Tafesse Laykea

Analógy buprenorfínu ako agonisti a/lebo antagonisti opioidového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20717

Dátum: 20.09.2011

Autori: Tafesse Laykea, Kyle Donald

MPK: A61P 25/04, A61K 31/485, C07D 489/12...

Značky: antagonisti, receptora, buprenorfinu, opioidového, agonisti, analogy

Text:

...2000, 35275 J.S. Mogil a kol., Orphanin FQ is afunctional anti-opioid peptide. Neurosci., 1996, 752333 K. Lutfy a kol., Tolerance develops to the inhibitory effect of orphanin FQ on morphine-induced antinociception in the rat. NeuroReport, 1999, 102103 M.M. Morgan a kol., Antinociception mediated by the periaqueductal gray is attenuated by orphanin FQ. NeuroReport, 1997, 823431 and J. Tian a kol., Involvement of endogenous Orphanin FQ in...

Antagonisty TRPV1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16139

Dátum: 25.04.2008

Autori: Tafesse Laykea, Kurose Noriyuki

MPK: C07D 401/04, A61K 31/4545, A61P 23/00...

Značky: antagonisty, trpv1, použitie

Text:

...HŽ K - ATPasy, ako omeprazolu alanzoprazolu. Inhibítory Hi, K - ATPasy inhibujúce tvorbu enzýmov, ktoré v žalúdkuvyvolávajú sekréciu kyseliny. Ako vedľajšie účinky inhibítorov H, K - ATPasy je možné uviesť nauzeu, hnačku, brušnú koliku, bolesť hlavy, závraty, somnolenciu, vyrážky aprechodné zvýšenie aktivity arninotransferas V plazme.Zápalové ochorenie čriev (IBD) je chronickou poruchou, pri ktorej sa vyvíja zápal čreva, ktorý často...

4-Oxadiazolylpiperidínové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11777

Dátum: 21.11.2006

Autor: Tafesse Laykea

MPK: A61P 25/00, A61K 31/454, C07D 413/04...

Značky: použitie, 4-oxadiazolylpiperidínové, zlúčeniny

Text:

...anotácii medzinárodnej patcntovej prihlášky W 0 01/70689 Al sú opísané piperidinové deriváty nesúce substituenty v polohách 1 a 4, ktoré sú údajne užitočné akoagonisti opioídného receptora ô.Tradičné opioídnć analgetiká svoju farmakologickú účinnosť uplatňujú potom, čo prejdú hematoencefalickú bariérou. Priechod hematoencefalickou bariérou však môže viesť k nežiadúcirn vedľajším účinkom sprostredkovaným centrálnym nervovým systémom, ako...

Piperazíny užitočné na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5608

Dátum: 17.12.2004

Autori: Tafesse Laykea, Sun Qun

MPK: A61K 31/495, A61P 1/00, A61K 31/435...

Značky: piperazíny, užitočné, liečenie, bolesti

Text:

...aktivitou tradičných liečiv na inkontinenciu sú spojené časté vedľajšie účinky, ako ospalosť, sucho V ústach, Zápcha, zastrené videnie,bolesti hlavy, tachykardie a srdcové arytmie, čo znižuje komplianciu pacientov. Aj cezprevalenciu nežiadúcich anticholinergných účinkov u radu pacientov, sú v súčasnostianticholinergiká pacientom trpiacim UI predpisované (The Merck Manual of Medical Information 631-634 (R. Berkow ed., 1997.0007 Vredy sa...

Terapeutické činidlá užitočné pri liečení bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4921

Dátum: 14.06.2004

Autori: Tafesse Laykea, Kyle Donald, Sun Qun

MPK: A61K 31/44, A61K 31/495, A61P 25/00...

Značky: činidla, terapeutické, užitočné, liečení, bolesti

Text:

...ako ospalosť, sucho v ústach, Zápcha, zastrene videnie, bolesti hlavy, tachykardie a srdcové arytmie, čo znižuje komplianciu pacientov. Aj cez prevalenciu nežiadúcich anticholinergných účinkov u radu pacientov, sú v súčasnosti anticholinergiká pacientom trpiacim UI predepísované (The Merck Manual of Medical Information 631-634Vredy sú lezie, ktoré vznikajú vo výstelke tráviaceho traktu eróziou vyvolanou pôsobením žalúdočných kyselín alebo...

Benzoazolylpiperazínové deriváty s aktivitou antagonistu VR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3819

Dátum: 22.12.2003

Autori: Tafesse Laykea, Victory Sam, Sun Qun

MPK: A61P 29/00, A61K 31/495, A61P 13/00...

Značky: benzoazolylpiperazínové, deriváty, antagonistu, aktivitou

Text:

...účinkov pri rade pacientov, sú v súčasnosti anticholinergiká pacientom trpiacim UI predpisované. The Merck Manual of Medical Information 631-634Vredy sú lézie, ktoré vznikajú vo výstelke tráviaceho traktu eróziou pôsobením žalúdočných kyselín alebo tráviacich šťav. Sú to zvyčajne dobre ohraničené guľate alebo oválne lézie, ktoré sa primárne vyskytujú v žalúdku a dvanástniku. Vredy sa vyvinú približne pri jednom človeku z desiatich. K vzniku...

Terapeutické piperazínové deriváty užitočné na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3388

Dátum: 27.06.2003

Autori: Sun Qun, Kyle Donald, Tafesse Laykea, Zhou Xiaoming, Zhang Chongwu

MPK: A61K 31/501, A61K 31/4965, A61K 31/496...

Značky: terapeutické, piperazinové, bolesti, deriváty, liečenie, užitočné

Text:

...miery dochádza na základe acetylcholinom navodenej stimulácie postgangliových muskarínových receptorových miest na hladkom svale močového mechúra. Pri liečení U 1 sa podávajú liečivá, ktoré sú schopnérelaxovat močový mechúr, čo napomáha znížiť nadmernú aktivitu det 1 uzora močovéhomechúra. Napriklad sa používajú anticholínergiká, ako propántelín bromidu a glykopyrolát a kombinácie relaxansov hladkého svalstva, ako kombinácia racemického...