Tasi László

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Tóth Oszkár, Ferenczi Attila, Kertész Marianna, Nagy József, Pavliscsák Csaba, Grega Erzsébet, Tóth András, Bohus Péter, Dombay Zsolt, Magyari István, Inczédy Péter, Vitányi Judit, Wohl László, Bihari Ferenc, Tasi László

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: synergický, prostředek, fungicidní

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kertész Marianna, Ferenczi Attila, Nagy József, Pavliscsák Csaba, Grega Erzsébet, Tóth András, Tóth Oszkár, Inczédy Péter, Dombay Zsolt, Vitányi Judit, Bohus Péter, Bihari Ferenc, Tasi László, Magyari István, Wohl László

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: několikasložkový, prostředek, onemocnění, obilí, potírání, houbových, synergeticky

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Grega Erzsébet, Lörik Ernö, Bártfai Zsuzsanna, Balogh Károly, Tasi László, Pásztor Károly, Béres Ilona, Nagy József, Dombay Zsolt, Bajusz Judit, Urszin Eszter, Tóth István, Tarpai Gyula

MPK: A01N 37/22, A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tóth István, Béres Ilona, Pásztor Károly, Lörik Ernö, Grega Erzsébet, Nagy József, Bártfai Zsuzsanna, Urszin Eszter, Bajusz Judit, Dombay Zsolt, Balogh Károly, Tarpai Gyula, Tasi László

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Lörik Ernö, Tasi László, Bártfai Zsuzsanna, Pásztor Károly, Urzsin Eszter, Bajusz Judit, Béres Ilona, Tóth István, Grega Erzsébet, Bombay Zsolt, Balogh Károly, Nagy József, Tarpai Gyula

MPK: A01N 25/32

Značky: účinků, fytotoxických, výroby, způsob, herbicidy, kompenzaci, prostředek, způsobených, protijedově, účinné, látky

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tasi László, Balogh Károly, Pásztor Károly, Tar Csaba, Grega Erzsébet, Pintér Zoltán, Tóth István, Nagy József, Dombay Zsolt, Urszin Eszter

MPK: C07C 155/02, A01N 47/10

Značky: látky, herbicidní, účinné, výroby, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 216222

Dátum: 15.12.1984

Autori: Szabados István, Papp György, Péter István, Schmidt Ferenc, Gemés István, Mogyoródi Ferenc, Oszkó Sándor, Ombódi Márta, Szilágyi István, Kalicz Gyula, Bódi Tibor, Szolnoki Tibor, Koppány Enikó, Tasi László, Dömötör János

Značky: výroby, kyseliny, způsob, isokyanaté, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté obecného vzorce I R-(NCO)n (I), kde n znamená 1 a R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou, cyklohexylovou, fenylovou, halogenfenylovou, methylfenylovou nebo methoxyfenylovou skupinu nebo n znamená 2 a R znamená hexamethylenovou, fenylenovou, methylenbis(fenylenovou), ethylenbis(fenylenovou) nebo methylenbis(halogenfenylenovou) skupinu, z aminů obecného...