Szegeny Peter

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12955

Dátum: 02.10.2008

Autori: Szegeny Peter, Ogorek Richard, Flucht Stefan, Kuzma Martin

MPK: B60N 2/30, B60N 2/12, B60N 2/20...

Značky: vozidla, sedadlo

Text:

...a môže sa pozdĺžneposúvať. Toto je výhodné pre mechanizmus easy-entry.Sedadlo vozidla výhodne obsahuje senzor, ktorý v polohe easy-entry zisťuje pozdĺžnu polohusedacej časti. Výhodne senzor prípadne aktivuje blokovací prostriedok, ktorý obmedzuje polohu operadla.Ďalej bude vynález vysvetlený pomocou obrázkov l - 16. Tieto vysvetlenia sú len príkladné a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu.Obr. 1 homý úsek kinematiky ovládania podľa...

Sedadlo vozidla s istiacim prostriedkom pre podporný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11864

Dátum: 02.07.2008

Autori: Szegeny Peter, Flucht Stefan, Woolston Stuart

MPK: B60N 2/01, B60N 2/30

Značky: vozidla, prostriedkom, prvok, podporný, istiacim, sedadlo

Text:

...podpomého segmentu o druhý segment. Zvlášť výhodne je pritom podpomý prvok v styku s konštrukciou sedadla druhého segmentu.0010 Pod pojmom konštrukcia sedadla sedadlovej časti je tak treba chápať ako nosnú konštrukciu nosiča čalúnenia, tak aj upevňovacie koľajničky, konzoly alebo iné spodné0011 Výhodne sa podpomý prvok dostáva vpolohe na použitie do tvarového a/alebo silového prepojenia s prvým a/alebo s druhým istiacim prostriedkom. Zvlášť...

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11456

Dátum: 25.02.2008

Autori: Flucht Stefan, Haladuda Guido, Szegeny Peter

MPK: B60N 2/22, B60N 2/20

Značky: sedadlo, vozidla

Text:

...v určitej oblasti, bez toho aby sa kĺbová súčasť otáčala s ním. Keď je táto oblasť prekročená, vedenie a kĺbová súčasť sa spoločne otáčajú. Skôr uvedenou oblasťou je obzvlášť tá oblasť, v ktorej je operadlo natáčané naprestavenie komfortu alebo na účely Easy-Entry.0010 Výhodne je medzi sedacou časťou a kĺbovou súčasťou umiestnená pružina, ktorá drží kĺbovú súčasť pri určitých zaťaženiach. Až keď je toto zaťaženie, obzvlášť krútiaci moment,...