Terdy László

Spôsob prípravy substituovaného derivátu alylamínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286804

Dátum: 06.05.2009

Autori: Fekecs Éva, Bod Péter, Demeter Mária, Laukó Anna, Szabóné Komlósi György, Domány György, Varga Katalin, Terdy László, Trischler Ferenc

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00

Značky: alylamínu, substituovaného, přípravy, solí, spôsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (E)-N-metyl-N-(1-naftylmetyl)-6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl-1-amínu všeobecného vzorca (I) a jeho adičných solí s kyselinou, kde chlór-derivát vzorca (IIIb) obsahujúci E a Z izoméry v pomere 3,3 - 3,4 : 1 získaný reakciou sekundárneho alkoholu vzorca (IV) s chlorovodíkovou kyselinou, potom reaguje so sekundárnym amínom vzorca (II) v rozpúšťadle typu alifatického ketónu v prítomnosti bázy a voliteľne tiež jodidu ako...

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Csörgei János, Tuba Zoltán, Balogh Gábor, Bódi József, Aranyi Antal, Sánta Csaba, Terdy László, Széles János, Horváth Zoltán, Visky György, Molnár Csaba, Mahó Sándor

MPK: C07J 21/00, C07J 41/00, C07J 51/00...

Značky: spôsob, kľúčových, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, priemyselný, tohto, syntézy, dién-3,20-diónu, spôsobu, medziproduktov

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Spôsob selektívnej izolácie, čistenia a separácie monohydroxylovaných 3,17-diketo-steroidných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9554

Dátum: 13.09.2007

Autori: Németh Sándor, Barta Ferenc, Jaksa István, Terdy László, Kozma István, Könczöl Kálmán

MPK: C07J 1/00

Značky: spôsob, monohydroxylovaných, čistenia, 3,17-diketo-steroidných, selektívnej, separácie, izolácie, zlúčenín

Text:

...1)ketónu. Nevýhoda tohto procesu spočíva V tom, že saním získajú iba surové kryštály. Opis neposkytuje žiadny návod, ako čistiť produkt a separovatvzniknuté steroidné vedľajšie produkty a zvyšný substrát.0009 Podľa postupu publikovaného V maďarskom patente 217, 624 sú hydroxylované steroidy izolované z ñltrátu fennentačnej pôdy s nízkou koncentráciou (l g/dm 3) s použitím makroretikulámych adsorpčných živíc a gradientovej elúcie. Pomer...

Způsob extrakce nefiltrovaných fermentačních půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 250211

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beszedics Guyla, Limdmayer Emilia, Keleman Ágnes, Terdy László, Zalai Károly, Trompler Árpád

MPK: B01D 11/00

Značky: fermentačních, nefiltrovaných, způsob, extrakce

Text:

...extraktoril.Dodržení hodnot pH v rozmezí od 4,0 do 5.5 je (po pracovní stránce výhodne z toho důvodu, že je oddělení fází podstatne snadnější, neboť se předejde vytvoření -sraženiny.ako výchozí látky se pri provádění postupu. podle uvedeného vynálezu používá nefiltrnovoných fermentačních půd, produkovaných kmeny hub Claviceps purpurea. ako kmenů hub Clavicep-s punpurea se může použít šklmenů produkujících hlavně alkaloidy ergotoxinového...

Způsob čištění ergot-alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223994

Dátum: 15.12.1985

Autori: Földesi Zsuzsana, Zambó István, Dancsi Lajos, Gazdag Mária, Kiss János, Terdy László, Trompler Árpád, Kassai Anna

Značky: čištění, způsob, ergot-alkaloidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ergot-alkaloidů obecného vzorce I ve kterém značí R isopropylovou, sek.butylovou nebo terc.butylovou skupinu, nebo jejich solí, směsí sloučenin obecného vzorce I nebo směsí jejich solí, vyznačující se tím, že se na směs sloučenin obecného vzorce I, kde R má výše vedený význam, a ergotaminových a/nebo ergoxinových alkaloidů, působí za přítomnosti organických rozpouštědel a vody kyselinou fosforečnou nebo kyselinou vinnou, nebo...

Způsob výroby ergot-alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223993

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kassai Anna A Gazdag Mária, Terdy László, Trompler Árpád, Dancsi Lajos, Zambó István, Kiss János, Földesi Zsuzsana

Značky: výroby, způsob, ergot-alkaloidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergot-alkaloidů obecného vzorce I ve kterém R značí isopropylovou, sek.-butylovou nebo isobutylovou skupinu, nebo jejich solí, směsí sloučenin obecného vzorce I nebo směsí jejich solí, oddělením ergot-alkaloidů obecného vzorce I a popřípadě ergot-alkaloidů obecného vzorce II ve kterém má R výše uvedený význam, ze směsí, obsahujících kromě nich ještě ergotaminové a/nebo ergoxinové alkaloidy, a popřípadě epimerizací sloučenin...