Takáč Peter

Separačné zariadenie na oddelenie lariev od substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7362

Dátum: 02.02.2016

Autori: Čičková Helena, Morávek Ivan, Kozánek Milan, Takáč Peter

MPK: C05F 3/06, C05F 17/02, A01K 67/033...

Značky: lariev, substrátů, separačné, oddelenie, zariadenie

Text:

...valcom je zberná nádoba. Aj keď je zariadenie mobilné, je konštrukčne komplikované, čo nevylučuje bežné poruchy a vyššiu mortalitu pri triedení.Zariadenie bolo vyvinuté s ohľadom na čo najnižšie energetické nároky separačného procesu pri zachovaní vysokej čistoty odseparovaných lariev a vysokého percenta oddelenia lariev od substrátu. Odstraňuje nedostatky prítomné pri separácií fyzikálnymi metódami a znižuje energetické náklady V...

Multimediálna konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6126

Dátum: 03.05.2012

Autori: Vojtko Imrich, Takáč Peter, Mudrák Vladimír, Zavacky Peter

MPK: E04H 3/14, G09F 13/00, E04H 3/10...

Značky: konštrukcia, multimediálna

Text:

...matica i. Nosný stlpik g spája pomocou spájacích elementov ďalšie základné konštrukčné rámy l s otvormi z a zároveň pomocou pomocného nosného zvislého stípika j a spájacím nastavovacim elementom Q vytvárajú rovinný nosný element 1, ktorý vytvára spolu so spájacím elementom g, dolným štvorcovým nosným rámom 2 a hlavným zvislým spájacím nosným rámom m steny multimediálnej konštrukcie. Konštrukcia spodného valcového zobrazovacieho...

Nosič bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

MPK: B66F 19/00

Značky: nosič, bremien

Text:

...pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata...

Záves na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260300

Dátum: 15.12.1998

Autor: Takáč Peter

MPK: B65D 19/44

Značky: palety, závěs

Text:

...prepojené vzperou. Nevýhodou itejto konštrukcie je nutnost ručnej manipulácie s .paletami pri ich vkladaní a vykladaní z dopravnika.Uvedený nedostatok odstraňuje záves na palety podľa vynálezu. jeho podstatou je to,že teleso zavesu otočne uložené na čape,ktorý je súčasťou retaze dopravnika, je pomocou konzoly opatrené dvoma kužeľov.ými kolik-mi. Funkciu vzpery nahradzuje samotná .paleta, ktorá otvormi v spodnej časti je nasunuta v...

Zariadenie na nanášanie riededla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248122

Dátum: 15.01.1987

Autor: Takáč Peter

MPK: B65D 47/42, B65D 47/44

Značky: zariadenie, riededla, nanášanie

Text:

...umelých hmôt naleptateľrných tým~ to ríedidiomj, rôznych druhov pier .a štetu cov, ktoré sa máčali v otvorených fľaštíčkách s ríedidlom. Voľné odparovanie riedidla z otvorených fľaštíčiek veľmi zhoršovalo pracovné prostredie.Uvedený nedostatok odstraňuje zariadenie podľa výnálezu, ktorého podstatou je použitie stliačiteľnej nádobky 1 opatrenej snímateľnou násacľkou 2 s kužeľ-ovým otvorom, v ktorom je vsuinutá tesniace vložka 3 z...