Tamaru

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-D]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3271

Dátum: 10.06.2005

Autori: Abe, Yamaguchi, Hori, Kawasaki, Kikuchi, Iida, Nanayama, Kurachi, Yoshida, Sakai Toshiyuki, Tamaru, Takahashi, Hayakawa

MPK: C07D 487/00, C07D 471/00

Značky: zlúčeniny, príbuzné, deriváty, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, liečbu, karcinómu

Text:

...známe, že indukcia blokácie G 1 fázy bunkového cyklu pri HaCaT pomocou TGF-B vedie k supresii bunkovej proliferácie (Letters to Nature, 15. september 1994, zv. 371, str. 257-261).0009 Hoci je známe, že inhibítor históndeacetylázy (HDAC) blokuje bunkový cyklus u ľudskej rakovinovej bunky v G 1 fáze alebo v G 2 fáze, bolo v nedávnej dobe zistené, že trichostatín A, čo je inhibítor HDAC, indukuje gén p 15 v bunke ľudského karcinómu čreva (HCT...