Szántay Csaba

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Szántay Csaba, Kreidl János (zomrel), Deutschné Juhász Ida, Hegedüs István, Czibula László, Farkas Jenőné, Werkné Papp Éva, Nagyné Bagdy Judit, Piller Ágnes

MPK: C07D 249/00

Značky: modifikácií, přípravy, krystalických, monohydrátu, spôsob, flukonazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Kreidl János, Hegedüs István, Deutsch Ida, Farkas Mária, Szegedi Michály, Szántay Csaba, Czibula László

MPK: C07F 7/18, A61K 31/695

Značky: farmaceutický, 2-propanolu, substituovaný, prostriedok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szporny László, Szombathelyi Zsolt, Moldvai István, Groó Dóra, Stefkó Béla, Kárpáti Egon, Vedres András, Kiss Béla, Zájer Mária, Laszlovszky István, Szántay Csaba, Pálosi Eva, Lapis Erzsébet, Riesz Miklós

MPK: C07D 461/00

Značky: přípravy, opticky, kyseliny, racemických, 11-nitroapovincaminové, způsob, derivátů, nových, aktivních

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vendres András, Pálosi Eva, Kiss Béla, Moldvai István, Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Riesz Miklós, Groó Dóra, Lapis Erzsébet, Szporny László, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Laszlovszky István

MPK: C07D 461/00

Značky: aktivních, derivátů, přípravy, způsob, nových, racemických, kyseliny, opticky, 11-aminoeburnankarboxylové

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vernieres Jean-claude, Szántay Csaba, Boigegrain Robert, Simiand Jacques, Chenu Jacques

MPK: C07C 53/08

Značky: oxidáciou, kyseliny, výroby, spôsob, octovej, acetaldehydu

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Vedres András

MPK: C07D 461/00, C07D 519/04, C07D 471/22...

Značky: derivátů, aktivních, opticky, apovincaminové, 11-substituované, kyseliny, způsob, racemických, přípravy

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vedres András, Stefkó Béla, Moldvai István, Szántay Csaba

MPK: C07D 471/22, C07D 519/04, C07D 461/00...

Značky: přípravy, kyseliny, způsob, derivátů, racemických, 11-substituované, apovincaminové, aktivních, opticky

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby 2-cyklopentenonových deritátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novák Lajos, Kis-tamás Attila, Szántay Csaba, Fekete Jenö, Jurák Ferenc, Majoros Béla, Ujvári István

MPK: C07C 49/603

Značky: výroby, deritátů, 2-cyklopentenonových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-cyklopentenových derivátů substituovaných v poloze 3 obecného v poloze 3 obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávislé na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo větveným řetězcem, R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom vodíku nebo R3 a Y spolu dohromady znamenají atom kyslíku nebo dvojnou vazbu, vyznačující se tím, že na 2,5-dodekandionový...

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baán Gábor, Ujvári István, Jurák Ferenc, Kis-tamás Attila, Novák Lajos, Szántay Csaba, Rohály János

MPK: C07C 67/327

Značky: způsob, derivátů, kyseliny, výroby, 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny (obecný vzorec I ) Deriváty 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny jsou určeny pro oblast ochrany rostlin a pro veterinární lékařství k potírání zvířecích a rostlinných škůdců. Vyrobí se tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nechají zreagovat se sloučeninami obecného vzorce VI.

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Galambos Géza, Kovács Gábor, Simonidesz Vilmos, Szántay Csaba, Aszódi József, Virág Sándor, Stadler István, Novák Lajos, Körmöczy Péter

MPK: C07D 307/93

Značky: derivátů, výroby, racemických, 13-thiaprostacyklinu, aktivních, způsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu obecného vzorce I kde Rl znamená ekvivalent farmaceuticky vhodného kationtu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku nebo fenoxymethylovou skupinu, -A-B- znamená skupinu -CH2-CH2-, jeden ze symbolů X a Y znamená vodík a druhý znamená hydroxyskupinu, nebo X a Y společně znamenají skupinu -O-CH2-CH2-0,...

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228102

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Kalaus György, Szporny László, Szabó Lajos

Značky: způsob, derivátů, přípravy, indolchinolizidinu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu obecného vzorce I kde znamená R nerozvětvenou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo jejich solí nebo opticky aktivních isomerů, vyznačený tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, nebo její sůl chemickým redukčním činidlem v přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru, v inertním rozpouštědle za teploty 30° Celsia až teploty varu...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226420

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakab József, Tóth Miklós, Ujvári István, Szántay Csaba, Novák Lajos, Kis-tamás Attila, Jurák Ferenc

Značky: insekticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, přitahující samečky osenice polní [Scotia segetum) vyznačující se tím, že obsahuje 7(Z)-dodecen-1-olacetát vzorce I a 9(Z)-tetradecen-1-olacetát vzorce II v hmotnostním poměru sloučeniny vzorce I a sloučeniny vzorce II (50 až 99) ku (50 až 1), jako účinné složky, popřípadě společně s kapalnými nebo pevnými pomocnými prostředky.

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szántay Csaba, Szporny László, Kalaus György, Szabó Lajos, Kárpáti Egon

Značky: způsob, derivátů, oktahydroindolochinolizinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu obecného vzorce I ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, jakož i jejich solí a optických antipodů, vyznačený tím, že deriváty indochinolizinu obecného vzorce II ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, A vodíkový atom a B anion kyseliny, nebo A elektronový pár a B H2O, se redukují a pokud je to žádoucí, se sloučenina získaná ve formě volné báze...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Marxer Adrian, Szporny László, Kárpáti Egon, Cyphelly Ivan Jaroslav, Szántay Csaba, Kalaus György, Szabó Lajos

MPK: D01F 6/06, C08L 23/12, D01F 1/10...

Značky: polypropylén, farbiteľný, fólií, iných, výrobu, vláken, výrobkov, tvarovaných

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Balla József, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Tóth Miklós, Novák Lajos

Značky: samečka, zelné, můry, atraktant

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226744

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dávid Ágoston, Papp Gyula, Kalaus György, Udvary Éva, Szántay Csaba, Györy Peter, Chinoin Gyógyszer- És Vegyészeti Termékek Gyára, Szekeres László

Značky: způsob, 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolinu vzorce I a jeho fysiologicky vhodných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce VI kde R1 znamená hydrogenolyticky odstranitelnou skupinu, s výhodou benzylovou skupinu, a R znamená alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, takto vzniklá sloučenina obecného vzorce V kde R1 má výše uvedený význam, se nechá reagovat aminem vzorce IV nebo s...

Způsob přípravy /7E, 9Z/-Alkadienolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226740

Dátum: 26.08.1983

Autori: Kis-tamás Attila, Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Jurák Ferenc, Ujváry István, Majoros Béla, Novák Lajos, Szántay Csaba

Značky: způsob, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy /7E, 9Z/-alkadienolových derivátů obecného vzorce /I/ kde R1 znamená ethylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, vyznačený tím, že se nechá reagovat nonanalový derivát obecného vzorce II OCH-/CH2/7-CH2-OR2 kde R2 má výše definovaný význam s alifatickým alkoholem, který má 1 až 2 atomy uhlíku s výhodou v apolárním rozpouštědle a za přítomnosti katalytického množství kyseliny, takto získaný dialkoxy-nonanový...