Szántay Csaba

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Werkné Papp Éva, Czibula László, Szántay Csaba, Farkas Jenőné, Piller Ágnes, Nagyné Bagdy Judit, Deutschné Juhász Ida, Hegedüs István, Kreidl János (zomrel)

MPK: C07D 249/00

Značky: přípravy, monohydrátu, modifikácií, spôsob, flukonazolu, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Szegedi Michály, Farkas Mária, Kreidl János, Hegedüs István, Czibula László, Deutsch Ida, Szántay Csaba

MPK: A61K 31/695, C07F 7/18

Značky: 2-propanolu, prostriedok, derivát, farmaceutický, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kárpáti Egon, Riesz Miklós, Laszlovszky István, Groó Dóra, Pálosi Eva, Zájer Mária, Lapis Erzsébet, Szombathelyi Zsolt, Vedres András, Szántay Csaba, Szporny László, Moldvai István, Stefkó Béla, Kiss Béla

MPK: C07D 461/00

Značky: racemických, kyseliny, nových, přípravy, způsob, 11-nitroapovincaminové, aktivních, derivátů, opticky

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pálosi Eva, Groó Dóra, Stefkó Béla, Szombathelyi Zsolt, Vendres András, Laszlovszky István, Szántay Csaba, Lapis Erzsébet, Moldvai István, Kárpáti Egon, Riesz Miklós, Kiss Béla, Szporny László

MPK: C07D 461/00

Značky: racemických, opticky, kyseliny, způsob, přípravy, aktivních, 11-aminoeburnankarboxylové, nových, derivátů

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Spôsob výroby kyseliny octovej oxidáciou acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240479

Dátum: 15.08.1987

Autori: Chenu Jacques, Vernieres Jean-claude, Boigegrain Robert, Simiand Jacques, Szántay Csaba

MPK: C07C 53/08

Značky: octovej, oxidáciou, výroby, spôsob, kyseliny, acetaldehydu

Text:

...využiť v technologiokomprocese za účelom výroby kyseliny octo-v-.ej vyššej čistoty.Spôsob podľa vynálezu umožňuje jreguloçvat oibeah octanu mangánatého v katalyzátore a tým aj jeho aktivitu. Potvrdilo sa, že prítomnost vyššej koncentrácie katiónov aikalických kovov sa potlač-lll dehydratačné reakcie, V dôsledku čoho významne pokle sol obsah acetanhydridu v technologickýc Lil prúdoch. v v -~ iBlokáclou dehydratačuných i dalších sledných a...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Stefkó Béla, Vedres András, Szántay Csaba

MPK: C07D 471/22, C07D 461/00, C07D 519/04...

Značky: derivátů, kyseliny, racemických, aktivních, opticky, 11-substituované, přípravy, apovincaminové, způsob

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szántay Csaba, Vedres András, Moldvai István, Stefkó Béla

MPK: C07D 461/00, C07D 519/04, C07D 471/22...

Značky: 11-substituované, přípravy, kyseliny, opticky, apovincaminové, derivátů, aktivních, způsob, racemických

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby 2-cyklopentenonových deritátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Majoros Béla, Jurák Ferenc, Kis-tamás Attila, Novák Lajos, Szántay Csaba, Ujvári István, Fekete Jenö

MPK: C07C 49/603

Značky: výroby, způsob, deritátů, 2-cyklopentenonových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-cyklopentenových derivátů substituovaných v poloze 3 obecného v poloze 3 obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají nezávislé na sobě atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku s přímým nebo větveným řetězcem, R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom vodíku nebo R3 a Y spolu dohromady znamenají atom kyslíku nebo dvojnou vazbu, vyznačující se tím, že na 2,5-dodekandionový...

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231983

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baán Gábor, Kis-tamás Attila, Rohály János, Jurák Ferenc, Szántay Csaba, Ujvári István, Novák Lajos

MPK: C07C 67/327

Značky: derivátů, způsob, 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny (obecný vzorec I ) Deriváty 3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové kyseliny jsou určeny pro oblast ochrany rostlin a pro veterinární lékařství k potírání zvířecích a rostlinných škůdců. Vyrobí se tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nechají zreagovat se sloučeninami obecného vzorce VI.

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Galambos Géza, Aszódi József, Stadler István, Szántay Csaba, Kovács Gábor, Körmöczy Péter, Novák Lajos, Simonidesz Vilmos, Virág Sándor

MPK: C07D 307/93

Značky: způsob, opticky, derivátů, výroby, 13-thiaprostacyklinu, racemických, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních nebo racemických derivátů 13-thiaprostacyklinu obecného vzorce I kde Rl znamená ekvivalent farmaceuticky vhodného kationtu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku nebo fenoxymethylovou skupinu, -A-B- znamená skupinu -CH2-CH2-, jeden ze symbolů X a Y znamená vodík a druhý znamená hydroxyskupinu, nebo X a Y společně znamenají skupinu -O-CH2-CH2-0,...

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228102

Dátum: 15.07.1986

Autori: Szabó Lajos, Kárpáti Egon, Szporny László, Szántay Csaba, Kalaus György

Značky: indolchinolizidinu, přípravy, derivátů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových derivátů indolchinolizidinu obecného vzorce I kde znamená R nerozvětvenou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo jejich solí nebo opticky aktivních isomerů, vyznačený tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, nebo její sůl chemickým redukčním činidlem v přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru, v inertním rozpouštědle za teploty 30° Celsia až teploty varu...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226420

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ujvári István, Jakab József, Kis-tamás Attila, Szántay Csaba, Novák Lajos, Tóth Miklós, Jurák Ferenc

Značky: prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, přitahující samečky osenice polní [Scotia segetum) vyznačující se tím, že obsahuje 7(Z)-dodecen-1-olacetát vzorce I a 9(Z)-tetradecen-1-olacetát vzorce II v hmotnostním poměru sloučeniny vzorce I a sloučeniny vzorce II (50 až 99) ku (50 až 1), jako účinné složky, popřípadě společně s kapalnými nebo pevnými pomocnými prostředky.

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kalaus György, Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Szabó Lajos, Szporny László

Značky: oktahydroindolochinolizinu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oktahydroindolochinolizinu obecného vzorce I ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, jakož i jejich solí a optických antipodů, vyznačený tím, že deriváty indochinolizinu obecného vzorce II ve kterém značí R alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, A vodíkový atom a B anion kyseliny, nebo A elektronový pár a B H2O, se redukují a pokud je to žádoucí, se sloučenina získaná ve formě volné báze...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Szporny László, Kalaus György, Cyphelly Ivan Jaroslav, Szántay Csaba, Kárpáti Egon, Marxer Adrian, Szabó Lajos

MPK: C08L 23/12, D01F 1/10, D01F 6/06...

Značky: iných, výrobkov, fólií, výrobu, polypropylén, tvarovaných, farbiteľný, vláken

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...

Atraktant pro samečka můry zelné

Načítavanie...

Číslo patentu: 220786

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novák Lajos, Tóth Miklós, Stefkó Béla, Szántay Csaba, Balla József

Značky: atraktant, zelné, můry, samečka

Zhrnutie / Anotácia:

Atraktant pro samečka můry zelné (Mamestra brassicae), vyznačující se tím, že jako účinnou složku A obsahuje (Z)-11-hexadecenylacetát a jako účinnou složku B obsahuje (Z)-11-heptadecenylacetát v hmotnostním poměru (70 až 90) A : (30 až 1) B, popřípadě ve směsi s kapalnou a/nebo tuhou přísadou a způsob výroby účinných látek, vícestupňovou syntézou.

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226744

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szekeres László, Papp Gyula, Kalaus György, Dávid Ágoston, Györy Peter, Szántay Csaba, Udvary Éva, Chinoin Gyógyszer- És Vegyészeti Termékek Gyára

Značky: způsob, výroby, 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolinu vzorce I a jeho fysiologicky vhodných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce VI kde R1 znamená hydrogenolyticky odstranitelnou skupinu, s výhodou benzylovou skupinu, a R znamená alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, takto vzniklá sloučenina obecného vzorce V kde R1 má výše uvedený význam, se nechá reagovat aminem vzorce IV nebo s...

Způsob přípravy /7E, 9Z/-Alkadienolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226740

Dátum: 26.08.1983

Autori: Ujváry István, Novák Lajos, Majoros Béla, Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Jurák Ferenc, Szántay Csaba, Kis-tamás Attila

Značky: způsob, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy /7E, 9Z/-alkadienolových derivátů obecného vzorce /I/ kde R1 znamená ethylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo acetylovou skupinu, vyznačený tím, že se nechá reagovat nonanalový derivát obecného vzorce II OCH-/CH2/7-CH2-OR2 kde R2 má výše definovaný význam s alifatickým alkoholem, který má 1 až 2 atomy uhlíku s výhodou v apolárním rozpouštědle a za přítomnosti katalytického množství kyseliny, takto získaný dialkoxy-nonanový...