Sýkora Pavel

Zariadenie na udržanie konštantného sanitárneho prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5189

Dátum: 05.06.2009

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: E02B 7/26, E02B 8/00

Značky: udržanie, konštantného, prietoku, sanitárneho, zariadenie

Text:

...vody. V prípade vyššieho prítoku vody k hati, ako je sanitámy prietok sa hladina vody za hradiacou konštrukciou hate zvyšuje a prírastok prítoku k hati odteká nielen cez prepadovú hranu odberu vody, ale aj otvorom pre sanitárny prietok a tak prekračuje jeho určenú hranicu V neprospech investora. Nie sú známe príklady, kde by sa realizovalo zariadenie na elimináciu tohto nedostatku.Riešenie spočíva vtom, že Výrez pre sanitámy prietok je pod...

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 285606

Dátum: 30.03.2007

Autori: Foldyna Václav, Pětroš Kamil, Pařízek František, Helis Oldřich, Milata Antonín, Sýkora Pavel, Kübel Zdeněk, Koukal Jaroslav

MPK: B21D 7/00, B21C 37/08

Značky: oblúkov, priamych, spôsob, zváraných, výroby, rúrových, špirálovo

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr vyrobených z oceľových pásov v tvare zvitkov, s hmotnostným chemickým zložením: C = 0,03 až 0,25 %, Mn = 0,5 až 1,7 %, Ni = až 0,5 %, Si = 0,2 až 0,7 %, Al = 0,001 až 0,035 %, P = až 0,03 %, S = až 0,035 %, Cr = až 0,25 %, Mo = až 0,1 %, V = až 0,08 %, Nb = až 0,05 %, Ti = až 0,06 %, pričom obsah Cr + Cu + Mo je max. 0,45 % a obsah Nb + Ti +V = max. 0,12 %, zvyšok tvorí železo a...

Systém na zistenie a odstránenie priesakov cez fóliové alebo iné tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4594

Dátum: 05.10.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: priesakov, systém, tesnenie, odstránenie, fóliové, zistenie

Text:

...jednotlivo vyvedené z pod fólie do kontrolnej šachty. Rúrky sú očíslované, aby bolo zrejme podľa pôdorysného plánu kde sú pod plochou fólie položené.V pripade poruchy tesnenia dna skládky kvapalina zo skládky je drénovaná perforovanou časťou rúrky a je odvedená do kontrolnej šachty, kde odkvapkáva/alebo vyteká/ do kanalizácie presiaklych kvapalín zo skládky. Utesnenie porušenej fólie sa likviduje injektážou cez rúrku, z ktorej kvapalina...

Uplatnenie injektáže v izolácii skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4557

Dátum: 07.09.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: injektáže, skládky, izolácii, odpadov, uplatnenie

Text:

...vieme dosiahnut pri jemnozmných materiáloch dobrú vodotesnosť. Nevýhodou tohto riešenia je však možnost ich vyplavovania vplyvom prúdenia podzemných vôd.Snáď za najoptimálnejšie môžeme považovať cemento - ílové injekcie, ktoré predstavujú priememe riešenie obidvoch predchádzajúcich popísaných metód. Môžeme nimi utesnit podstatne jemnejšie trhliny ako cementovým mliekom. Spevnenie, ktoré dosiahneme je sice menšie, ale pre naše potreby...

Systém zachytávania skládkového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4547

Dátum: 03.08.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: plynů, systém, skládkového, zachytávania

Text:

...cca 25 cm. Oproti predchádzajúcemu riešeniu navrhované nové riešenie je výhodné v operatívnom nadvyšovaní studne manuálne bez potreby prítorrmosti žeriava, pretože armokoše nepresahujú hmotnost cca 62 kg.2. Odvádzanie skládkového plynu z priestorov pod vrstvami zakrytia skládky kde doteraz praktizovanú odplyñovaciu vrstvu z triedeného kameniva s hr. 50 cm čiastko vo, alebo úplne nahradia odplyňovacie rebrá s protispádom smerom k odplyňovacej...

Zařízení pro osazování hrdlových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264591

Dátum: 14.08.1989

Autori: Chrt Jiří, Mencl Karel, Sýkora Pavel

MPK: B66C 1/28

Značky: zařízení, osazování, hrdlových

Text:

...zařízení je, že je velmi jednoduché a málo hmotné, takže se dá připojit k háku lana jakéhokoli zvedacího prostředku. S vý~ hodou je lze zevěsit na výložníkrmobilního autojeřábu, jemuž není nutno urovnávat terén před pracovním nasazením a na jehož plošiněe lze zařízení uložit a přepravovat. Použitý ruční hydraulický agregátolně dostačuje a umožnuje osazování i bez nákladného mechanizovaného zdroje tlakové kapaliny. Cdpedá problém...

Austenitická tvárná litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262316

Dátum: 14.03.1989

Autori: Malec Martin, Sýkora Pavel

MPK: C22C 37/04

Značky: tvárná, austenitická, litina

Text:

...na karbidy. Je známe, že přibližně 25 karbidů silně zhoršuje sklon litiny k tvorbě staženin a ředin. Tvárné litiny s obsahem chromu 1,5 hmot. jsou dobře svařitelné, mají totiž vyšší tažnost při vyšších teplotách a tím i menší náchylnost k tvorbě trhlin při svařování.Dále je známo zlepšení svařitelnosti austenitických litin přídavkem niobu v množství kolem 0,2 hmot. Pokud jde o slévárenskê vlastnosti těchto litin, obsahujících přibližně...

Způsob výroby tvárné litiny v licí pánvi se spodní výlevkou a licí pánev k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223206

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hornsteiner Pavel, Sýkora Pavel, Mahďák Václav

Značky: pánev, provádění, panví, výlevkou, tohoto, tvárné, způsob, výroby, spodní, litiny, licí, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tvárné litiny jednostupňově v licí pánvi se spodní výlevkou. Do licí pánve upravené tak, že její spodní část je rozdělena příčkou na reakční a nalévací prostor se ve vrstvách na sebe uloží na dně reakčního prostoru nodularisační očkovací předslitina, pak grafitisační očkovací předslitina a obě vrstvy se zakryjí vrstvou třísek z tvárné litiny. Tavenina se naleje do nalévacího prostoru licí pánve a po naočkování se...

Způsob úpravy vlastností niobem, vanadem nebo titanem mikrolegované oceli před jejím tvářením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219466

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hyspecký Lubomír, Sýkora Pavel, Novák Radko

Značky: způsob, niobem, vanadem, úpravy, tepla, vlastností, tvářením, mikrolegované, jejím, oceli, titanem, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy vlastností niobem, vanadem nebo titanem mikrolegované oceli před jejím tvářením za tepla, což se provádí jejím ohřátím na teplotu blízkou teplotě její austenitizace, čímž se dosáhne zvýšení její kvality, která se rovná kvalitě vysokolegované oceli a odstraní se normalizační žíhání. Využití způsobu podle vynálezu je možné ve strojírenství, a to u výrobků, u kterých se požadují jejich zvýšené pevnostní a plastické...