Sýkora Jiří

Hliníkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260490

Dátum: 15.12.1998

Autori: Charvát Ivo, Vorlík Petr, Sýkora Jiří

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo, hliníkové

Text:

...obrázku. Ocelový hřídel míchadla sestava z části 1 zhotovené z nerezové oceli a z části 2 zhotovené z uhlíkově oceli. Dbě části hřídele jsou spolu sv-ařeny .a hřídel je příslušně opracován. Horní4 část hřídele je uk-ončena osazením s drážkou pro pero k nasouvání .hnacího kola. V části 2 hřídele z uhlíkové oceli jsou zhoto.veny dv-ě podélné drážky 5. Na hřídel je nasazena hliníková trubka 3..Pevrněho spojení trubky 3 s hřídelem je...

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: F25J 3/02, C01B 23/00

Značky: koncentrátů, delenia, spôsob, neónhéliového, získavania, procese, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Elektronické zabezpečovacie zariadenie na vonkajšie stráženie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 599

Dátum: 05.10.1994

Autori: Pavlíček Zdeněk, Sýkora Jiří, Veselý Zdeněk

MPK: G08B 13/22

Značky: objektu, vonkajšie, stráženie, elektronické, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...kontrolnou slučkou, ktorá má na jednom konci upravenú výstupnú svorku a na druhom kontrolnú svorku, pričom obvod elektrického zariadenia je ďalej tvorený jednak kontrolným obvodom, ktorého prvý vstup je spojený s výstupnou svorkou a druhý vstup s kontrolnou svorkou kontrolnej slučky,jednak súčtovým členom, ktorý je včlenený medzi výstupy kontrol ného obvodu, a fázového detektora, a vstup signalizačného obvodu.Prevádzkovou výhodou predloženého...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: kapalných, zařízení, dělení, výrobu, vzduchu, produktů

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkotepelného, způsob, vzduchu, dělení

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Způsob upevnění hliníkového pouzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 268063

Dátum: 14.03.1990

Autori: Charvát Ivo, Sýkora Jiří, Vorlík Petr

MPK: B23K 31/00

Značky: hliníkového, upevnění, způsob, pouzdra

Text:

...ukosy pro svor tak, že rozříznutí je v místě podélně drážky na hřídeli, načež se pouzdro svuří a svurovým kovem se vyplní podćlná drážka.Hlavní výhoda způsobu upevnění hliníkového pouzdra podle vynálezu spočívá v tom, že je velmi jednoduché, pevné ą chopně přenášet značný kroutící moment. Podélným svařením rozříznuti hliníkového pouzdra dojde k jeho stažení a pouzdro pevnč odemkne hřídel. Vyplněnfm pndělnć drážky na hříñeli svarovým kusem je...

Rektifikační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 267631

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: kolona, rektifikační

Text:

...počtu rektifikačníoh peter potřebných pre dosažení dané výtěžnosti produktů a tím l snížení materiálové náročnosti.Příkladné řešení rektifilcační kolony podle vynálezu je petrné z obrázkul, na kterém je zjednodušeně zakreslena. tlaková rektlfilcační kolena. zařízení na dělení vzduchu. Tlakový plášt rektifilcační kolony sestává z válcového plášte 1, který je uzavřen dolním dnem g a horním dnem z. Do pláště 1 je upevněna vložka. fi, ve které...

Zařízení na dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266842

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: dělení, vzduchu, zařízení

Text:

...obrázku na kterém je zjednodušene technologické schéma zařízení na dělení vzduchu na produkci kyslíku a dusíku. Do hlavního výměníku l vstupuje vzduch zbavený vody a C 02 o tlaku minimálně l MPa vstupním potrubím ll. Převážná část vzduchu je z hlavního výměníku l vedena potrubím 1 tlakového vzduchu na vstup expanzní turbiny 3, jejíž výstup je propojen potrubím ll expandovaného vzduchu s prostorem pod prvním patrem tlakové rektifikační kolony...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkoteplotního, dělení, způsob, vzduchu

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Tepelné zpracování břitových destiček ze slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265173

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sýkora Jiří, Bína Ladislav, Preiszler Miroslav

MPK: C22F 1/00

Značky: tepelně, destiček, zpracování, břitových, karbidu, slinutého

Text:

...břitových destićek ze slinutěho karbidu tkví v tom,že zvyšuje odolnost proti opotřebení při obrábění. Vlastní tepelné zpracování je velmi jednoduché a nenákladné. Za určitých řezných podmínek může zvýšit životnost nástroje až čtyř násobně.Příkladné tepelné zpracování podle vynálezu se realizuje tak, že dohotovené břitové destičky ze slinutého karbidu, které mohou být V individuálních obalech, jsou umístěny v koši, který je postupně zasouván...

Rektifikační kolona se strmotrubným kondenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265115

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chrz Václav, Vaněček Pavel, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: strmotrubným, kolona, kondenzátorem, rektifikační

Text:

...rovnomerné, nebot do všech trubek vstupuje čistá kapalina,ve které není obsažena plynná fáze. Tak lze při dodržení vhodné prúměrné hladiny kapaliny dosáhnout stavu, kdy z horních vyústění trubek vystupuje směs kapaliny a páry s dostateěným podílem kapaliny, který zabezpečuje, aby koncentrace nežádoucích příměsí nepřekročila mez při které se může vylučovat na stěnách trubek. koncentrace nežádoucích příměsí pak lze v celém objemu kapaliny...

Zapojení adsorberu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: zapojení, adsorberů

Text:

...k odstraňovaní uhlovodíků v zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu je patně z obrázku, na kterém je zajednodušené technologické schéma rektifikačního systému. zařízení na výrobu čistého tlakového dusíku jednostupñovou rektifikací. Rektifikační systém sestává z tlakové rektifikační kolony 3 a kondenzátoru Q. Do spodní části rektifikační kolony, která je nadimenzována na pracovní tlak 0,6 MPa až 1 MPa je zapojen přívod l vzduchu z...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: množství, způsob, adsorpčního, stopových, odstraňování, uhlovodíku

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Způsob výroby chudého kryptonového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262392

Dátum: 14.03.1989

Autor: Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: koncentrátů, kryptonového, chudého, způsob, výroby

Text:

...Vzduch je stlačen na tlak 600 kPa, je zbaven vody a kysličníku uhličitého v regenerátorech. Pritom se ochladí blízko teploty zkapalnění. Potrubím lg je pak vzduch veden do kolon l, 3 a je dvojnásobnou rektifikací dělen. Produktem prvního stupně rektifikace v dolní koloně l je tzv. bohatá kapalina obsahující cca 38 02, která je potrubím lg vedena do druhého stupně rektifikace horní kolony 3. Dalším produktem je kapalný dusík. který je do...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: způsobu, způsob, zařízení, tohoto, dusíku, výroby, tlakového, provádění

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: výroby, způsob, tlakového, dusíku

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: výrobe, tlakového, zařízení, dusíku

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brabec Jaroslav, Kouba Milan, Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: kapalných, dělení, procesem, nízkoteplotním, produktů, vzduchu, výrobou, způsob

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Zařízení ke zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256310

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 59/22

Značky: zkapalňování, zařízení, plynů

Text:

...adiabatického spádu na expansní turbině,a tím i větší výroby zkapalněných plynůłaniž je nutné dimenzovat výměníky tepla na vysoké tlaky. Dochází tedy ke značné úspoře investičních prostředků.Příkladné řešení zapojení zařízení podle vynálezu je jasné z přiloženého obrázku, na kterém je zjednodušenš schéma zkapalňovače dusíku. Potrubim ł je veden do zkapalňovače plynný dusík o tlaku 0,55 MPa na sání cirkulačního turbokompresoru g. V...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef, Sýkora Jiří

MPK: B01D 57/00, G05D 21/02

Značky: způsob, zařízení, nízkoteplotním, delením, kyslíku, provádění, proměnném, výroby, vzduchu, dusíku, průtoku

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: F25J 1/00

Značky: způsob, plynů, zkapalňování

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sýkora Jiří, Borovička Josef, Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04

Značky: zapojení, dělení, nízkoteplotní, vzduchu

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: F25J 1/00

Značky: dělení, způsob, chladu, získavání, nízkoteplotním, vzduchu, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění. Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém získávání chladu zejména za účelem zvýšení výroby kapalných produktů. Způsob dělení vzduchu využívá expanzi v nízkotlaké turbině na tlak nižší, než je v prvním stupni rektifikace a pro zvýšení výroby chladu využívá středotlaký vzduchový cyklus s expansní turbinou, jejíž výstup je zaveden do...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227563

Dátum: 01.06.1986

Autori: Záruba Petr, Holub Josef, Sýkora Jiří

Značky: vinutý, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutý výměník tepla sestávající především z trubek navíjených ve vrstvách do šroubovic na centrální trubce s vymezením roztečí distančními lištami, radiálních žeber, pláště, trubkovnic a pří slušných hrdel, vyznačující se tím, že distanční lišty (17) mají tvar nerovnoramenného L profilu s delší stranou vymezující rozteč mezi vrstvami trubek (13) a s kratší stranou, v které jsou po délce průseky vymezující rozteč trubek (13) ve vrstvě, přičemž...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227560

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sýkora Jiří

Značky: regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerátor zařízení na dělení vzduchu sestávající především z ocelového pláště s přivařenými dvěmi klenutými dny a s vestavěným hliníkovým trubkovým svazkem, vyznačující se tím, že alespoň jedna z trubkovnic trubkového svazku je z ocelové ho plechu plátovaného hliníkem s případnou mezi vrstvou dalšího kovu, přičemž hliníkové trubky trubkového svazku procházející ocelovou částí trubkovnice jsu svařeny s její hliníkovou částí.

Válcová nádoba pro přepravu zkapalněných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228186

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sýkora Jiří, Horák Jiří

Značky: zkapalněných, válcová, prepravu, nádoba, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit možnost přeplnění přepravní nádoby s kapalným plynem s přepadovou trubkou. Tohoto cíle je dosaženo tím, že nádoba na přepravu zkapalněných plynů má přepadovou trubku zaústěnou do kruhu o poloměru max. 500 m v ploše tvořené maximální hladinou zkapalněného plynu v nádobě, jehož středem je těžiště této plochy.

Způsob výroby strmotrubného hliníkového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221358

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dušička Miroslav, Sýkora Jiří

Značky: výroby, hliníkového, kondenzátorů, strmotrubného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu výroby strmotrubného hliníkového a kondenzátoru zařízení na dělení vzduchu. Dosavadní pracný způsob výroby kondenzátoru je zjednodušen tím, že kondenzátorové trubky jsou nasouvány do svařence tvořeného především z trubkovnic a z centrální trubky, načež je přes trubkový svazek přesunut plášť s přivařeným jedním nebo oběma přechodovými prstenci a tento plášť je přivařen k trubkovnicím, k nimž jsou přivařeny i...

Vícemédiový vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228095

Dátum: 15.02.1986

Autori: Chrz Václav, Holub Josef, Sýkora Jiří

Značky: vinutý, výměník, vícemédiový, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vícemédiový vinutý výměník tepla s teplosměnnou plochou z trubek navinutých do šroubovic a vevařených do trubkovnic s pláštěm a příslušnými hrdly, vyznačující se tím, že na trubkovnice (2) jsou přivařeny válcové komory (10) a prostory (5, 6, 7) jednotlivých médií v trubkách jsou odděleny rovinnými přepážkami (11, 12) vevařenými do těchto válcových komor (10) a přivařenými k trubkovnicím (2), přičemž jsou tyto prostory (5, 6, 7) uzavřeny...

Podpora vnitřního pláště nádoby na zkapalněné plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228077

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sýkora Jiří, Babinský Milan, Týc Miloš

Značky: podpora, pláště, nádoby, vnitřního, zkapalněné, plyny

Zhrnutie / Anotácia:

Podpora vnitřního pláště dvouplášťové nádoby na zkapalněné plyny s vakuovou izolací, vyznačující se tím, že k vnitřnímu plášti (1) nádoby je přivařen válcový čep (4) buď přímo, nebo přes nosnou desku (7) a výztužná žebra (8, 9), na který je otočně nasazena deska (6) z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí, opírající se suvně o lyžinu (11) přivařenou k vnějšímu plášti (2) nádoby, přičemž poloha desky (6) vůči čepu (4) je fixována přítlačnou...

Způsob získávání chladu při dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220653

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

Značky: chladu, způsobu, tohoto, vzduchu, zařízení, dělení, získavání, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení tlaku vstupujícího vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Dále řeší výrobu části produktů dělení v kapalném stavu nezávisle na průtoku vzduchu, zpracovávaného v rektifikačním systému a bez zvýšení nároků na proces adsorpčního čištění. Tohoto cíle je dosaženo rozdělením adsorpčně vyčištěného vzduchu na první a druhý proud, z nichž první je dále dotlačován, chlazen vnějším chlazením a produktem dělení,...

Způsob dělení směsi kyslíku, dusíku a argonu dvoustupňovou rektifikací a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

Značky: způsob, zařízení, směsi, kyslíku, dusíku, dělení, dvoustupňovou, argonu, rektifikací, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém zvýšení výtěžnosti produktů dělení v případě, kdy poměr průtoku produktů, tlakového dusíku a nízkotlakého kyslíku, je blízký hodnotě 4 : 1. Tohoto cíle se dosahuje způsobem dvoustupňové rektifikace, při němž kapalina, stékající v prvním stupni z patra, pod které je přivedena dělená směs, je zaváděna nad nejvyšší patro druhého stupně a obohacuje stoupající páru na složení blízké...

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225912

Dátum: 01.07.1985

Autori: Brabec Jaroslav, Sýkora Jiří, Celar Lubomír, Jirsa Jan

Značky: provádění, produktů, výroby, tohoto, čistých, způsob, dělení, zařízení, způsobu, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu dvojnásobnou rektifikací zkapalněného vzduchu s výměnou tepla mezi vystupujícími produkty a vstupujícím vzduchem v regenerátorech a výměnicích tepla, vyznačující se tím, že nejméně jeden čistý produkt dělení rektifikací je ohříván regenerativně-rekuperativní výměnou tepla ve spodní části regenerátorů na teplotu 120 až 160 K, načež je v protiproudu ohříván rekuperativní výměnou tepla na teplotu...

Strmotrubný kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225797

Dátum: 01.07.1985

Autori: Dušička Miroslav, Sýkora Jiří

Značky: kondenzátor, strmotrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Strmotrubný kondenzátor zařízení na dělení vzduchu sestávající především z tenkostěnných trubek vevařených do dvou trubkovnic spojených centrální tahovou trubkou a válcového pláště s příslušnými hrdly vyznačující se tím, že alespoň jedna z trubkovnic (1, 2) je spojena s pláštěm (6) přes prstenec (5, 4) tak, že je s příslušným prstencem svařena jednostranným svarem (11), přičemž alespoň jeden z prstenců (5, 4) má vnitřní průměr menší nejméně o 5...

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225796

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Holub Josef

Značky: zapojení, paralelní, turbin, expanzních

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín brzděných dotlačovacími kompresory v zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, vyznačující se tím, že výtlačná hrdla obou kompresorů (1, 2) jsou propojena se vstupními hrdly příslušných expanzních turbín (3, 4) samostatnými potrubími přes samostatné sekce výměníku (5) tepla, přičemž před i za výměníkem (5) tepla jsou potrubí propojena vzájemně potrubími (26, 11) s armaturami (27, 12).

Kondenzátor s varem kyslíku uvnitř trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218492

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sýkora Jiří, Záruba Petr

Značky: varem, trubek, uvnitř, kondenzátor, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká kondenzátoru zařízení na dělení vzduchu s varem kyslíku uvnitř trubkového prostoru. Vně trubek kondenzuje dusík. Vroucí směs kapaliny a páry vystupuje z trubek na horní trubkovnici, kde se odděluje kapalná fáze od plynné. Kapalná fáze se vrací vratnou trubkou pod dolní trubkovnici. Kondenzátor podle vynálezu je opatřen pláštěm, vymezujícím prostor vně vratné trubky, který se za provozu zaplní zkondenzovaným dusíkem nebo...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218480

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

Značky: tohoto, způsob, dělení, získavání, vzduchu, chladu, způsobu, provádění, zařízení, nízkoteplotním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení průtoku stlačeného atmosférického vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Tohoto cíle je dosaženo pomocí chladicího okruhu, v němž cirkuluje médium, které se po stlačení rozdělí na dvě části, z nichž jedna prochází expanzní turbínou a druhá spolu se vzduchem z atmosféry rektifikačním systémem. Na sání cirkulačního kompresoru se opět spojuje výstupní proud expanzní turbíny a produkt rektifikačního dělení....

Způsob regenerace adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216995

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sýkora Jiří, Borovička Josef, Škarvan Josef

Značky: stlačeného, adsorpčního, zařízení, provádění, vzduchu, čištění, adsorberů, regenerace, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro regeneraci adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu pro jeho nízkoteplotní dělení. Tohoto cíle je dosaženo využitím kompresního tepla stlačeného vzduchu, které slouží k ohřátí suchého regeneračního média odebíraného z nízkoteplotního bloku. Zařízení k provádění způsobu regenerace je charakterizováno tím, že mezi výstupem regeneračního média z nízkoteplotního bloku a adsorbery,je zařazen...

Kompensační spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225426

Dátum: 01.10.1984

Autori: Celar Lubomír, Sýkora Jiří, Brabec Jaroslav

Značky: kompensační

Zhrnutie / Anotácia:

Kompensační spoj dna regenerátoru zařízení na dělení vzduchu s trubkovnicí hliníkového trubkového svazku v něm umístěném, vyznačující se tím, že mezi trubkovnicí (11) a přírubou (9) produktové trubky (8) je vevařen vlnovcový kompensátor (7), přičemž příruba (9) je spojena s přírubou (14) přivařenou ke dnu (1) regenerátoru nosným demontovatelným přírubovým mezikusem.