Szegheo Mikuláš

Automatizované spojovacie zariadenie najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265321

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kusý Ladislav, Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef, Szegheo Mikuláš, Ficzere Peter

MPK: B25J 15/02

Značky: roboty, automatizované, najmä, zariadenie, spojovacie, priemyselné

Text:

...lg spoja, vložky gg, dorazovej dosky gg, spojovacej dosky gg, pričom v telese lgspoja je súoso usporiadaný spojovací piest gg a ovládací piest lg, pričom spojovací piest 33je pevne spojený so spojovacou doskou gg, napríklad pomocou závitového spoja a ovládací piest 19 je pevne spojený s ovladacím kameňom gg s drážkou gl pre tiahlo 122 chápadlovej jednotky 120, pričom ovládací kameň gg je posuvne uložený v otvore 5 spojovacej dosky §g.Pri...

Zariadenie pre výmenu pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264811

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš, Pospíšil Dušan, Dobrovický Miloš

MPK: B23Q 13/155

Značky: výměnu, zariadenie, pracovných, jednotiek

Text:

...gł upínacieho piesta gg je uložená časť konektora ggg napr. pre prenos elektrickej energie a signálov. V upínacej doske gg sú vytvorené vybrania Ag pre dalšie časti konektorov napr. ggg na prepojenie pneumatickej energie. spojovacie hlava gg je dalej opatrená pozdlžnymi tvarovými výstupkami ll pre upinacie drážky 5 adaptéra gga priečnym dorazom lg, na ktorom sú upevnene snímače 133, 1 gp a 195 k identifikácii polohy upínacieho-piesta gg a...

Zariadenie pre výmenu pracovnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264810

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Dobrovický Miloš, Szegheo Mikuláš, Pospíšil Dušan

MPK: B23Q 3/155

Značky: zariadenie, jednotky, výměnu, pracovnej

Text:

...do polohovacej drážky gł adaptéra gg. Adaptér 29 má dalej vytvorené dve protiľahlé pozdĺžne zafrézovania gg pre zásobník jednotiek 29.V základnej polohe je pracovná jednotka gg spojená s adaptérom gg uložená v zásobníku gg. Tlakové médium napr. tlakový vzduch je privedený cez rozvádzač a pripojku tlakového média gg na ľavú stranu vrtania lg. Upinacia hlava lg má upínaci piest gg v polohe, pri ktorej sa jeho valcové zasúvacie vybranie 3...

Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264183

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš

MPK: B25J 18/00

Značky: jednotku, chápadlovú, přestavitelné, najmä, čeľuste

Text:

...na dne upínacieho rybinového vybrania čeluste je vytvorené zahlbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.Prínos-om vynálezu je, že prestavitelné čeluste môžeme plynule prestav-it podla vel 2kosti a tvaru súčiastky, respektíve obrobku. Časy potrebné na zoradenie čelustí ehápadla sú tým skrátené na minimum.Na priloženom výkrese je priklad prevedenia prestavitelných čelusti podľa vynálezu, kde obr. 1 je nárys prestaviteľnej čeluste, na...

Způsob nuceného prolamování boků dobývek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246388

Dátum: 01.08.1988

Autori: Szegheo Mikuláš, Uliený Štefan, Janok Jan, Pribula Pavol

MPK: E21C 41/06, E21F 15/00

Značky: nuceného, způsob, dobývek, boků, prolamování

Text:

...vrchních pater jednotlivých žil se zcela znemožňuje vypuštění spodních peter bez následného založení.Uvedené nedostatky do značné mírý odstraňuje způsob nuceného prolamování boků dobývek, zejména u druhotně dobývaných a nezakládaných prostorů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v nadloží nebo v nadloží a podloží druhotně dobývaného prostoru vyrazí směrný překop, ze kterého se pak po celé jeho délce vyrazí rozrážky ve...

Modulárny zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 257119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kusý Ladislav, Tomšík Jozef, Dobrovický Miloš, Szegheo Mikuláš, Pospíšil Dušan

MPK: B65G 3/04

Značky: modulárny, zásobník

Text:

...tvaru T, dalej najmenej z dvochnosných telies 20 ktoré sú opatrené otvormi pre upínacie prvky 21, zárezom 23 pre stavitelné operné prvky 25 a otvormi pre spojovacie a pružné prvky (na výkresoch neoznačené pre upevnenie vodiacich líšt 22. Vo vodiacej lište 22 je uložený pevný poistovací prvok 26, alebo pružný poisťovací prvok 27, napríklad pružina a guľôčky.Vodiace lišty sú na svojej hornej časti opatrené šlkmými nábehovými hranami pre...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 253903

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich, Nagy Zoltán

MPK: B23Q 3/152

Značky: upínací, systém

Text:

...pero 223 prestavavacieho prvku 220. Blokovacie teleso 320 je otočne uložené na prestavovacom hriadeli 330, ktorý na svojom prednom konci je prispôsobený niektorým zo známych s ôsobov pre pohon kuželového prevodov ho súkolia 250 zabezpečujúceho otáčanie prestavovacích prvkov 220 čeľustí 240. V tomto prípade radiálnych skrutiek, uložených napríklad v základných čelustiach skľučovadia otočné. Blokovacie teleso 320 je opatrené čelným unášacím...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B22C 9/06, B22D 13/10

Značky: kokila, odstředivé, rotačná, odlievanie, horizontálna

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Spôsob nauhličovania pórovitých žiaruvzdorných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246007

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zoo Vincent, Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: C04B 35/62

Značky: nauhličovania, hmot, pórovitých, spôsob, žiaruvzdorných

Text:

...v tom, že na žiaruvzdorné hmoty sa pôsobí roztokom kyseliny sírovej s obsahom polyuretánu v pomere 1 hmotnostný diel H-Soą 0,3 až 3 hmotnostným dielom porlyuretánu.Vysušený molitan sa postupne rozpúšta v koncentrovanej kyseline sírovej pri laboratórnej teplote za prítomnosti vzduchu. Postupne dávkovanie molitanu do koncentrovanej kyseliny sírovej je nutné dodržať,vzhladom .na exotermický charakter degradačného procesu, prípadne ochladzovať...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Karásek Otakar, Komora Ladislav, Maslonka František, Blažej Anton Akademik, Šimon Jozef, Szegheo Mikuláš, Sroková Iva

MPK: C07D 239/49

Značky: 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, 4-diamino-5-(3, způsob, čištění

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Sposob zmeny spojovacej väzby čeluste sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252025

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: tohto, skľučovadlá, spôsobu, změny, väzby, spôsob, uskutočnenie, spojovacej, čeľuste, zariadenie

Text:

...pohľade v usporiadaní súčasného spevňovania zo stredu. Na obr. 2 čelný pohľad na zariadenie v usporiadaní súčasného uvoľňovania z obvodu. Na obr. 3 je príklad zariadenia podľa vynálezu V čelnom pohľade v- usporiadani so samostatným spevňovaním čeľustí. Na obr. 4 je priečny rez spojovacím zariadením pri pohľade z obvodu v smere čeľustí. Zariadenie na uskutočnenie zmeny spojovacej väzby čeľuste skľučovadla pozostáva zo skľučovadla 100 s...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252024

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...10, je v nosiči čeľuste 10 a vo výmennej čeľusti 20 vytvorené horné vybranie 13 a dolné vyľbranie 23, výhodne rybinovitého prierezu, 4rovnobežne s osou sklučovadla. V týchto vybraniach 13, 23 je uložené poisťovacie teleso 30 priečneho prierezu týchto vybraní a je delené pozdĺžnou rovinou if, rôznobežnou s osou skľučovadla na ľavé teleso 34 a pravé teleso 35. Sklon deliacej roviny If napriklad 6 ° pri vzájomnom presunutí týchto telies 34, 35...