Tesař František

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229510

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tesař František

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: otvorů, automatické, teplotě, ovládání, větracího, zařízení, vzduchu, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu, vyznačené tím, že výkyvná páka (4) má na svém kratším ramenu upevněnu uzavřenou nádobu (1) se vzduchovým ventilem (10), která má uvnitř hlavní vak (3), odizolovaný ode dna a stěn uzavřené nádoby (1), jakož i od krytu (9), jenž je umístěn ve výši zcela naplněného hlavního vaku (3), tepelnou izolací (8), přičemž obsah uzavřené nádoby (1) je 3 až l5krát větší nežli...

Zařízení pro sestrojování kružnic o velkém poloměru a případně s nedostupným středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219784

Dátum: 15.09.1985

Autor: Tesař František

Značky: nedostupným, středem, poloměrů, sestrojování, zařízení, případně, velkém, kružnic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sestrojování kružnic o velkém poloměru a případně s nedostupným středem, vyznačený tím, že větší kotouč (1) a menší kotouč (2) jsou svými středy přestavitelně spojeny osou (3), která je opatřena ložiskem (6) a na něm nasazeným kroužkem (7), do jehož obvodové drážky těsně zapadá vidlice (10) vodítka, které má na své tyči (8) volně otočnou rukojeť (9) a držák (11) rýsovadla (12).

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219385

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tesař František

Značky: strojů, indukce, pomocí, způsob, komutátorů, elektromagnetické, ohřevu, elektrických, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlení ohřevu komutátorů během jejich výroby a zamezením ztrátám tepla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji. Komutátor se pak upevní do prostoru s točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, vybuzeným třífázovým elektrickým proudem o frekvenci 50 až 500 Hz. Magnetické pole směřuje kolmo na podélnou osu lamel. Protínáním lamel točivým magnetickým...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225908

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař František

Značky: elektrických, strojů, komutátorů, způsob, točivých, ohřevu, rotace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace, vyznačený tím, že se komutátor (2) nechá rotovat mezi nejméně dvěma póly střídavých elektromagnetů (1), přičemž lamely (3) komutátoru (2) a ocelové části (4) protínají magnetické pole (? m~) a vzniklými vířivými proudy v lamelách (3) a hysterezními ztrátami v ocelových částech (4) se komutátor (2) ohřívá.

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218828

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: rotace, komutátorů, ohřevu, indukce, způsob, točivých, pomocí, magnetickém, strojů, elektrických, stejnosměrném, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji. Komutátor se potom nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním stejnosměrného magnetického pole lamelami indukuje se v nich elektromotorická síla, která má za následek průtok elektrického...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218827

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tesař František

Značky: elektromagnetické, magnetickém, strojů, elektrických, rotace, točivých, indukce, točivém, ohřevu, komutátorů, způsob, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji a komutátor se nechá rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním magnetického pole lamelami součtem obou rychlostí se v lamelách indukuje elektromotorická síla a tím nastává průtok...

Přítlačná páka kartáčového držáku s odpruženým palcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217351

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: přítlačná, odpruženým, palcem, páka, kartáčového, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kartáčových držáků pro elektrické stroje točivé, účelem vynálezu je odpružení palce a zajištění jeho stálé polohy na kartáči. Podstatou vynálezu je tuhá nosná část přítlačné páky a pohyblivý palec, který je podložen pružnou vložkou umístěnou mezi tuhou nosnou částí a palcem. Palec má nejméně jeden oválný otvor jímž prochází rozpěrný nýt. Hlavy rozpěrného nýtu jsou roznýtovány na stěnách vedení, kterými je zakončena nosná část....

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216002

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: vířivých, komutátorů, strojů, proudu, ohřevu, elektrických, točivých, způsob, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je zrychlení ohřevu komutátorů během jejich výroby a zamezení ztrátám tepla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se upevní komutátor do prostoru s točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, vybuzeným třífázovým proudem o frekvenci 50 až 500 Hz. Točivé magnetická pole směřuje kolmo na osu lamel. Protínání točivého magnetického pole lamelami má za následek indukci vířivých proudů v lamelách, kterými se lamely ohřívají....

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli, pomocí vířivých proudů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216001

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: ohřevu, strojů, způsob, vířivých, točivých, komutátorů, rotace, stejnosměrném, pomocí, polí, proudu, elektrických, magnetickém

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpešení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, kolmým na podélnou osu lamel. Protínání stejnosměrného magnetického pole lamelami indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v tomto magnetickém poli vznikají v...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace v točivém magnetickém poli pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215902

Dátum: 15.07.1984

Autor: Tesař František

Značky: točivých, způsob, strojů, magnetickém, komutátorů, točivém, proudu, elektrických, pomocí, vířivých, ohřevu, rotace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ohřevu komutátorů za rotace při snížení elektrického příkonu odstředivky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se nechá komutátor rotovat v prostoru s protisměrně točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým. Protínáním protisměrně točivého pole lamelami součtem obou rychlostí indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v protisměrně točivém magnetickém poli vznikají...