Szarvasy Peter

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bobok Ľudovít, Repčák Vladimír, Szarvasy Peter, Špeťuch Vojtech

MPK: G01N 31/00

Značky: obsahu, plynoch, analýzu, arzenu, zariadenie

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Zariadenie pre žíhanie medených katód

Načítavanie...

Číslo patentu: 252996

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gábor Ladislav, Bobok Ľudovít, Šimko Ján, Farkaš Stanislav, Szarvasy Peter

MPK: C21D 9/46

Značky: zariadenie, měděných, žíhanie, katod

Text:

...je, že je nim zabezpečené plynulé a automatické žíhanie medených katód a ich následné dávkovanie do taviacej pece, pričom je vylúčený priamy styk obsluhy zariadenia s horúcimi katódami. Tým sú zároveň zabezpečené aj minimálne straty tepla pri dávkovaní. je možné skrátiť dobu tavenia až o 30 0/0. Ohrievacia komora je uložená nad taviacou pecou a tak sa minimallzujú straty tepla ajhorným povrchom taviacej pece. Veľkost ží Ahacieho...

Zariadenie na získavanie neželezných kovov z bimetalových odpadov na báze železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252006

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szarvasy Peter, Plch Pavol, Schmiedl Juraj, Fedor Bohumil, Bobok Ľudovít, Adamus Vladimír, Kocúr Ján, Repčák Vladimír

MPK: C22B 9/16

Značky: zariadenie, neželezných, báze, získavanie, odpadov, kovov, železa, bimetálových

Text:

...komory 5, kde prechádzajú cez vytavovací kôš 8 s vytavovanými bimetalmi do kanála 9 pre odvod spalín. Teplota spalín sa podľa požiadaviek reguluje úpravou výkonu horákov 1 U. Vytavovací kôš 8 je keramický,zo žiaruvzdornej ocele alebo kombinovaný a je prikrytý vekom 7. Vytavená tavenina steká do zberača 2 taveniny pod vrstvu dreveného uhlia 4 a vypúšťa sa otvorom 3 priamo do panvy na odlievanie alebo do kokíl.U zariadenia podľa obr. č. 2 sa...

Sposob kompaktizácie odpadov z titanu a jeho zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250775

Dátum: 14.05.1987

Autori: Repčák Vladimír, Kozlík Jozef, Markovič Ivan, Szarvasy Peter, Harmaniak Ján, Bobok Ľudovít, Kováč Alexander, Meško Vladislav

MPK: C22B 7/02

Značky: odpadov, kompaktizácie, zliatin, titanu, spôsob

Text:

...odpadov z titanu a jeho zliatín sa dosiahne pri použití paketizačných a briketizačných lisov, ktoré sa .bežne používajú pre lisovanie triesolk z ocele a .neželezných kovov. Tým sa ekonomicky umožňuje spracovávať d-o kom 4paktných celkov trieskové a .drobné odpady z titánu a jeho zliatín aj pri ich menšom ročnom výskyte bez nárokov na investície. Zároveň sa tým rozširuje pôsobnosť bežných k-ompaktizavčných lisov.Predmet vynálezu je...

Fúkač pre kontinuálny prívod sypkých surovín neželezných kovov do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219559

Dátum: 30.09.1985

Autori: Szarvasy Peter, Wagnerová Emília, Schmiedl Juraj, Repčák Vladimír, Cempa Štefan

Značky: sypkých, neželezných, taveniny, kontinuálny, fúkač, surovin, kovov, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti pyrometalurgických procesov a rieši problém kontinuálneho chodu taviaceho procesu v peciach pre spracovanie neželezných kovov. Účelom vynálezu je predĺženie pracovnej činnosti fúkača z 30 minút na 360 hodín, resp. na neobmedzenú dobu, čo umožní nahradiť diskontinuálne pyrometalurgické procesy kontinuálnymi. Uvedený účel dosiahneme dodržaním usporiadania a rozmerov fúkača uvedených v popise vynálezu.

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224915

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tomášek Karel, Farkaš Stanislav, Bobok Ľudovít, Gábor Ladislav, Szarvasy Peter, Cempa Štefan

Značky: odliatkov, odlievanie, poloplynulé, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov s kryštalizátorom, ktorý ma meniteľnú štrbinu výtoku vody z primárneho do sekundárneho okruhu chladenia a s ťažnou zátkou s otvormi pre uchytenie odliatku, vyznačené tým, že kokila /3/ má v hornej časti na vonkajšej ploche závit a je uložená na prírube /5/, ktorá má na vnútornej ploche protizávit.