Sýkora Miroslav

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bošanská Monika, Jeníček Pavel, Zábranská Jana, Krempa Peter, Dohányos Michal, Sýkora Miroslav

MPK: C12P 13/04, C02F 11/02, C12P 35/00...

Značky: spracovania, výroby, spôsob, antibiotik, anaeróbneho, aminokyselin, biomasy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Zařízení k dělení předlisovaného kovového odpadu do balíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259826

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sýkora Miroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: předlisovaného, dělení, odpadů, zařízení, balíků, kovového

Text:

...do balíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že razník je opatřen vrubovacím nástrojem. Výhodným provedením je pevné spojeni razníku s vrubovacím nástrojem s nožovými saněmi.Uvedeným způsobem dělení kovového odpadu lze vyrobit z jedné zavezené dávky několik soudržných balíků, čímž se zvýší výkon lísu a využití zavažecího jeřábu. Síla potřebné k dělení kovového odpadu budenižší než u známého zpüsobu dělení dolisovaného balíku bez použití...

Zapojení pro obnovu taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247235

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kotre Jioí, Coufal Stanislav, Sýkora Miroslav

MPK: N03K 3/00

Značky: signálu, taktovacího, obnovu, zapojení

Text:

...klopného pbvodu É je připojen na výstupní svorku El zapojení a přes čtvrtý odpor 33 naprvní vstup l Schmittova klopného obvodu àľ, který je přes para, lelní kombinaci pátého odporu 23 a třetího kondenzátoru gg připojenna zem. Třetí vstupní svorka § zapojení je připojene na čtvrtý vstup 3 Schmittova klopného obvodu àľ.Na první a druhou vstupní svorku El, gg přicházejí logické záporné impulsý v kődu s návratem k nule o šířce T/2. Šířka...

Zavážecí zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257201

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Miroslav, Jaitner Albín

MPK: B30B 9/32

Značky: zařízení, odpadů, nůžek, úpravu, kovového, zavážecí

Text:

...odpadu.Uvedené nevýhody odstraňuje zavážecí zařízení podle vynálezu sestávajíoí ze žlabu pevně spojeného s pevnými rameny opatřenými hydraulickými válci, vodítek s otočně uloženými táhly a z čelisti, jehož podstatou je, že boky čelisti jsou tvořeny minimálně jednou kružnicí. Další podstatou je, že zakřivené plochy čela čelisti jsou ve stálém styku s čelními plochami obou vodítek, které jsou opatřeny kameny.Řešení zavážecího zařízení podle...

Paketovací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 238007

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sýkora Miroslav, Suk Jaroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: paketovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká paketovacího lisu na úpravu kovového odpadu. Jeho podstatou je, že boční vodicí plocha tlačítka první lisovací operace je tvořena i částí vnitřní stěny hradítka, které je uloženo v lisovní skříni a základní rozměry hradítka pro výstup paketu jsou větší než rozměry profilu paketu. Aplikací vynálezu se zabrání zaklínění paketu v lisovní skříni a paket je vytlačován v úplně odlehčeném stavu. Důsledkem toho je sníženo opotřebení...

Předlisovací zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250745

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sýkora Miroslav, Jaitner Albín

MPK: B23D 33/00

Značky: zařízení, úpravu, odpadů, kovového, nůžek, předlisovací

Text:

...uloženy, je pohyblivý, což znamená nebezpečí prcsaků při jeho opotřebení nebo při jeho porušení od zaváženého kovového odpadu. Za nevýhodu třetího uvedeného způsobu je možno považovat složitější konstrukční uspořádání v souvislosti s umístěním táhel v prostoru čelistí a vodítek.Uvedené nevýhody odstraňuje předlisovací zařízení podle vynálezu,sestávající ze žlabu pevně spojeného s pevnými rameny opatřenými hydraulickými válci, vodítek a...

Zapojení hydraulického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247612

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sýkora Miroslav, Suk Jaroslav

MPK: B30B 15/20

Značky: obvodů, zapojení, hydraulického

Text:

...na rozdíl od běžných řešení je, že zkracuje dobu pracovního cyklu, což přináší zvýšení hodinového výkonu lisu, aniž by bylo nutné zvýšit příkon. zvlášť výhodné uplatnění má u středních a velkých třístupňových paketovacích lisů,kde hydromotory jednotlivých stupňů mají velké rozměry.zapojení hydromotorů podle vynálezu využívá běžných rozvodných ventilů auto 1 co do počtu. Pouze rozvod hnacího hydromotoru je doplněn jedním přepínacím...

Obal pro třísky z nesoudržných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228459

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křenek Vladimír, Ksandr Jiří, Sýkora Miroslav, Humlíček Jaroslav, Hrnčíř Josef

Značky: materiálů, nesoudržných, třísky

Zhrnutie / Anotácia:

Obal pro třísky z nesoudržných materiálů řeší problém dalšího zpracování kovových třísek drobných výstřižků z plechu a podobně, u nichž bylo nutno pro dosažení soudržnosti používat velmi vysokých lisovacích tlaků. Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady obalů podle vynálezu, jejichž podstata spočívá v tom, že sestávají z válcové, ve směru své podélné osy přerušené části a čel, z nichž alespoň jedno je tvořeno zdeformovanou okrajovou...

Zařízení pro válcování paketů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230624

Dátum: 15.05.1986

Autori: Suk Jaroslav, Sýkora Miroslav

MPK: B21B 47/00

Značky: zařízení, paketu, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro válcování paketů sestávající z dvojice válcovacích kladek, lisovní skříně, hydraulického válce s tlačítkem, pohonu a prvků ovládání a řízení vyznačené tím, že profilové kladky /1, 2/ jsou prostřednictvím vodicích kamenů /4, 5/ samostatně připojeny k hydraulickým válcům /7, 8/, přičemž souosost pohybu je odvozena od signálu koncových spínačů /10/, které jsou připevněny prostřednictvím mechanizačního členu /9/ k vodicímu kameni /4/ a...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247090

Dátum: 13.02.1986

Autori: Florián Petr, Stehlík Zdenik, Košánová Alena, Komárek Jioí, Švachoueek Stanislav, Lukavský Jaromír, Kuneický Jioí, Michal Miroslav, Vatras Miroslav, Ludvík Jioí, Sýkora Miroslav

MPK: A01N 43/653, A01N 37/10

Značky: prostředek, fungicidní, působící, synergický

Text:

...solí tento prostředek má různá specifické působení.V průběhu výzkumu v souvislosti s tímto Vynálezem se nejdříve zkoumala účinnost sloučenin obecného vzorce I a potom směsi účinných látek. Záměrem tohoto výzkumu bylo stanovit užitečnost sloučeniny obecného vvzorce I spolu se známými systémovými fungicidy.Účinnost sloučenin obecného vzorce l se zkoumala v kapalném prostředí se zřetelem na sedm druhů hub při koncentraci 0,1 až 1000 ppm účinné...

Způsob zpracování kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222318

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sýkora Miroslav, Ksandr Jiří, Humlíček Jaroslav, Hrnčíř Josef, Křenek Vladimír

Značky: zpracování, kovových, třísek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kovových třísek do balíků, zejména ocelových třísek od obráběcích strojů, bez jejich předchozího třídění. Podstatou vynálezu je, že se třísky vlisují do předem připraveného obalu, který se poté uzavře a nakonec je slísováním obalu dokončen kompaktní balík.

Zapojení pro řízení počtu zapnutých elektromotorů čerpadlového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227073

Dátum: 01.01.1985

Autori: Mahel František, Sýkora Miroslav, Suk Jaroslav, Menšík Stanislav

Značky: počtu, řízení, elektromotorů, čerpadlového, zapnutých, zapojení, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení počtu zapnutých elektromotorů čerpadlového pohonu, zejména pro paketovací lisy, vyznačené tým, že signální člen (1) časové prodlevy je připojen současně na rozlišovací člen (2), vyhodnocovací blok (3) krátkých intervalů a vyhodnocovací blok (4) dlouhých intervalů, přičemž rozlišovací člen (2) je přes vyhodnocovací bloky (3, 4) krátkých a dlouhých intervalů připojen na akční člen (5) spojený s alespoň jedním spínacím členem...