Szegó András

Suspenzia bordeauxskej zmesi a proces príprav z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8844

Dátum: 13.03.2007

Autori: Mármarosi Tamásné, Szegó András, Rácz István, Szabó Zoltán, Detre Tamás, Kollárik Lászlóné

MPK: A01N 59/20, A01N 25/04, A01P 3/00...

Značky: suspenzia, bordeauxskej, proces, zmesí, príprav

Text:

...častíc iba vzriedenom roztoku, pretože vzťah rastu kryštálov a rýchlosť tvorby jadra kryštálu musí byť posunutá na neskoršie. Možnosť je reprezentovaná skúsenosťami, že existujú činidlá, ktoré absorbujú na povrchu formujúcich sa kryštálov takzvanú dvojitú vrstvu, aokrem toho, vďaka svojej molekulámej štruktúre, vytvárajú aj koloidný film. Rozpustené zložky potrebné pre rast kryštálu musia túto bariéru prekonať difúziou. Toto spomaľuje...

Synergický insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279882

Dátum: 07.05.1999

Autori: Hidasi György, Szegó András, Gajáry Antal, Pap László, Botár Sándor, Zoltán Sándor, Bertók Béla, Deák Anikó, Nagy Lajos, Hegedüs Ágnes, Sárkőzi Péter, Székely István, Somfai Éva

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticídny, prostriedok, synergický

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický artropodicídny prostriedok obsahuje niekoľko pyretroidných účinných látok netoxických pre teplokrvné živočíchy, a to 1S-R-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylát všeobecného vzorca (I), tetrametrín alebo trans-tetrametrín vzorca (II) a prípadne ďalšiu pyretroidnú látku, ako i piperonylbutoxid vzorca (III), kde substituenty majú významy uvedené v opise. V prostriedkoch podľa vynálezu je...

Naočkovaný lyotropný systém s obsahom kryštálov v kvapaline

Načítavanie...

Číslo patentu: 279222

Dátum: 05.08.1998

Autori: Mármarosi Née Kellner Katalin, Pintér János, Pap László, Szegó András, Pál Anna

MPK: C09K 19/38, C09K 19/00

Značky: lyotropný, kvapaline, obsahom, systém, naočkovaný, kryštálov

Zhrnutie / Anotácia:

Naočkovaný lyotropný systém s obsahom kryštálov s viskozitou nižšou ako 10 Pa.s. obsahuje 0,5 až 50 % hmotn. pevnej látky alebo zmesi pevných látok s voľnou povrchovou energiou 18 až 240 mN/m pri veľkosti častíc pod 100 mikrometrov, 5 až 50 % hmotn. zmáčadla, obsahujúceho aspoň 8 uhlíkových atómov alebo zmesi zmáčadiel, prípadne 0,01 až 40 % hmotn. polyméru, ktorého hodnota a, charakterizujúca priestupnosť prostredia a ďalšie vlastnosti, má...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hidasi György, Deák Anikó, Nagy Lajos, Gajáry Antal, Somfai Éva, Szegó András, Botár Sándor, Pap László, Hegedüs Ágnes, Tóth Andrea, Zoltán Sándor, Bertók Béla, Székely István

MPK: A01N 57/16, A01N 57/12, A01N 53/00...

Značky: viaczložkový, prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Farmaceutický prostriedok na transdermálne uvoľňovanie inhibítora monoaminooxidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 278666

Dátum: 18.11.1992

Autori: Szegó András, Tóth Antal, Szábo Gabriella, Szabó Anna, Magyar Kálmán, Pintér János, Szüts Tamás, Székely Anna, Lengyel József, Mármarosi Née Kellner Katalin

MPK: A61K 31/135, A61K 31/75

Značky: prostriedok, farmaceutický, inhibítora, transdermálne, uvoľňovanie, monoaminooxidázy

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na transdermálne uvoľňovanie inhibítora monoaminooxidázy B obsahuje hmotnostne v 20 až 100 % lyotropickom kryštalickom systéme 5 až 15 % opticky aktívneho alebo racemického N-metyl-N-(fenyl-2-propyl)-2-propynylamínu (=deprenyl) alebo N-metyl-N-[1-(4-fluórfenyl)-2-propyl]-2-propynylamínu, alebo ich farmaceuticky vhodných solí, 40 až 70 % kvapalného polyoxyetylénu, 10 až 20 % pevného polyoxyetylénu, 2 až 30 %...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szegó András, Visnyovszky Mária, Somfai Éva, Detre Tamás, Dénes Valéria, Nagy Lajos, Lányi György, Radvány Erzsébet, Pap László

MPK: A01N 43/12

Značky: insekticidní, složky, způsob, prostředek, výroby, účinné, akaricidní

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...