Talich Stanislav

Zařízení pro ovládání pulzace a přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260409

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žižka Jan, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/16

Značky: pulzace, ovládání, vzduchu, dojení, zařízení, přisávání

Text:

...proměnným prostorem 13 a tedy i se spojovací dutinou 15, spojovacím kanálem 14 a přes spojova EENÍVFZařízení podle vynálezu funguje takto Podtlak z podtlakového dopravního mléčyíého potrubí 31 se na začátku dojení rozšíří přes podtlakový ovládací prostor 29 sběrače 26 a spojovací potrubí 28 do podstrukových komor 37 strukových násadců 34, kde nastava takt sání. Prostřednictvím spojovací trysky 33 se za určitou dobu odsaje atmosférický tlak...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Žižka Jan, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: měření, vzorků, odber, zařízení, mléka, nadojeného

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení pro odběr vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260108

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žižka Jan, Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: mléka, vzorků, odber, zařízení

Text:

...potrubí g, uspořádanénad mlóčným měŕičem po a dojící aoupravou 1. Hladinový índíkůtorgą mléčného měñíče g je prvním elektrickým spojeni gg napojen nnřídící blok gg celého zařízení, k němuž je druhým elektrickým spo-jem g napojen eloktromagnetíoký ventil Lg a případným třetím elektrickým spojem g pak i puleâtor g, ktorý však nemusí být elektromagnetíoký, takže nemusí být s řídíoím blokom g propojen. Zpětný ventil g je opatřen zpětným...

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 277894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Talich Stanislav, Mihina Štefan

MPK: A01K 5/02

Značky: zariadenie, krmiva, najmä, uloženie, odoberanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva, obsahujúce vertikálny zdvihák (3) mobilného materiálového zásobníka (6), nad ktorým je uložený odoberací materiálový transportér (11). Mobilný materiálový zásobník (6) je vybavený aspoň jednou vertikálne posuvnou stenou (7) vybavenou uvoľňovacím istením (9) polohy a uchytenou k úchytke (5) pevného úložného rámu (1). Vertikálny zdvihák (3) je vybavený aspoň jednou úložnou podperou (2)...

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278008

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: výdaj, krmiv, zariadenie, registrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív zvieratám, vybavené prívodom (8) krmiva, pri ktorom je uložená kŕmna stanica (16) s aspoň dvoma kŕmnymi plochami (10), z nich jedna sa nachádza v plniacom mieste (9) a druhá v kŕmnom mieste (19) uloženom pri kŕmnom priestore (27) zvieraťa, a táto kŕmna plocha (10) je umiestnená na pohyblivom telese (32) uchytenom k pohyblivému nosiču (12) a vybavená ovládacím dorazom (21) na snímač hmotnosti (23) uložený v...

Mléčný sběrač pro dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269627

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: dojící, sběrač, zařízení, mléčný

Text:

...vzduchu účinné urychlení toku mléka do tečného výstupu tak, že nedochází k rázovým změnám podtlaku, je zabezpečen plynulý odtok mléka ze sběrače a vyloučeno omývání struků zpětným tokem mléka.Příklad provedení mléčného sběrače podle vynálezu je v částečném půdorysném řezu znázorněn na přípojeném výkrese.Mléčný shěračłkruhového průřezu je opatřen jednak vstupními hrdlyg, zaústěnými do mléčného sběračeł tečně k vnitřnímu kruhovému...

Dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267437

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlica Ivo, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, dojící

Text:

...přívodní mléčný výstup 19 z dojicí soupravy L 1. jejíž podtlakový vzduchový přívod lg je přes pulsátorový kom CS 267437 B 1 2binovaný řídící ventil gg napojen podtlakovým spojem łg na vzduchové podtlakové potrubí L 5. Na podtlakový spoj 14 vedoucí ke vzduchovému podtlakovemu potrubí ii je napojen i podtlakový vývod Lg z kombinovaného řídicího ventilu 12 pro měření mléka. Kombinovaný řídící ventil iz i pulsátorový kombinovaný řídící ventil Lg...

Zařízení pro odebírání vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263145

Dátum: 11.04.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: vzorků, odebírání, zařízení, mléka

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je v colkovém schâmatu uspořádání znázorněn na připojených výkrosech, kde obr.1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení a obr.2 je detailem kulového ventilu z obr.l.Nad neznázorněným dojícím stáním je vedeno jednak rozvodné podtlakové potrubí L, jednak dopravní potrubí Q. Na rozvodné podtlakové potrubí L je prvním spojovaoím vedením 3 řipojen pulsátor 4, opat~řený přívodom gg atmosľérického tlaku. Pulsátor...

Zařízení pro odběr vzorků mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263144

Dátum: 11.04.1989

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: vzorků, mléka, zařízení, odber

Text:

...odběrné potrubí g je připojeno na odběrný otvor g provedený vo stěně Lg tvarové průtočné trubice § v místě jejího vstupního světlého průřezu łł. Za tímto místem je tvarová průtočná trubice Q zúžena na minimální svčtlý průřez Lg, přecházející hranou ł 1 do rozšiřujícího se výstupního světlého průřezu łg. V tomto místě je proveden v tvarové průtočné trubici Q vzduchový odsávací otvor łg, napojený vzduchovým odsávacím potrubím łâ na odběrnou...

Sběrač mléka s uzavíracím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262704

Dátum: 14.03.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Žižka Jan, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: uzavíracím, sběrač, ventilem, mléka

Text:

...ven je uspořádáno výstupní hrdlo 1, při čemž s Výr hodou je klapkový ventil Q opatřen dorazem gí své ot vřené polohy. Otočný ovládač Q je jednak opatřen manuelním ú tem 2,např. ve tvaru žebra, vhodného pro eignalizaci polohy klapkového262 704 ventilu Q, není to však podmínkou, může být např. na svém obvodu vroubkován, čímž je též vytvořen manuelní úchyt 2, a místo žebra opatřen napřĺ ryskou (neznázorněno). Dále je ovládač § opatřen...

Zařízení pro řízené jednosměrné přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259655

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talich Stanislav, Žižka Jan, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: zařízení, přisávání, vzduchu, řízené, jednosměrně, dojení

Text:

...32 a-sedlom gg, kterým je jednosměrnýpřisávaoíventil Ag opatřen rovněž na straně podstrukové komory 3, a to kolem vyústění propojovaoiho kanálu gł Mezi závěrným prostorem lgapodstrukovou komorou 2 ~je v jednosměrném přisávaçím ventir. lo gg vytvořena hlavní vzduchové tryska 15, vyúsľujíoí do pod etrukové komory 1 na zadní zkoeené-ploše gg, kterou je opàtřgn jednosměrný přieávací ventil 39 na straně přivrácené ke strm kové gumě g Mezizávěrným...

Zařízení pro vytváření etalonu průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259058

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 7/00

Značky: vytváření, etalonu, průtoku, zařízení

Text:

...několi ka laminárnimi štěrbinami łl. Laminární výtok Lg jetěsně na sebe přiléhajícíoh, v nichž jsou lamínárníje štěrbiny łl provedeny. Spodní plechy Lg jsou překâryty horním plechem łg. Laminární výtok łg je zaveden do spojovacího výtokového tělesa gg. To je např.opatřeno vtokovým trychtýřem gł, navazujícím na vý tokovou dutinu gg. V ní je zasązen uklidňovací kúžel gg. Na výtokovou dutinu gg, s výhodou alespoň. z části průhlednou, navazuje...

Zařízení k dopravě měřeného množství mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258915

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žižka Jan, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: množství, dopravě, měřeného, mléka, zařízení

Text:

...gg atmosférického tlaku. Elektromagnetický ventil lg je šestým spojovacím vedením ll připojen na ovládací ventil lg mléčného měřiče lg. odměrná nádobalg mléčného měřiče lg, uspořádaná pod jeho příjmovou nádobou 33, je sedmým spcjovacím vedením gg napojena na zpětný ventil gł, který je osmým spojovacím vedením gg napojen směrem vzhůru na dopravní potrubí g, uspořádané nad mléčným měřičem lg a dojicí soupravou 1.Hladinový indikátor 3 mléčného...

Zařízení pro řízené přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238474

Dátum: 01.10.1987

Autori: Žižka Jan, Pavlica Ivo, Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: dojení, zařízení, řízené, vzduchu, přisávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro omezení přisávání vzduchu do dojicího systému při dojení. Ve strukové gumě je uspořádán přisávací ventil, který je opatřen hlavní tryskou. Ta ústí na jedné straně do mezistěnné komory a na druhé straně do pomocné dutiny přisávacího ventilu. Okraj pomocné dutiny je radiálně vyústěn do podstrukové komory. Ve vzdálenosti od něho je pomocná dutina propojena s podstrukovou komorou pomocnou tryskou. Průřez pomocné trysky je...

Zařízení pro měření průtoku a přiváděného množství mléka nebo jiných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231446

Dátum: 15.06.1986

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: G01F 3/06, A01J 7/00

Značky: měření, zařízení, přiváděného, jiných, množství, průtoku, kapalin, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu má měrný rotační buben, opatřený přívodem kapaliny, v němž je vytvořen střední měřicí prostor, radiálně ohraničený střední kruhovou stěnou s alespoň třemi přepouštěcími otvory, přičemž každý přepouštěcí otvor je vyústěn do svého obvodového měřicího prostoru, ohraničeného jednak radiálně střední kruhovou stěnou a s ní souosou obvodovou kruhovou stěnou, jednak stranově jednou radiální stěnou a jednou svodnou stěnou,...

Zařízení pro řízení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231445

Dátum: 15.06.1986

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/10, A01J 7/00, A01J 5/16...

Značky: pulsu, řízení, frekvence, pneumatických, zařízení, oscilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že řídící tlakový vývod řídícího uzávěru, opatřeného dvěma tlakovými přívody rozdílných tlaků, je zpětnovazebním propojením spojen s ovládacím prostorem měnitelného objemu, opatřeným ovládací plochou řídícího uzávěru s pružinou. Zařízení je určeno pro přesné a dlouhodobé nastavení frekvence pulsů pneumatických oscilátorů, zejména pro pulsátory v dojicí technice.

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247185

Dátum: 17.04.1986

Autori: Bareš Karel, Valeeko Zdenik, Jegorov Alexadd, Král Josef, Žižka Jan, Polievka Milan, Talich Stanislav, Podlaha Jaroslav, Kaska Miroslav, Preisler Vlastimil

MPK: C07D 501/46

Značky: způsob, výroby, cefalosporinu

Text:

...mravenčí kyselinou, trichloroctovou kyselinou, trifluoroctovou kyselinou a podobné, soli se sulfonovými kyselinami, jako s metansulfonovou kyselinou, etansulfonovou kyselinou, benzensulfonovou kyselinou, tolueneSoli na kyselých skupinách zahrnují například soli s alkalickými kovy, jako se sodíkem,draslíkem a podobně, soli s kovy alkalických zemin, jako s vápníkem, hořčíkem a podobně,amoniové soli a soli s organlckými bázemi obsahujícími...

Pneumatický pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230788

Dátum: 01.04.1986

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/10, A01J 5/16

Značky: pneumatický, pulsátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický pulsátor je vybaven ventilem, jenž je opatřen jednak propojovacím otvorem s prostorem pulsujícího tlaku, jednak řídící tryskou vyústěnou do vzduchové komory pulsátoru. Pneumatický pulsátor podle vynálezu je určen pro provozně stabilní jednoduché nastavení frekvence pulsů, zejména strukových gum dojících strojů.

Způsob strojního dojení s přisáváním vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227400

Dátum: 01.02.1986

Autor: Talich Stanislav

Značky: vzduchu, přisáváním, provádění, strojního, dojení, způsobu, způsob, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojního dojení s přisáváním vzduchu do podstrukové komory strukového násadce, vyznačený tím, že do mezistrukové komory strukového násadce se vpustí atmosférický tlakový vzduch, který je odtud přisáván do podstrukové komory, přívod atmosférického vzduchu do mezistrukové komory se potom uzavře a tlaky v mezistrukové komoře i podstrukové komoře se odsátím vyrovnají, načež se přívod atmosférického tlaku do mezistrukové komory opět otevře a...

Zařízení pro měření průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219053

Dátum: 15.07.1985

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Mukařovský Ladislav, Kretschmer Felix, Novák Arthur, Žižka Miloslav

Značky: průtoku, zařízení, kapalin, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření průtoku kapaliny je určeno zejména k měření nerovnoměrného průtoku kapalin s kolísavou elektrickou vodivostí a teplotou, např. mléka při dojení. Přívod kapaliny ústí do nakloněné trubice, která je zavedena do konduktometrické sondy průtoku a do měřicí sondy specifické vodivosti kapaliny. Konduktometrická sonda i měřicí sonda jsou elektricky napojeny na své měřicí obvody, které jsou připojeny na kompenzační obvod vodivosti a...

Zařízení pro měření kapalin dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223786

Dátum: 01.07.1984

Autori: Talich Stanislav, Šťastný Karel, Preisler Vlastimil

Značky: odsávaného, kapalin, vzduchu, tlakovým, zařízení, měření, spádem, dopravovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu, vyznačené tím, že pod příjmovou nádobou (2) kapaliny, do níž je zaústěno podtlakové potrubí (1, 26) přívodu kapaliny, je uspořádána odměrná nádoba (6) s hladinovým měřičem (7), propojená s ní přes průtočný otvor (5), uzavíratelný ventilovým uzávěrem (4), který je spojen s pracovní membránou (20), uspořádanou v membránové komoře (15), jejíž nadmembránový prostor (16)...

Pneumatický pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223132

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: pulsátor, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický pulsátor je určen pro řízení pulsačního pohybu struskových gum dojících strojů se stavitelnou změnou doby sání a stisku, jakož i frekvence pulsů. Ventil v tělese pulsátoru je opatřen řídícím šoupátkem, po jehož obou stranách jsou dvě seřiditelné propusti. Ty jsou vzájemně spojeny přepouštěcím vzduchovým kanálkem v řídícím šoupátku a propojeny jednak se vzduchovou komorou po jedné straně membrány, jednak s prostorem pulsujícího...

Strukový dojící násadec pro strojní dojení s přisáváním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223131

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: vzduchu, dojící, násadec, dojení, přisáváním, strukový, strojní

Zhrnutie / Anotácia:

Strukový dojící násadec je určen pro dojení s přisáváním vzduchu do podstrukových komor dojících násadců. Mezistruková komora strukového dojícího násadce je propojena s tlakovým přívodem atmosféry přes ventil a přes přisávací kanál se škrtícím odporem je propojena s pneumatickou komorou ventilového pneumatického ovladače. Dále je spojovací vzduchovou tryskou, uspořádanou ve strukové gumě, propojena s podstrukovou komorou strukového dojícího...

Strukový násadec pro strojní dojení s přisáváním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223130

Dátum: 01.04.1984

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

Značky: dojení, strojní, násadec, strukový, přisáváním, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Strukový násadec je určen pro dojení s přisáváním vzduchu do podstrukových komor strukových násadců. Mezistruková komora strukového násadce je připojena na ventil elektromagnetu, který je opatřen tlakovým vstupem atmosférického vzduchu. Mezistruková komora je spojovací vzduchovou tryskou propojena s podstrukovou komorou.