Takahi Yukiyoshi

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, spôsob jeho prípravy, agrochemické prípravky a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280972

Dátum: 08.12.1993

Autori: Fujimoto Masahiko, Kobayashi Kozo, Hosoda Hitoshi, Sabi Hiroshi, Tanizava Kinji, Ohkouchi Takeo, Takahi Yukiyoshi, Kondo Yasuhiko, Kato Shigehiro, Yasui Kenji

MPK: A01N 43/80, C07D 261/12

Značky: agrochemické, vápenatej, dihydrát, přípravy, spôsob, přípravky, použitie, 3-hydroxy-5-metylizotiazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizoxazolu sa vyznačuje dobrým fungicídnym účinkom. Jeho príprava spočíva v reakcii vápenatej zlúčeniny, napr. hydroxidu vápenatého s 3-hydroxy-5-metylizoxazolom. Uvedený dihydrát v kombinácii s antimikrobiálnym činidlom, vybraným zo skupiny obsahujúcej 1,5-pentándial, 1,2-benzizotiazolín-3-ón, 2,5-dimetoxytetrahydrofurán, benzalkóniumchlorid, 1,2-benzizoltiazolín-3-ón, hydroxid meďnatý,...