Tenora Pavel

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: řetězů, stabilizaci, tkacím, víceprošlupním, stroji, dopravního, zařízení

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikš Zbyněk, Tenora Pavel, Bořil Lubomír

MPK: D03D 47/36, D03D 45/50, D03D 49/70...

Značky: stříhání, zařízení, textilních, příze, strojích

Text:

...ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Večeřa Vladimír, Tenora Pavel, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, pohonné, útkové, víceprošlupního, zanašečů, příze, ústrojí, prošlupu, stroje

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Podšívka pro ochranné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241244

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tenora Pavel, Vala Jaroslav, Pruša Zbynik, Malík Miloš

MPK: A41D 27/02, A41D 19/00

Značky: ochranné, rukavice, podšívka

Text:

...Vlastní výroba podšívek se bude realizovat nejčastěji tím způsobem, že na elektrodě příslušného tvaru se provede svaření dvou propletů, pletenin nebo propletu a pleteniny k sobě. Teprve po tomto svaření se provede vyseknutí vnějšího tvaru podšívky vedle svařené linie, zpravidla s ponecháním malého proužku materiálu vedle svaru tak, aby nemohlo dojít k jeho roztrženi.Na připojených výkresech znázorňujeobr. 1 perspektivní pohled na...

Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250258

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchánek Bořivoj, Slezák Adolf, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, útku, stroje, plnění, zanašečů, tkacího, zařízení

Text:

...element koná plynulý kývavý pohyb.Na priložených výkresech je zobrazeno zařízení podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l zařízení k plnění ütku do zanašečü v půdorysu a obr. 2 zařízení k plnění útku do zanášečü v řezu.Zařízení podle vynálezu je umístěno V obloucích oválného transportu zanášečů 1,nesených řetězem z na neznázorněněm víceprošlupním tkacím stroji. Řetěz 2 je v obloucích nesen na řetězovém kole 3, otočně uloženém na hřídeli 4. Na...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchánek Bořivoj, Tenora Pavel, Lapeš František, Sedlák Zdeněk

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: stroji, nitě, dávkovací, útkové, zařízení, víceprošlupním, zanašečů, tkacím

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Zanašeč útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247742

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plička Ladislav, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: tkací, víceprošlupní, stroj, zanašeč, útku

Text:

...řez zaoašečem V nárysu v provedení s tlačnou pružlnou a o 4brázek 2 svislý osový řez zanašečem v nárysu v provedení s permanentlním magnetem.Zanašeč útku podle obr. 1 je tvořen jedIním plochým taalířąovitým tělesem 1 s osově pevně uspvořádanýim dutým lľlábCljeľll 2. Na dutêm náboji 2 je pevně uložena cívka 3. Dutý náboj 2 je uvnitř na jednom konci opatření nákružkem 4, o nějž se opírá jeden konec tlačné pružiny 5, jejíž opačný konec se opírá...

Nosné ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231915

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bukač Hubert, Nespěšný Zbyněk, Tenora Pavel, Jansa Miloš, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: nosné, víceprošlupního, nitěnek, stroje, ústrojí, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosného ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je, že nosné ústrojí je tvořeno držákem ve tvaru hranatého písmene U z pružinového materiálu opatřeného podélnými, na výšku orientovanými otvory, v nichž je vložen nosič nitěnek, zhotovený rovněž z pružinového materiálu a vytvořený ve tvaru úzkého písmene U, přičemž je rozebíratelně spojen s trubicovitým úchytem, spojeným a pracovní částí vlnového...

Zařízení pro signalizaci nepřeneseného útku na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223633

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jansa Miloš, Tenora Pavel, Jílek Josef, Lapeš František

Značky: stroji, signalizaci, útku, tkacím, zařízení, nepřeneseného, víceprošlupním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění vyšší citlivosti a spolehlivosti zařízení a následného zastavení tkacího stroje při nepřeneseném útku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po délce spodní části opěrné lišty je mezi ní a antifrikční tkaninou elektroizolační podložka, opatřená ve své stykové straně se zanášeči podélnou drážkou s horním kontaktem. Dolní kontakt je upraven v místě podélné drážky na antifrikční tkanině, přičemž nejméně dolní kontakt je...

Zařízení pro vedení zanášečů útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224441

Dátum: 01.12.1985

Autori: Crhonek Oldřich, Slavíček Petr, Tenora Pavel

Značky: vedení, útkové, zanašečů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení zanášečů útkově niti uspořádaně na nosníku, na kterém je prostřednictvím nejméně dvojice ramen uložena alespoň jedna opěrná lišta, přičemž nosníkem prochází ovládací zařízení, vyznačené tím, že dvojice ramen (4, 7) je na obou svých koncích uložena axiálně výkyvně ve směru pohybu zanášečů (11), přičemž vždy nejméně jedno z dvojice ramen (4, 7) je výkyvně spřaženo s ovládacím zařízením.

Transportní zařízení zejména tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222423

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lapeš František, Tenora Pavel

Značky: transportní, tkacího, zařízení, stroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru textilních strojů. Účelem vynálezu je odstranit dynamické rázy v řetězu použitém na oválové dráze. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň část délky mostníku je mimo spojnici os výkyvného uložení svého článku. Vynálezu lze využít v celé šíři strojírenství. Předmět vynálezu je vyobrazen na obr. 2.

Zapojení kapacitního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 241240

Dátum: 14.02.1985

Autori: Augusta František, Tenora Pavel

MPK: H01H 36/00

Značky: kapacitního, zapojení, spínače

Text:

...12 a kladnou svorku 17 je připojen dělič tvořený pátým odporom 13 a šestým odporem 14, z jehož středu je napäjen časovací článek prvního monostabilního klopného obvodu 3.Hodnoty součástek v časovacích článcích musí být volený tak, aby trvaní výstupního impulsu prvního monostabilního klopnêho obvodu 3 odpovídalo periodě kmitü astabilního klopného obvodu 2. Doba výstupního impulsu druhého monostabilního klopného obvodu 4 musí být vždy delší než...

Horní vedení zanašečů útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224763

Dátum: 01.09.1984

Autori: Crhonek Oldřich, Tenora Pavel

Značky: útkové, zanašečů, horní, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Horní vedení zanašečů útkové niti uložené na tkacím stroji, sestávající z výklopných opěrných lišt a výložných ramen, majících buď funkční nebo manipulační polohu vyznačené tím, že výložná ramena (3) opěrné lišty (1) jsou ukončena prvými kruhovými pouzdry (4) pro uložení nosné trubky (5) nesené druhými kruhovými pouzdry (6) držáků (7) pevně uchycených na nosníku (8) zpětného vedení zanašečů (9), přičemž manipulační poloha opěrné lišty (1) se...