Tesao Václav

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tesao Václav, Chvoj Miroslav

MPK: C07C 45/50

Značky: hydroformylačním, okamžité, teploty, stabilizace, způsob, reaktoru

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Zapojení pro optimalizaci sdílení času s diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246494

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: G06F 9/28

Značky: času, pamětí, optimalizaci, diskovou, zapojení, sdílení

Text:

...,prvního dvouvstupového obvodu 110 typu negace logického součinu je připojen na nastavovací vstup 163 druhého klopněh-0 obvodu. 160 typu D, jehož tnulovací vstup 164 je připojen přes druhý odpor 250 na hlad-nou sv-orku 16 zdroje stejn-osměrného napětí. První ovládací výstup 191 přepínače 190 bytu závěrečné mezery pro signál S je připojen na první ovládací vtstup 183 vyrovnávací paměti 180 zápísovehov cyklu. Druhý ovládací výstup 193...

Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246488

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štork Milan, Kopoiva Jaroslav, Blažek Vítizslav, Mikulík Josef, Veverka František, Tesao Václav, Mallat Jaroslav, Horníeek Zdenik, Veltruský Vladimír

MPK: E21F 15/00, G01G 11/02, B28C 7/16...

Značky: dopravu, vážení, zařízení, sypkých, kontinuální, substrátů

Text:

...dopravu a kontinuální vážení sypkých seubstrátů ve vertiJká-lním řezu.Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých swbstrátů je tvořeno šnekovýrndopravníkem 1, jehož dopravní koryto 2 je výkyvně uloženoi v ose násypu 1 D substrátu 13 na konstrukcí násypkv 12 substrátu 13 a ve střední dopravní části 3 je podepřeno síloměrnon jednotkou B. Vyvažovací rameno 5 pohonné části 4 šnekového dopravníku 1 je prostřednictvím tálhla 7 sp-ojeuno s...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241914

Dátum: 01.12.1987

Autori: Volný Karel, Procházka Pavel, Horský Jioa, Tesao Václav

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny popisem příkladů jeho provedení pomocí připojenýoh výkresů, na nichž jsou znázorněny àdaptabílní kyčelní ągdoprotézy podle vynálezu. Na obr. 1 je znézorněna kyčelní endopŕotéza, jejíž pružný dřík je vytvořen jedním spirálovitě vytvořeným pružným prutem kruhového prúřezu a na obr. 2 je pružný dřík vytvořen spírálovítě vytvořeným plochým pružným prutem. Ne obr. 3 a 4 je pružný dřík tvořen dvojici spirálovitě...

Tangenciální drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 246612

Dátum: 16.11.1987

Autori: Oezníeek Mojmír, Tesao Václav, Helinger Jioí, Kueera Vladimír, Mikulecký Jaroslav, Horák Milan, Homolka Dimitrij

MPK: B02C 19/00

Značky: tangenciální, drtič

Text:

...je 0,5 oi 2.Rozlołoní min mix-u toku jí do prostoru ndoypky unołñujo dosáhnout no výstupu z -oltověho oklusu tečnoho unit-u toku materiálu ko snim odtohovćho dopruním, oo níninolizujo datel-noční práci materiálu nn odtohový dopravnú.Prodloužení äívotnootí pon pří jeho pořízovecíoh hodnotách o onílení nou-gotickoho příkon k horíaontdlním urychlovňní nntoríúlu jo nočným ekononícdll přínonn.łło přiloionón výkres je názorom tonąenoídíní drtíě ve...

Spôsob výroby jednostranne pokovovaného oceľového pása plechu, najmä zinkom v kontinuálnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 242513

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradil Jioí, Hetflejš Jioí, Švec František, Tesao Václav, Reiss Jioí, Vašátko Josef

MPK: C23C 2/40, C23C 2/06

Značky: zinkom, výroby, pása, spôsob, najmä, kontinuálnej, plechů, ocelového, jednostranně, pokovovaného, linke

Text:

...po ustálení a zrovnomernení najmä vrstvy trvalého pokovenia,sa najprv ochladí na 40 až 80 °C a potom sa pomocou nanášacieho valca najmenej na jeho jednu stranu nanesie maskovanie médium nerozpustné v kyselinách a ľahko snímateľné. Po ďalšom ochlaclení nanesenej vrstvy média a pása plechu na teplotu 20 až 30 °C sa pás ponorí do roztoku kyseliny napríklad soľnej po dobu 2 až 7 sekúnd vo vztahu k hrúbke plechu a rýchlosti pása.Po vyžmýkaní...

Spôsob zachytávania dimetylamínu z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243944

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tesao Václav, Hajšl Václav, Trnka Miloslav, Babák Jan, Šoltés Jan, Maršík Josef, Novák Pavel

MPK: C07C 87/08

Značky: spôsob, dimetylamínu, odplynov, zachytávania

Text:

...kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. Z-metyl-eipchlörtenoxyocto-vej kyseliny.Výhodne je mložné absorpciu robiť na absorpčnej kolóne, pričom je možno plrocest viesť nepretržite.Výhodou spôsobu využitia dimetylamínu z odplyvniov podľa vynálezu je, že sa absorpciou získa dlmetylamínová soľ fenoxyoctových kyselín, ktorá sa priamo môže použit ako herbicíd v obilninäch. Samotný spôsob je možné výhodne použit hlavne pri výrlobe...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240925

Dátum: 01.10.1987

Autori: Legeza Vasil, Tesao Václav, Balabán Luboš, Kovanda Karel

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, zpětný

Text:

...rameno zkrutné pružiny uchyceno na spodnin opěrném pásku ze strany výstupního otvoru tělesa a druhé rameno zkrutné pružiny je zaohyceno v horním opěrném pásku tak, aby opěrné výstupky obou opěrných pásků byly raneny zkrutné pružiny přitlačeny k vodicím žebrům tělesa zpětného ventilu.Další podstatou vynálezu je, že spodní opěrný pásek je3 240 925 rovný a horní opěrný pásek je cpatřen ve střední části prolisem tak, aby obvodové plošky obou...

Antistatický a avivážní prostředek s kombinovaným omakovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241685

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vencl Zbynik, Tesao Václav, Markl Jaroslav, Vobooil Miroslav

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, antistaticky, avivážní, účinkem, omakovým, kombinovaným

Text:

...charakteru. sou to například alkylfosfáty,alkylpolyglykolethersulfáty, imidazolinovéli různého složení, triethanolaminově estery mastných kyselín nebo kyseliny ftalove, polyethylenglykoly, oxethylované mastné alkoholy, oxethylované ,mastné kysellnyalkylfenoly, alkylaminy, alkanolamidy mastných kyselín atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchově aktivních látek podle vynálezu .Antistatický a avivážní prostředek s...

Složená tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 245560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: B65D 88/00, B65D 88/06

Značky: složená, tlaková, nádoba

Text:

...vedle sebe. Válcová tělesa jsou seříznutými hranami pevně připojena k oběma protilehlým plochám středové příčky, která je v místěstyku obou válcových těles opatřena otvory. Válcová tělesa jsou na obou koncích uzavřěna spoločnými víky. Dále je podstatou vynálezu to, že válcová tělesa jsou v horní a dolní části vzájemné spojene horní rovinnou deskou a dolní rovinnou deskou. Rovněž je podstatou vynálezu to, že na povrchu tlakové nádoby je...

Způsob přípravy modrého keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239870

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: C04B 33/14

Značky: přípravy, keramického, způsob, zirkonového, modrého, pigmentů

Text:

...3,3 ,s výhodou 2,8 až 3,1 ,hmotnosti oxidu molybdenového a 3 až 4 ,s výhodou 3,3 až 3,7 ,hmotnosti oxidu vanadičněho, nebo 3,8 až 5,2 Is výhodou 4,2 až 4,8 ,hmotnosti vanadičnanu amonného. Získané směs se zahřívá rychlosti 5 až 10 °C za min.na teplotu 580 až 600 °C s výdrži po dobu 1 až 3 h na této teplotě. Při kalcinaci směsi se projevuje kombinace silných mineralizačnich účinků hydroxidu lithného a hexafluorokřemičitanu disodného ve směsi s...

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodd Jan, Tesao Václav, Bystrický 1ubor

MPK: B22F 1/00

Značky: kovových, výroby, vláken, způsob

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Makal Rudolf, Eížek Petr, Zbooil Vladimír, Tyburec Milan, Tesao Václav, Zeman Jioí

MPK: F27D 3/12

Značky: vyzdívka, vozíků

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...

Reaktivní kompozice pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 243640

Dátum: 15.05.1987

Autori: Saidl Miloslav, Soudek Ivan, Landa Václav, Tesao Václav, Pechman Miloš

MPK: C08L 63/10

Značky: podláh, výrobu, reaktivní, litých, kompozice

Text:

...prachu, aktivních hlinek, siloxidu a podobně.Je-li to žádoucí, lze kompozice probarvovat, například organickymi mikrolithovými barvivy, nebo pigmentovat známými pigmenty. V roli aktivních plniv se používají kopolymery vinylchloridu s etylenem, propylenem, vinylacetátem a dalšími monomery, 5 obsahem chloru do 55 , viskozitním číslem 40 až 150 ml/g, nebo směsi těchto plniv s jinými látkami, jako je drcená pryž, krátké sekané...

Integrální měnič indikátoru magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239314

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tesao Václav, Krmoliš Vladislav, Žilka Miloslav, Hájek Karel

MPK: G11B 27/34

Značky: měnič, indikátoru, magnetofonu, integrální

Text:

...uurerpannuun npeodpa 239314Hpennoneunun.nurerpaunnuü upeo 6 paaonareuL.conepn ompnuamensnyn many I uurannn, nonmnnqeuuyn K anurrepal nepnoro, xwoporo u rpemLero 4 panancmopon 2, 3 u 4. 0 puuamenbnaa muua I nurannn coennnena uepea napsal, nropoñ u rpemnü peancropu 5, 6 H 7 c alurrepalu uełneproro. naroro M mecworo mpanaucmopon 8, 9 n I 0. . .Hpennoxennuü Mnrerpgnmmun npeoüpaaonazens conaplnl BKIS nonoxnrenLnyn.muay II nuranua,...