Tatsuta Noriaki

Soli bis(tio-hydrazidamidu) na liečbu zhubných nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15161

Dátum: 20.06.2005

Autori: Kostik Elena, Chen Shoujun, Vaghefi Farid, Inoue Takayo, Liang Guiqing, Xia Zhi-qiang, Tatsuta Noriaki, Koya Keizo, Sun Lijun

MPK: A61P 35/00, A61K 31/16, C07C 327/56...

Značky: ochorení, bis(tio-hydrazidamidu, nádorových, liečbu, zhubných

Text:

...na výrobu lieku na účely liečby zhubných nádorových ochorení u jednotlivca.0010 Predložený vynález taktiež opisuje spôsob prípravy dvojsoli bis(tiohydrazidamidu). Tento spôsob zahŕňa kroky zlúčenia neutrálneho bisüio-hydrazidamidu),organického rozpúšťadla a zásady za vytvorenia roztoku bis(tio-hydrazidamidu) a zlúčenie roztoku a organického antirozpúšťadla, čím dôjde k vyzrážaniu dvojsoli bis(tiohydrazidamidu).0011 V rôznych...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Sun Lijun, Zhou Dan, Wu Yaming, Koya Keizo, Liang Guiqing, Chen Shoujun, Ono Mitsunori, Tatsuta Noriaki, Du Zhenjian, Korbut Timoty

MPK: A61K 31/16, A61K 31/275, A61K 31/165...

Značky: liečivám, odolnej, proti, tiohydrazidamidové, zlúčeniny, liečbu, viacerým, rakoviny

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...

Zlúčeniny zvyšujúce aktivitu taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1333

Dátum: 10.07.2002

Autori: Tatsuta Noriaki, Ono Mitsunori, Wu Yaming, Koya Keizo, Chen Shoujun, Sun Lijun

MPK: C07C 327/00, A61P 35/00, A61K 31/337...

Značky: zvyšujúce, zlúčeniny, aktivitu, taxolu

Text:

...po 24 dňoch liečby u myši, ktorej bolo podávaných 5 mg/kg taxolu a 25 mg/kg zlúčeniny (1) než v prípade, ked bolo myši podávaných 5 mg/kg taxolu alebo myši, ktorej bolo podávaných 50 mg zlúčeniny (1) (priklad 13). Tieto výsledky sú grafickyznázornené na obrázku 1. Štruktúra zlúčeniny (1) je uvedenázlúčeniny majú minimálne toxické vedľajšie účinky. Napríklad u myší ošetrovaných taxolom a zlúčeninou (1)dochádzalo počas liečebnej periódy k malej...