Tasi László

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Wohl László, Bohus Péter, Grega Erzsébet, Tóth András, Dombay Zsolt, Magyari István, Bihari Ferenc, Pavliscsák Csaba, Kertész Marianna, Nagy József, Tasi László, Vitányi Judit, Tóth Oszkár, Inczédy Péter, Ferenczi Attila

MPK: A01N 43/52, A01N 47/14

Značky: prostředek, fungicidní, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Magyari István, Tasi László, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet, Inczédy Péter, Bohus Péter, Wohl László, Tóth András, Kertész Marianna, Ferenczi Attila, Bihari Ferenc, Vitányi Judit, Pavliscsák Csaba, Tóth Oszkár, Nagy József

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: onemocnění, několikasložkový, obilí, potírání, prostředek, synergeticky, houbových

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pásztor Károly, Tasi László, Nagy József, Lörik Ernö, Bártfai Zsuzsanna, Béres Ilona, Bajusz Judit, Grega Erzsébet, Balogh Károly, Dombay Zsolt, Tarpai Gyula, Urszin Eszter, Tóth István

MPK: A01N 37/18, A01N 37/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urszin Eszter, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet, Tóth István, Béres Ilona, Lörik Ernö, Bártfai Zsuzsanna, Tarpai Gyula, Tasi László, Bajusz Judit, Pásztor Károly, Balogh Károly, Nagy József

MPK: A01N 47/10, A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Grega Erzsébet, Tarpai Gyula, Tasi László, Lörik Ernö, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna, Balogh Károly, Urzsin Eszter, Béres Ilona, Pásztor Károly, Nagy József, Bombay Zsolt, Tóth István

MPK: A01N 25/32

Značky: protijedově, způsob, účinků, účinné, herbicidy, prostředek, výroby, fytotoxických, kompenzaci, způsobených, látky

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dombay Zsolt, Nagy József, Urszin Eszter, Tar Csaba, Tóth István, Tasi László, Pintér Zoltán, Pásztor Károly, Grega Erzsébet, Balogh Károly

MPK: A01N 47/10, C07C 155/02

Značky: výroby, způsob, prostředek, látky, herbicidní, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 216222

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kalicz Gyula, Bódi Tibor, Koppány Enikó, Oszkó Sándor, Dömötör János, Papp György, Tasi László, Ombódi Márta, Gemés István, Szilágyi István, Szolnoki Tibor, Szabados István, Schmidt Ferenc, Mogyoródi Ferenc, Péter István

Značky: esterů, způsob, isokyanaté, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté obecného vzorce I R-(NCO)n (I), kde n znamená 1 a R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou, cyklohexylovou, fenylovou, halogenfenylovou, methylfenylovou nebo methoxyfenylovou skupinu nebo n znamená 2 a R znamená hexamethylenovou, fenylenovou, methylenbis(fenylenovou), ethylenbis(fenylenovou) nebo methylenbis(halogenfenylenovou) skupinu, z aminů obecného...