Synek Pavel

Silikonový emulzní odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272846

Dátum: 12.02.1991

Autor: Synek Pavel

MPK: C11D 1/82

Značky: odpeňovač, silikonový, emulzní

Odpěňovač na bázi polydimetylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266032

Dátum: 14.11.1989

Autori: Synek Pavel, Zadák Zdeněk, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 7/14

Značky: bázi, odpeňovač, polydimetylsiloxanů

Text:

...v průmyslových technologických procesoch.Polydimetylsiloxanový odpěňovač je blíže objasněn v následujících příkladech P ř 1 k 1 a d 16 dílů pasty připravené zahříváním 94,33 polydimetylsiloxanu terminovaného trimetylsiloxyskupinami o viskozitě 350 mPa.s a 5,67 aerogelu Si 02 na teplotu 160 OC po dobu 2 hodin bylo smíseno 5 92 díly polypropylenového oleje o viskozitě 900 mPa.s a 2 dílů aerogelu sioz a bylo smícháno při teplotě 40 °C po...

Způsob výroby silikonových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264209

Dátum: 13.06.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: silikonových, výroby, způsob, pryskyřic

Text:

...a hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSiCh, kde R má zhora uvedený význam, nebo směsi některých, případně všech chlorsilanů obecného vzorce RSiC 1,, kde R má shora uvedený význam a n znamená číslo 0, l, 2,3 v nepolárním rozpouštědle a alkalickou kondenzací produktu hydrolýzy vyznačený tím, že během kondenzace se 10 až 99 alkalického katalyzátoru neutralizuje přidáním chlorsilanu,případně jeho roztoku.Výhodou postupu podle řešení je...

Způsob výroby silikonových pryskyřic se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262314

Dátum: 14.03.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: silikonových, stabilitou, pryskyřic, způsob, výroby, zvýšenou

Text:

...jednotky Rsi 03/2 nebo směs některých, případně však monomerních jednotek R 3 sio 1,2,R 2 SiO 2/2, RSIO 3/2, S 104/2 0 minimálním počtu dvou monomerních jednotek a celkovém molárním poměru R/si 0,5 až 1,9, kde R je metyl, fenyl, získaných hydrolýzou, případně esterifikacia hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSLCI 3 kde R má ehora uvedený význam,nebo směsi některých, případně všech chlorsílanü obecného vzorku RnSiC 14 n, kde R má...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: magnetického, dopravních, obvod, prostředků, záznamu, povrchu, vyhodnocení

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: systému, vyhodnocení, prostředků, povrchu, magnetického, zapojení, dopravních, záznamu

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Spôsob výroby prevažne rovnoreťazcových kyslíkatých organických zlúčenín C .sub.5.n. až C .sub.24.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bydžovský Jan, Frank Josef, Klazar Jaromír, Synek Pavel, Matulka Jan

MPK: C07C 27/00

Značky: převážně, sub.5.n, spôsob, rovnoreťazcových, zlúčenín, sub.24.n, kyslíkatých, organických, výroby

Text:

...Prítomnosť pyridínu, fj-pikolínu a y-pikolínu a prípadne ďalších organických zásad jednak napomáha urýchľovaniu hydrokarboxyalkylácie, ale objemnosťovu katalytického systému vytvoreného s karbonylmi kobaltu umožňuje hydrokarboxyalkyláciu dvojitých väzieb, V podstate hlavne V polohe 1 .a navyše tento komplex prakticky nekatalyzuje hydroformyláciu.Ako alkénické suroviny prichádzajú do úvahy hlavne produkty dehydiogenácie n-alkánov,...

Zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233592

Dátum: 01.02.1987

Autori: Schliksbier Eduard, Růžička Ivoj, Synek Pavel, Liman Petr, Vitinger Jiří, Ullrich Gert, Losenický Miroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: elektricky, regulaci, teplot, ovládané, vícezonové, průmyslové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece. Vynález spadá do oboru elektrické regulace a řeší problém spočívající v kolísání teplot pece řízením otopu mikroprocesorem, na jehož řídicí výstupy jsou pomocí převodníků číslo-analog zapojeny výkonové členy, ovládající topná tělesa jednotlivých tepelných zón, opatřených čidly teplot a snímačem topného proudu. Pomocí převodníků analog-kmitočet, číslicového...

Zapojení stavebnicového systému obousměrného přenosu binárních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230394

Dátum: 15.11.1986

Autori: Martínek Václav, Synek Pavel, Dostál Zdeněk

MPK: H04L 5/00

Značky: obousměrného, stavebnicového, zapojení, systému, přenosu, signálu, binárních

Text:

...jednotka 22 termínálové stanice 2 vysílá d-o řídící jednotky 11 informace v sériovém uspořádání, kteří řídící jednotka 11 převede na paralelní uspořádání a po sběrnicí 12 je uloží do aktívované terminálové jednotky 15 řídící stanice 1. Ve sběrnící 12 zároveň sejme povely v- paralelním uspořádání, které převede na sériové uspořádání a vyšle do vyadresované terminálové jednotky 22 terminálové stanice 2. Dále prcvede řídící jednotka 11...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232997

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: míchacího, řízení, zapojení, programové, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje. Vynález je z oboru využití mikropočítačové techniky. Zabývá se vyloučením možnosti havárie míchacího stroje na umělé hmoty jako je PVC. Mikropočítač řídí celý technologicky proces míchání. Využívá především údaje o teplotách míchání. Jednotlivé složky, které jsou napouštěny do míchací nádoby mezi sebou chemicky reagují a teplota směsi stoupá. Zapojení umožňuje zjistit stav míchání například pří...

Způsob přípravy difenylsilandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232487

Dátum: 15.06.1986

Autor: Synek Pavel

MPK: C07F 7/08

Značky: přípravy, způsob, difenylsilandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k přípravě difenylsilandiolu v rozpouštědle. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tak, že difenyldichlorsilan se za intenzivního míchání a teploty nepřevyšující 60 (C připustí do 1 až 100 násobného hmotnostního množství organického rozpouštědla obecného vzorce RCOX, kde R znamená vodík nebo alkyl o 1 až 3 atomech uhlíku a X znamená alkyl nebo alkoxyl o 1 až 5 atomech uhlíku s podmínkou, že pokud R znamená vodík, X...

Zařízení pro využití tepla spalin unikajících komínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220513

Dátum: 15.11.1985

Autori: Holeček Jaroslav, Synek Pavel, Bošek Bruno

Značky: zařízení, unikajících, využití, spalin, tepla, komínem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro využití vysoké teploty spalin a pro zajištění samonosnosti kovových, ale i zděných či betonových komínů. Na spodní části komínu je umístěn výměník tepla, využívající principu vnitřní rekuperace, přičemž jeho vnější plášť tvoří nosnou část komínu. Vstup chladného vzduchu do výměníku a výstup horkého vzduchu jsou umístěny v dolní, nejteplejší části výměníku. Dutina mezi komínovou rourou a pláštěm výměníku je rozdělena trubkou...

Zapojení k ovládání analogového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215644

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fárka Josef, Synek Pavel

Značky: ovládání, akčního, analogového, zapojení, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ovládání analogového akčního členu pro použití v regulačních obvodech ve spojitosti s číslicovým řídícím počítačem. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti regulace a zlepšení dynamických vlastností zapojení, zejména odstranění nežádoucího kmitání výstupní analogové hodnoty kolem její rovnovážné polohy. Tohoto účinku se dosáhne takto /viz např. obr. l/: Na výstup číslicově-analogového převodníku je připojen jeden vstup analogových...