Synovec Vladimír

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: obsluhu, regálu, závěsný, manipulátor

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Stromečkový regál s příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 260925

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doksanský Vladimír, Zvánovec Jan, Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/00

Značky: příčkami, stromečkový, regál

Text:

...jednostranných reqálů přenášejí pñsobenim své tuhosti zatížení z vice zatížených sloupků na méně zatižené. Tim dojde k odlehčeni a menšímu namáhání dřive vice namáhaných sloupků.Několik stromeokových regálú s přičkami lze dále spojit navzájem na obou vnějšich stranách regálů pevně připojenými vodorovnými podélníky, které přenesou účinek momentu sil od nesouměrných zątižení jednoho regálu na souměrně zatižené sousedni regály.vynález přináší...

Regálový svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260677

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: F16B 2/06

Značky: svěrný, regálový

Text:

...jsou připevněny prostřednictvím šroubů směrem ke sloupu příčka a třmeny, do jejichž otvorů jsou vložena.zkosená pouzdra tak, že se zkosenou částí opírajíVýhody tohoto regálového svěrného spoje spočívají v tom,že třecí síla vyvozená tahem šroubů se násobí úkosy zkosených pouzder, která dále při působení svislé síly vykazuje pootočením samosvěrný účinek. Relativní pohyb zkoseného pouzdra vůči sloupu při dotahování třmenu šrouby odírá předem...

Způsob výroby chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246459

Dátum: 15.12.1987

Autori: Havel Milan, Kholl Jaroslav, Podhola Vladimír, Kožela Bohumil, Šmoldas Stanislav, Tesao Oldoich, Synovec Vladimír

MPK: C01G 23/02

Značky: chloridů, způsob, výroby, titanitého

Text:

...částic. Teploty a intenzitu suchého mletí lze volit tak, že v procesu »přemílátní malých částic katalytíclkého chloridu títanitého stereospecitita katalyzátoru nejen neklesá, nýbrž -naopalk roste.vynález objasňují následující příklady. Podíly v příkladech uvälděné jsou udávány V 0/0 hmotnosti.D-o kuličkového mlýnu s míchadlem typu Molinex PE-5 firmy Netzsch, NSR uzpůsobenêho pro práci v inertní atmosféře, bylo nadávkováno cca 300 g...

Zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhýcb palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246452

Dátum: 15.12.1987

Autor: Synovec Vladimír

MPK: G01N 23/00

Značky: popelovín, zařízení, radiometrické, stanovení, tuhýcb, obsahu, palivech

Text:

...impulsů, .nebo jalkýkoliv- signál od nich odvozený. Dakové řešení dov-oluje měřit i při přerušované vrstvě paliva 4 na dopravníku 3.Uspořádání obou zdrojů 1, 2 gama záření a příslušné ndetekční jednotky lze řešit několiika způsoby. VV prvém případě, znázorněném na obr. 2,jsou zdroj 1 gama záření o nízké energií a zdroj 2 gama .záření o střední energií uspořádány souose s detekční jednotkou 5, která je opatřena detektorem 52 s...

Způsob nasypávání a vytvoření uspořádané vrstvy částic katalyzátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245875

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kramoliš Vladislav, Synovec Vladimír, Reinisch Milan, Felix Jaroslav, Baláš Josef

MPK: B01J 4/00

Značky: provádění, vrstvy, uspořádaně, tohoto, nasypávání, způsob, zařízení, katalyzátoru, vytvoření, částic, způsobu

Text:

...válcovitého tvaru se tyto orientují převážně tak, že jejich osa je vodorovné. Takto nasypaná vrstva katalyzátoru se vyznačuje vysokou sypnou husto-tou a rovnoměrným volným objemom ve všech místech lože reaktoru.Tímto způsobem se lépe využije jednak daného objemu reaktoru ve srovnání s případem, kdy navrhovaného zařízení nebylo při nasypävání lože reaktoru použito, resp. lze pro požadovanou výrobní kapacitu navrhnout reaktor menších...

Zapojenie pre združený prenos údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242327

Dátum: 15.11.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Hell Jaroslav, Synovec Vladimír, Furman Jan

MPK: G06F 13/14

Značky: údajov, zapojenie, združený, prenos

Text:

...signálu je spojená s obvodom 4 fázového závesu, ktorý je výstupom spojený s hradlovacím obvodom 2 kmitočtu. Tretia vetva vstupu I 1 združeného prenášaného signálu je spojená s dekoderom B údajov, ktoreho druhý vstup je prepojený s jednou vetvou výstupu hradlovacieho obvodu 2 kmitočtu. Druhá vetva výstupu hradlovacleho obvodu 2 kmítočtu je spojená so stavovým dekodêrom 3, ktorý dekóduje jednotlivé stavy pri príjme združeněho signálu a...

Zařízení pro skladování a přepravu čistého i špinavého prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250319

Dátum: 15.04.1987

Autori: Synovec Vladimír, Krutina Jiří, Doksanský Vladimír

MPK: B65D 88/22, B65D 88/00

Značky: čistého, prádla, skladování, špinavého, prepravu, zařízení

Text:

...a .laminátem na tbocích nástavby, ,přitčemž pogumovaná textílie je odníma-telná.Zařízení podle vynálezu řeší problematikuho prádla v provozech .prádelen a navazující sberny. Stohovatelnost nástavby umožňuje lepší využití skladových prost-orů.Na přip-ojených výkresech je schematicky znáz-orněno provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení s podlátžkami ve vodorovné p-oloze na čisté prádlo, obr. 2 zařízení se zavěšeným...

Zařízení pro manipulaci s karosériemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218657

Dátum: 15.04.1985

Autor: Synovec Vladimír

Značky: manipulaci, karosériemi, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s karosériemi osobních automobilů zvláště v prostorech s nízkou výškou a tam, kde je možná manipulace jen podélně s osou karosérie. Karosérie osobních automobilů se zdvihají, přemísťují a ukládají pomocí osobního automobilu opatřeného neseným obkročným zdvižným rámem. Na nosném rámu jsou výkyvně uchyceny výklopné bočnice, ve kterých jsou otočně vedeny postranní nosníky opatřené pracovním hydraulickým...