Ternbach Zdenko

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264642

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ternbach Zdenko, Papež Stanislav

MPK: C25B 15/00, C25B 9/00

Značky: elektrolyzér, výrobu, oxidů, manganičitého

Text:

...deskové elektrody mají výřez pro přímý průchod prosávané plynné směsi vzduchu a vodíku nad hladinou elektrolytu v podélném směru přes elektrolyzér směrem k odsávacímu hrdlu,které je umístěno alespoň v jedné z obou čelních stěn elektrolyzéru.Řešení podle vynálezu zajiščuje prosávání vzduchu všemi prostory, V nichž se hromadí vodík, přičemž tok prosávaného vzduchu je usměrňován kanály, jejichž stěny tvoří jednotlivé závěsná zařízení. Řešení...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ternbach Zdenko, Papež Stanislav

MPK: C25C 7/00, C25C 1/10

Značky: oxidů, manganičitého, elektrolyzér, výrobu

Text:

...burelu,ze kterâhoj sou v cyklech vyjímtny všechny anody ke snímání burelu, by požądavek na utěsnění víka pŕedstavoval velkou konstrukční komplikaci a zvylení nároku na práci obsluhy.Výhodnějším se proto jeví řešení olektrolyzěru na výrobu oxidu manganičitého z roztoku síranu manqanatého sestávající z nádoby, vo která jsou otłídavä za sebou zavšleny anody a katody podle pŕedkládanáho vynalezu, jehož podstata spočívá V tom, že každá iada...

Způsob elektrolytického čištění chloridového roztoku paladia, ruthenia nebo platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232028

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mosný Ivan, Kříž Stanislav, Doležel Pavel, Kubát Cyril, Ternbach Zdenko, Thomas Gustáv

MPK: C25C 1/20, C01G 55/00

Značky: ruthenia, chloridového, roztoku, paládia, platiny, způsob, elektrolytického, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vysoce účinnou technologii čištění znečištěných roztoků Pd, Ru, Pt. Tohoto cíle se dosáhne v elektrolyzéru s katexovou membránou a grafitovými elektrodami cyklickou změnou polarity elektrod. Na elektrodě zapojené jako katode se ze znečištěného roztoku vylučuje Pd, Ru, Pt, na anodicky zapojené elektrodě se provádí rozpouštěni Pd, Ru, Pt do čistého roztoku. Po rozpuštění veškerého Pd, Pt, Ru se funkce elektrod zamění.