Tasi László

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Vitányi Judit, Ferenczi Attila, Inczédy Péter, Tóth András, Magyari István, Tasi László, Nagy József, Wohl László, Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Bohus Péter, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Pavliscsák Csaba, Tóth Oszkár

MPK: A01N 43/52, A01N 47/14

Značky: prostředek, synergický, fungicidní

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bihari Ferenc, Grega Erzsébet, Magyari István, Pavliscsák Csaba, Dombay Zsolt, Inczédy Péter, Wohl László, Kertész Marianna, Nagy József, Vitányi Judit, Ferenczi Attila, Tóth Oszkár, Tasi László, Bohus Péter, Tóth András

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: houbových, potírání, onemocnění, synergeticky, obilí, prostředek, několikasložkový

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lörik Ernö, Tasi László, Dombay Zsolt, Urszin Eszter, Tóth István, Grega Erzsébet, Bajusz Judit, Béres Ilona, Bártfai Zsuzsanna, Balogh Károly, Pásztor Károly, Nagy József, Tarpai Gyula

MPK: A01N 37/22, A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bártfai Zsuzsanna, Lörik Ernö, Tasi László, Nagy József, Urszin Eszter, Balogh Károly, Béres Ilona, Tóth István, Tarpai Gyula, Pásztor Károly, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Bajusz Judit

MPK: A01N 37/18, A01N 47/10

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Balogh Károly, Tarpai Gyula, Pásztor Károly, Lörik Ernö, Béres Ilona, Nagy József, Bombay Zsolt, Bártfai Zsuzsanna, Bajusz Judit, Urzsin Eszter, Tóth István, Grega Erzsébet, Tasi László

MPK: A01N 25/32

Značky: protijedově, herbicidy, kompenzaci, účinků, účinné, způsob, způsobených, prostředek, fytotoxických, výroby, látky

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tar Csaba, Tóth István, Dombay Zsolt, Tasi László, Pintér Zoltán, Grega Erzsébet, Urszin Eszter, Balogh Károly, Nagy József, Pásztor Károly

MPK: A01N 47/10, C07C 155/02

Značky: účinné, prostředek, herbicidní, látky, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 216222

Dátum: 15.12.1984

Autori: Tasi László, Gemés István, Kalicz Gyula, Ombódi Márta, Szolnoki Tibor, Szilágyi István, Papp György, Koppány Enikó, Péter István, Dömötör János, Oszkó Sándor, Schmidt Ferenc, Szabados István, Mogyoródi Ferenc, Bódi Tibor

Značky: způsob, kyseliny, výroby, isokyanaté, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté obecného vzorce I R-(NCO)n (I), kde n znamená 1 a R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou, cyklohexylovou, fenylovou, halogenfenylovou, methylfenylovou nebo methoxyfenylovou skupinu nebo n znamená 2 a R znamená hexamethylenovou, fenylenovou, methylenbis(fenylenovou), ethylenbis(fenylenovou) nebo methylenbis(halogenfenylenovou) skupinu, z aminů obecného...