Takahashi Hidenori

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Nagy Gábor, Takahashi Hidenori, Matsura Ikutoshi, Hosokawa Tomoyoshi, Ando Kunio, Székely Tamás, Gött Hans, Tamura Gakuzo

MPK: D01F 1/04, C09C 3/10, C08J 3/20...

Značky: spôsob, přípravy, pigmentové, polymérov, syntetických, hmotě, farbenie, aglomerované, disperzie

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Takahashi Hidenori, Matsuura Ikutoshi, Salvati Patricia, Hosokawa Tomoyoshi

MPK: B01D 19/00

Značky: mazacích, plynů, zařízení, složek, těkavých, odstraňování

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...