Tasi László

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Tóth András, Tóth Oszkár, Pavliscsák Csaba, Magyari István, Bihari Ferenc, Vitányi Judit, Dombay Zsolt, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Ferenczi Attila, Wohl László, Tasi László, Bohus Péter, Nagy József, Grega Erzsébet

MPK: A01N 43/52, A01N 47/14

Značky: synergický, fungicidní, prostředek

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Inczédy Péter, Tóth Oszkár, Wohl László, Nagy József, Tóth András, Vitányi Judit, Bohus Péter, Tasi László, Grega Erzsébet, Magyari István, Dombay Zsolt, Kertész Marianna, Ferenczi Attila, Bihari Ferenc, Pavliscsák Csaba

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: několikasložkový, prostředek, synergeticky, houbových, obilí, onemocnění, potírání

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tarpai Gyula, Urszin Eszter, Nagy József, Béres Ilona, Lörik Ernö, Tóth István, Grega Erzsébet, Balogh Károly, Pásztor Károly, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna, Dombay Zsolt, Tasi László

MPK: A01N 37/22, A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tóth István, Lörik Ernö, Bajusz Judit, Urszin Eszter, Béres Ilona, Bártfai Zsuzsanna, Nagy József, Tasi László, Pásztor Károly, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet, Tarpai Gyula, Balogh Károly

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bombay Zsolt, Lörik Ernö, Pásztor Károly, Urzsin Eszter, Grega Erzsébet, Nagy József, Bajusz Judit, Tarpai Gyula, Bártfai Zsuzsanna, Balogh Károly, Tasi László, Tóth István, Béres Ilona

MPK: A01N 25/32

Značky: způsob, způsobených, herbicidy, látky, účinků, fytotoxických, kompenzaci, protijedově, výroby, prostředek, účinné

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pásztor Károly, Grega Erzsébet, Urszin Eszter, Tasi László, Balogh Károly, Nagy József, Tóth István, Tar Csaba, Dombay Zsolt, Pintér Zoltán

MPK: A01N 47/10, C07C 155/02

Značky: herbicidní, látky, způsob, výroby, účinné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 216222

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bódi Tibor, Papp György, Oszkó Sándor, Mogyoródi Ferenc, Kalicz Gyula, Ombódi Márta, Szilágyi István, Szabados István, Koppány Enikó, Gemés István, Schmidt Ferenc, Péter István, Dömötör János, Szolnoki Tibor, Tasi László

Značky: kyseliny, isokyanaté, způsob, esterů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté obecného vzorce I R-(NCO)n (I), kde n znamená 1 a R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou, cyklohexylovou, fenylovou, halogenfenylovou, methylfenylovou nebo methoxyfenylovou skupinu nebo n znamená 2 a R znamená hexamethylenovou, fenylenovou, methylenbis(fenylenovou), ethylenbis(fenylenovou) nebo methylenbis(halogenfenylenovou) skupinu, z aminů obecného...