krycí destičky také uzavírají...

Ústrojí útkové záměny pro tkalcovské stavy s pneumatickým nebo hydraulickým prohozem ze středově umístěných prohozních trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255246

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruš Miroslav, Tesař Václav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/38

Značky: hydraulickým, umístěných, záměny, středové, prohozních, stavy, ústrojí, tkalcovské, trysek, pneumatickým, prohozem, útkové

Text:

...ze dvou odměřovacích ústrojí do dvou prohozních tryeek, přičemž toto střídání je řízeno elektrickými signály vlastní silové působení na přemisčované konce útků ke vyvozen účinkem tlakového vzduchu v rozváděcím členu.255246 4 Nejdůležitější součástka tohoto členu je ve znázorněném provedení zhotovena fotoche mickým postupem z fotosenzitivniho keramiokého materiálu. Proudění tlakového vzduchu je řízeno elektro/fluidickým převodníkem, který...

Diagnostický snímač pohybu útku pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255239

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: útku, diagnostický, bezčlunkové, tkalcovské, snímač, stavy, pohybu

Text:

...ultrafialové světlo, a jsou osvětleny ultrafialovou lampou na svém horním povrchu přes masku,mající právě tvar potřebných dutin. Na obrázku mají všechny znázorněné dutiny shodnou hloubku. Je tedy snadné dutiny vyhloubit leptáním pro předtím provedeném výše zmíněném osvícení ultrafialovou lampou. Výhodou fotosenzitivního keramického materiálu je nejen možnost takověto snadné výroby složitých tvarů dutín, ale i značná odolnost vůči...

Úsrojí pro fluidické měření rychlosti pohybu podélných útvarů, zejména útkových nití při jejich zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255238

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: měření, fluidické, zejména, zpracování, pohybu, nití, úsrojí, útkových, jejich, podélných, útvaru, rychlostí

Text:

...zhotovování fotochemickým postupem mít velmi malé rozměry, což je z hlediska umístění na stavu také příznivým faktorem. ústrojí je při funkci automaticky stále čištěno od eventuálních úsad tektilního prachu tím, že jím prochází pracovní tekutina, například je trvale profukováno vzduchem přiváděným do jeho trysek.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje...

Ústrojí s fluidickým vírovým uzavíracím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255120

Dátum: 15.02.1988

Autori: Takáts Michal, Štibinger Vladimír, Tesař Václav, Kusý Petr, Kliment Vladimír

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: prvkem, uzavíracím, motory, vírovým, funkce, přeplňovacího, ústrojí, spalovací, korekcí, turbodmychadla, fluidickým, obtokové

Text:

...jsou uvnitř dutiny vnějšího pláště šrouby gjg držena dvě tělesa jednak již zmíněné centrální těleso § 92, jednak kolem něj ležící ptstencové těleso ggg. Náběžná strana prstencového tělesa ggg je tvarována jako žlábkový dělič § 91. Proti přídržné stěně 29 má centrální těleso ggg vybraní, takže se mezi ním a přídržnou stěnou ggg vytváří rozmětnější interakční dutina. Do této interakční dutiny směřuje kolmo ke směru výtoku ze štěrbinové...

Ústrojí s fluidickým proudovým rozváděcím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255118

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kusý Petr, Takáts Michal, Tesař Václav, Kliment Vladimír, Štibinger Vladimír

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: obtokové, funkce, turbodmychadla, fluidickým, přeplňovacího, prvkem, rozváděcím, proudovým, ústrojí, korekcí

Text:

...druhý kolektor lg je napojen na výfuk gg. Napájecí tryska lgl v něm ústí do interakční dutiny, jejíž jednu stěnu tvoří přídržná stěna lg vedoucí od ústí napájecí trysky lgl k prvnímu kolektoru lgg. Mezi hrdly obou kolektorů lgg, lll je zde žlábkový dělič 106.Zlábek na jeho nosu spolu s tvarováním stěn interakční dutiny protílehlých k přídržné stěně lgä vytváří v monostabilním zesilovači lgg negativní vnitřní zpětnou vazbu, zajiščující při...

Fluidické ústrojí pro korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255116

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Kusý Petr, Tesař Václav, Kliment Vladimír, Takáts Michal

MPK: F02D 33/02, F02B 37/12, B60K 15/00...

Značky: turbodmychadla, funkce, korekcí, přeplňovacího, fluidické, ústrojí

Text:

...otáčkami 5 nejprve velmi prudce, ale poté se růst průtoku zpomalí. To je dáno suberkvadraticitou proudění v této dráze, i když se zde uplatňují i dvadratické charakteristiky trysek lgä, ggg. Naproti tomu ve druhé dráze řídicího prútoku, tvořené prvním spojovacím kanálkem 1 a první řídící tryskou łgg se tento efekt neuplatňuje počáteční nárüst průtoku oMX 2 s rostoucími otáčkami gvje méně strmý, ale udržuje si strmost růstu i při vyšších...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kusý Petr, Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Kliment Vladimír, Takáts Michal

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: způsob, turbodmychadla, motorů, způsobu, zařízení, regulace, spalovacího, provádění, přeplňovacího, tohoto

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Ústrojí pro usnadnění nouzového provozu parního generátoru po prasknutí varnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253520

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: ústrojí, usnadnění, prasknutí, generátoru, provozu, parního, nouzového, varnic

Text:

...praskne, nastáva zpětné proudění páry z jímače do varnice. Předpokládá se, že vtok vody zůstává ucpán. Tangenciální sklon trysky na obvodě vírové komory však způsobí, že ve zpětném směru přitékající pára je ve vírovéimomoře uvedena do rotace. Jak pára přitéká blíže k přívodu umístěnému u středu vírové komory, zkracuje se rameno rotace a vzhledem k tomu, že moment hybnosti, to je točivost páry, zůstává v zásadě bez velké změny, roste...

Prohozní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 238456

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, prohozní

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní tryska, sestávající z primárního přívodu (600), připojeného napájecími kanálky do rozváděcí komůrky (6) s centrážními přepážkami (36), a ze základního tělesa (60), uvnitř něhož je uloženo přívodové těleso (50), zajištěné převlečnou maticí (56), a v základním tělese (60) je vytvořena směšovací trubice (8) s hlavním tryskovým otvorem (1). Kolem směšovací trubice (8) jsou ve vložkách (70) s trubkovitými výstupky (282) umístěny sekundární...

Fluidický aktivní prvek pro spojitou regulaci průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237167

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F16K 31/12

Značky: regulaci, aktivní, průtoku, prvek, fluidický, spojitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fluidického aktivního prvku pro spojitou regulaci průtoku. Sestává z trubice (1), například stálého kruhového průřezu, do níž je v podélném směru vyústěno centrální ústí (2) napojené napájecím přívodem (22) na zdroj pracovní tekutiny, například zdroj dodávající časově neměnný průtok. Příčné rozměry centrálního ústí (2) jsou v místě vyústění menší než odpovídající příčné rozměry trubice (1), čímž je mezi centrálním ústím (2) a...

Měřidlo předávaného tepelného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236119

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01K 3/10

Značky: měřidlo, výkonu, předávaného, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřidla předávaného tepelného výkonu, popřípadě tepla předaného za dané časové období, s diferenčním snímačem teplot ke snímání rozdílu teplot dvěma čidly, z nichž jedno je umístěno v prostoru, spojeném s vývodním potrubím nebo přímo ve vývodním potrubí, druhé čidlo (6) diferenčního snímače teplot je umístěno ve vývodním potrubí (20) pro odvod tekutiny o nižší teplotě z výměníku (1), v oblasti do níž směřuje tryska (4),...

Stabilizátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251588

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G05D 16/00, G05B 5/00

Značky: stabilizátor, tlaku

Text:

...na vstupní přívod l. Protilehlá řídící tryska lg je na vstupní přívod l připojena prostřednictvím odporu llg. jehož nastavením je do určité míry možné uzpůsobit vlastnosti stabilizátoru požadovaným provozním podmínkám.Provedení z obr. 2 a obr. 3 v zásadě odpovídá schématu z obr. 1, v alternativě bez protilehlé řídící trysky lg a tedy i bez odporu lłg. Jde o laboratorní provedení, zhotovení z mechanicky opracovaných součástek navzájem...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250620

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F28F 13/10

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...prvního výstupu fluidického zesilo vače je vyveden první vývod do první dutiny uvnitř vloženéhoúseku, a sice dutiny vymezené jednak tělesem zesilovače, jednak oddělovací stěnou, jež příčně přepažuje vnitřní prostor vloženého úseku, přičemž na tuto první dutinu je napojena první řídicí tryska zesilovače, kdežto z každého druhého výstupu je vyveden druhý vývod do druhé dutiny, umístěné rovněž uvnitř vloženého úseku, avšak na protilehlé straně...

Sonda pro zjišťování směru vektoru rychlosti v proudící tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250094

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/06

Značky: směru, tekutině, sonda, proudící, rychlostí, vektoru, zjišťování

Text:

...rozdíl od známých řešení s tlakovými snímači tak může být sonda výrazně menší, takže méně uovlivňuje vyšetřované proudění. etdnoduchotst a možnost samostatného zhotovení umožňuje také, aby sonda byla levnější. Odpadají problémy s šu 253554Na pripojených třech obrázcích je jako príklad praktického provedení sondy pro zjištování směru vektoru rychlosti podle tohoto vynálezu, přičemž na obr. 1 je podělný řez vedený osou otáčení D, kdežto na...

Digitální průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 233292

Dátum: 01.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/66

Značky: digitální, průtokoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního průtokoměru. Do potrubí (1) je pomocí injekční trysky (3) připojena expanzní komůrka (2) s elektrofluidickým převodníkem, napojeným na zdroj elektrických impulsů, který je tvořen zapalovací soustavou (54) pro osobní automobily a zdroj elektrických impulsů je svým ovládacím vstupem napojen přes dělič (53) frekvence na oscilátor (51). Výstupní vývod oscilátoru (51) je veden přes hradlo (52) do výstupu (5) průtokoměru....

Snímač měřidla obtékání stěny tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233290

Dátum: 01.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01L 7/18, G01L 9/02

Značky: stěny, obtékání, snímač, měřidla, tekutinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače měřidla obtékání stěny tekutinou s vírovou komůrkou (3) vytvořenou pod povrchem (1) stěny a propojenou s prostorem nad povrchem (1) stěny komunikačním okénkem (2) umístěným na obvodu (31) vírové komůrky (3), která je uspořádána jako plochá, nízká válcová dutina s výškou nižší než průměr a její osa (301) rotační symetrie je rovnoběžná s povrchem (1) stěny. Ve vírové komůrce (3) je umístěn nejméně jeden termistor,...

Piezzometrický snímač tečného napětí na obtékané stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 234236

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01L 7/18

Značky: snímač, napětí, stěně, piezzometrický, tečného, obtékané

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření tečného napětí v tekutině v těsné blízkosti obtékané stěny, a sice těch, kde je žádoucí výstupní signál v podobě tlakového rozdílu. Dosavadní snímače způsobují rozrušení vyšetřovaného proudění částmi vystupujícími nad stěnou. Jediné známé uspořádání s indukovaným vírovým pohybem v komůrce uspořádané ve stěně má zase poměrně malou citlivost. Vynález řeší otázku zvětšení této citlivosti. Namísto snímače tečného...

Tkací ústrojí tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233626

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03C 13/00

Značky: tkací, stavu, tkalcovského, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

U tkacího ústrojí tkalcovského stavu jsou pro průchod osnovních nití uspořádány vstupní štěrbiny v soustavě vedle sebe umístěných prošlupních lamel a tyto prošlupní lamely v sobě mají prošlupní vybrání představující prostor pro vytváření prošlupů. Do prošlupních vybrání vyúsťují prošlupní trysky, napojené přes ovládací rozvod na zdroj pracovní tekutiny. Podle vynálezu jsou prošlupní lamely spojeny s pohyblivým přírazným paprskem, a to tak, že...

Prošlupní a prohozní ústrojí tkalcovského stavu s fluidickým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233614

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovského, ústrojí, stavu, prohozní, fluidickým, prošlupní, prohozem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústředního tkacího ústrojí, v němž probíhá vlastní vytváření tkaniny v tkalcovských stavech. Řeší se problém zvětšení produktivity, životnosti a na druhé straně zmenšení hlukové emise, chvění, otřesů a celkových rozměrů stroje. Dosahuje se toho integrovaným uspořádáním prošlupního a prohozního ústrojí, v němž nejen prohoz, ale i vytváření proslupu se provádí účinkem výtoku tekutiny z trysek. Ústrojí má prošlupní trysky pro výtok...

Zařízení k odstraňování prachu z nosiče záznamu, zejménaz gramofonové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238658

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G11B 3/58, G11B 23/50

Značky: záznamu, odstraňování, desky, prachu, zejménaz, gramofonové, nosiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení určené k odstraňování prachu z nosiče záznamu, například z gramofonové desky při reprodukci, a tím ke zlepšení kvality reprodukce a zmenšení opotřebení jak nosiče záznamu, tak snímače, který je s ním při reprodukci v mechanickém kontaktu za vzájemného pohybu. Odstraňování prachu se děje proudem vzduchu vytékajícím z trysky. Vynález především řeší uspořádání zdroje vzduchu pro tento účel, který sestává z generátoru střídavého průtoku...

Prvek pro ovládání kvality vystupujícího průtoku tekutiny přívodem jiné tekutiny s odlišnou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232806

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G05D 7/00

Značky: prvek, jiné, tekutiny, vystupujícího, průtoku, přívodem, kvalitou, odlišnou, kvality, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky vytváření směsí tekutin nebo střídání průtoků různých tekutin v nejrůznějších oborech, například v chemickém průmyslu nebo v různých laboratorních přístrojích. Je řešen problém změny určité kvality - jíž může být například vůně, chuť, optická propustnost atd. vystupující tekutiny, jestliže se přivádí určitá tekutina, mající tuto kvalitu, ve více méně stálém průtoku a změna se má dít přiváděním jiné tekutiny, která...

Snímač obtékání stěny s elektrickým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247752

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01L 7/18

Značky: stěny, obtékání, výstupem, elektrickým, snímač

Text:

...tekutiny ve vírové komůrce uspořádané v obtékání tčlese pod obtékanou stěnou tohoto tčlesa. Při obtékání v důsledku transportu hybnosti přes komunikační otvor dojde ke strhávání tekutinv ve vírové komůrce a jejímu uvedení do rotace.V tomto směru je uspořádání přibuzné známému řešení podle čs. autorského osvědćeníČ. 175 266 o názvu Zařízení ke snímaní tečného napětí na obtékané stěně. Podle tohoto osvědčení byl však indukovaný pohyb...

Způsob zjišťování směru proudění tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247693

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/16

Značky: způsob, provádění, směru, proudění, způsobu, zařízení, tekutiny, zjišťování, tohoto

Text:

...pak znamenají větší celkové rozměry a tedy deformaci původního vyšetřovanáho rychlostního pole. I když dnes jsou k dispozici již tlakové snímače, na 3 A. 247893příklad založené na principu deformace polovodičového přechoduv PN, jejichž celkové rozměry jsou natolik malé, že by je bylo mož né zamontovat přímo dovnitř sondy, nepřipadá to prakticky v úvahu, jestliže u směrové sondy by takové snímače měly být čtyři. Zpravidla se tedy vyvádí...

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230175

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F01D 9/02, F01D 17/00

Značky: mechanickým, pohybem, stroj, přeměnou, tekutiny, energie, průtokem

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny v systému lopatek, vyznačující se tím, že na počátku rozšiřující se části mezilopatkového kanálu (4) je alespoň na jedné straně, na boku lopatky (3) stupeň (139), za nímž ve směru průtoku se šířka mezilopatkového kanálu (4) náhle zvětšuje a proti tomuto stupni (139) na druhé straně mezilopatkového kanálu (4) je v boku lopatky (3) otvor nejméně jedné řídicí trysky (35)...