Tarcsay Lajos

Jádrový antikorozní pigment na bázi suříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246318

Dátum: 15.12.1987

Autori: Demeter Vince, Baschang Gerhard, Wacker Oskar, Böhner Beat, Ozsvári Ferenc, Szikszai Imre, Chambon Jean-pierre, Hougen Everett Douglas, Meyer Willy, Föry Werner, Tarcsay Lajos, Hartmann Albert, Gass Karl, Huemer Franz Xaver

MPK: C01G 21/10

Značky: bázi, suříku, jadrový, antikorozní, pigment

Text:

...rozpustnou olovjnatou solí je octan olovnatý a dusičnan olovnatý. Ze zkoušenýich nosných látek se nejlépe Osvědčily mikronizovaný väpenec, magneziit, dolomiit, oxid křemičitý, křemičitamy hlinité,ialkalických zemin a hořčíku, oxid železitý a tituaničitý.Pokrok dosažený vvynállezeni spočíva v tom, že byl vyvinut nový typ jadrového antikorozního pigmentu na bázi suříku s dobrými inhibičn-imi vlastnostmi za současnélio snížení...

Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246328

Dátum: 13.03.1986

Autori: Tarcsay Lajos, Schumacher Hans, Heinrich Rudolf, Baschang Gerhard

MPK: C07C 17/26, C07C 25/18

Značky: způsob, dichlor-(2,2)paracyklofanu, přípravy

Text:

...se postupuje tak, že se klvartěrní amoniová báze obecného vzorce IR je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 uhlíky, nozkládá při teplotě 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 C v reakčním systému tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouš~ tědlem .a dimetylsulľoxidem. lnertním uh 1 o~ vodíkovým rozpouštědlem mohou být podle vynálezu nepř. aroimatické uhlovodíky ben« zen, toluen a xylen. Alkylový r-adllçál R je podle vynálezu výhodne metyl nebo...